GoDaddy
Webbouwer Serviceovereenkomst

9 maart 2018

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Webbouwer Serviceovereenkomst (deze “Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC een besloten vennootschap in Delaware (" GoDaddy") en u, en gaat in op de dag van elektronische aanvaarding. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van de GoDaddy’2 Webbouwer Services (de “Services”) en vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en GoDaddy, betreffende het genoemde onderwerp. 

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst betekent dat u deze Overeenkomst heeft gelezen, begrijpt, erkent en ermee instemt dat u daaraan gebonden bent, alsmede aan (i) de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst van GoDaddy  en (ii) elke beperking van pakketten, uitsluiting van productaansprakelijkheid of andere beperkingen die aan u zijn getoond op de openingspagina van Webbouwer van de GoDaddy website (deze “Site”), waarvan (i) en (ii) hierbij door verwijzing zijn opgenomen in deze Overeenkomst.     

Waar gesproken wordt over “wij”, “ons” of “onze” wordt GoDaddy bedoeld. Waar gesproken wordt over “u/jij/je”, “uw/jouw”, “Gebruiker” of “klant” wordt elke persoon of entiteit bedoeld die deze Overeenkomst aanvaardt en/of deze Services gebruikt. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) GoDaddy deze Overeenkomst en alle beleidsregels of afspraken die hierin zijn opgenomen, geheel naar eigen inzicht en goeddunken op elk moment kan wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Gratis Proeflicentie na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum van “Laatste herziening” boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien aanvaardt.  Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dient u deze Site of de Services niet te gebruiken (of het gebruik ervan niet voort te zetten).  Daarnaast kan GoDaddy u op gezette tijden via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen in deze Overeenkomst.  Het is daarom erg belangrijk dat u uw shopper-accountinformatie (“Shopper Account”), waaronder uw e-mailadres, actueel houdt.  GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de omstandigheid dat u geen kennisgeving per e-mail hebt ontvangen wanneer dit het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

Webbouwer is een cloud-gehoste tool waarmee u een online aanwezigheid voor uw specifieke doelen kun ontwerpen, creëren, bouwen, marketen en/of promoten (services beschikbaar voor het specifieke pakket dat is geselecteerd), door website, hosting, beveiliging, sociale media, webwinkel, online afspraken, e-mailmarketing, digitale marketing en/of andere mogelijkheden binnen de aangeboden tool en pakket te integreren.   Behalve als aangegeven in het deel Uitzonderingen en Beperkingen van deze Overeenkomst, is uw gebruik onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en de volgende productspecifieke servicevoorwaarden van GoDaddy hierin opgenomen door verwijzing: (i)  Onlineboekhouden serviceovereenkomst (alleen voor Amerikaanse markt), (ii) Overeenkomst Marketingtoepassingen, (iii) Serviceovereenkomst Zorg dat jij wordt gevonden (alleen voor Amerikaanse markt) (iv) Overeenkomst certificaatservices; en (iv) Serviceovereenkomst E-mailmarketing

3. STOREFRONT EN AFSPRAAKSERVICES (AFSPRAAKSERVICES ALLEEN IN DE AMERIKAANSE MARKT BESCHIKBAAR)

Met Webbouwer heeft u de optie om een online webwinkel en/of online afspraken te creëren, beheren en onderhouden, hiermee kunt u:

 1. een catalogus van producten en/of services toevoegen, openen, beheren en onderhouden en genoemde catalogus op internet presenteren via een samengestelde online winkel of afspraken in de vorm van een domein (website) of subdomein;
 2. zich bezighouden met de verkoop van services, fysieke en digitale, via internet te downloaden goederen;
 3. toezien op de inning van de betaling van verschuldigde belasting en verzendkosten;
 4. creditcard- en persoonlijke gegevens verzamelen met het doel transacties te verrichten;
 5. plan online afspraken en synchoniseer agenda's op meerdere platforms;
 6. orderbeheer- en -verwerkingsactiviteiten uitvoeren; of
 7. bedrijfsrapporten genereren over de online winkelverkoopactiviteit

Content storefront en afspraken

U bent volledig verantwoordelijk voor het inrichten, bijwerken, uploaden en onderhouden van uw website en alle bestanden, pagina’s, gegevens, werken, informatie en/of materialen op of in uw webwinkel, die daarop worden weergegeven, daaraan zijn gekoppeld, of daarnaar worden overgebracht, vanaf of via uw website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handels- of dienstmerken, afbeeldingen, foto’s, illustraties, grafische afbeeldingen, audioclips, videoclips, e-mailberichten of andere berichten, metatags, domeinnamen, software en tekst. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw website voldoet aan alle gemeentelijke, staats-, federale en internationale wetten. Uw website-inhoud zal tevens geregistreerde domeinnamen bevatten die door u zijn voorzien of namens u zijn geregistreerd in verband met de Services. U erkent ten volle dat GoDaddy op uw vertrouwd wat betreft uw representatie omtrent correct gebruik van alle inhoud op elke website die u creëert of beheert.

Beschikbaarheid van storefront- en afsprakenservices

Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst zal GoDaddy proberen om de Services rond de klok (24 uur per dag), zeven (7) dagen per week aan te bieden gedurende de periode van deze overeenkomst. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service van tijd tot tijd niet toegankelijk of niet beschikbaar kan zijn om welke reden dan ook, waaronder begrepen, zonder enige beperking: (i) technisch falen; (ii) periodiek onderhoud of reparaties die GoDaddy van tijd tot tijd kan uitvoeren; of (iii) oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van GoDaddy liggen of die redelijkerwijs niet door GoDaddy konden worden voorzien, waaronder begrepen, zonder enige beperking, onderbrekingen of uitval van telecommunicatie of digitale verbindingen, kwaadwillende aanvallen op het netwerk, overbelasting van het netwerk of andere gebreken. U erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy de ononderbroken en voortdurende beschikbaarheid van de Services niet kan afdwingen.

Productcatalogus

Het is u bekend dat de prestaties van uw website kunnen variëren met het aantal producten, afhankelijk van mogelijke fysieke en praktische beperkingen, waaronder (zonder beperking): systeemarchitectuur, systeemcapaciteit, systeembelasting, internetconnectiviteit en computerconfiguraties van eindgebruikers. U erkent dat GoDaddy geen controle heeft over mogelijke fysieke en praktische beperkingen die u ervaart bij een wisselend aantal producten in een categorie.

Betaling en belastingen eindgebruiker

U aanvaardt dat u verantwoordelijk bent voor het verzamelen en beheren van alle betalingen door eindgebruikers. Zo bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van verschuldigde staatsbelastingen, federale belastingen of internationale belastingen op producten die u verkoopt via de Services. Het is uw verantwoordelijkheid om alle gebruiksrechtovereenkomsten met eindgebruikers te lezen en te aanvaarden die zijn vereist voor gebruik van uw gekozen betaalmethoden en belastingopties. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie verkregen via de Betaalmethode en Belastingopties. U bent verantwoordelijk voor alle bijkomende belastingen en heffingen die op de transactie rusten. Door de verkoop aan kopers kunt u onderworpen zijn aan buitenlandse belastingverplichtingen. U bent volledig verantwoordelijk voor naleving van alle binnenlandse en buitenlandse belasting-, verzending en exportwetten die van toepassing zijn op de verkoop van uw artikelen naar internationale kopers.

Opslag en beveiliging

U draagt te allen tijde het volledige risico van verlies en schade aan uw website en alle inhoud op uw website. U bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en accountgegevens. U aanvaardt dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle handelingen, omissies en gebruik in verband met en kosten gemaakt met uw account en wachtwoord, of in verband met de site of op uw website weergegeven of gekoppelde inhoud of via de server verzonden of op de server opgeslagen inhoud. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om: (i) verlies of beschadiging van uw website-inhoud te voorkomen, (ii) afzonderlijke archief- en back-upbestanden van uw website-inhoud te bewaren, (iii) de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van al uw website-inhoud, overgebracht via of opgeslagen op de servers van GoDaddy, te waarborgen, en (iv) geheimhouding van uw wachtwoord. GoDaddy‘s servers en hosting services zijn geen archief en GoDaddy is niet aansprakelijk jegens u of een andere persoon voor verlies, beschadiging of vernietiging van uw inhoud of enig deel daarvan. Als u uw wachtwoord bent kwijtgeraakt of als het is gestolen of anderszins onbruikbaar is geworden, dient u GoDaddy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, waarna GoDaddy de toegang tot uw website met een dergelijk wachtwoord zal opschorten en u of uw bevoegde vertegenwoordiger een nieuw wachtwoord zal verstrekken. GoDaddy is niet aansprakelijk is voor enige schade die u lijdt doordat derden al dan niet met uw medeweten uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gehouden voor schade opgelopen door GoDaddy of een andere partij doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt.

Voorbeeld voorwaarden

Voorbeeldvoorwaarden worden uitsluitend verschaft ter informatie. GoDaddy is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de voorbeeldvoorwaarden en u gebruikt deze geheel voor eigen risico. De standaard voorwaarden die worden verstrekt op de Voorwaardenpagina kunnen worden gebruikt met de volgende disclaimer: De omschrijvingen en suggesties gelden niet als juridisch, belasting- of financieel advies. GoDaddy geeft geen garanties inzake de wettigheid van formuleringen of bepalingen in of afgeleid van deze beschrijvingen en suggesties. U dient een advocaat te raadplegen om te zorgen dat uw algemene voorwaarden voldoen aan uw behoeften, de wet- en regelgeving in uw rechtsgebied en in rechte bindend zijn voor uw klanten.

4. FACEBOOK PAGE DESIGNER

Met Webbouwer heeft u toegang tot een Facebook-paginaontwerper (de “Facebook Page Designer”) waarmee u aangepaste Facebook-pagina‘s kunt creëren die een aanvulling zijn op uw website.  Het aantal toegestane Facebook-pagina‘s varieert afhankelijk van uw Services-pakket en is een aanvulling op het aantal pagina‘s dat inbegrepen is in uw Services-pakket.

Om de Facebook Page Designer te gebruiken, moet u (i) een Facebook-account openen (als u dat niet al hebt gedaan) en (ii) vanuit uw Facebook-account een openbare pagina activeren.  Als u klaar bent met het ontwerpen van uw Facebook-pagina, moet u de Facebook-pagina‘s koppelen aan uw Facebook-account om de Facebook-pagina‘s navigeerbaar te maken.  Uw Facebook-pagina‘s worden overigens gebouwd op dezelfde hosting account (en zijn toegankelijk via hetzelfde beheerpaneel) als uw website of webwinkel.  Bijgevolg moet ten minste één pagina van uw website worden gepubliceerd voordat uw Facebook-pagina‘s kunnen worden gepubliceerd. 

Als u de Facebook Page Designer opent, erkent u specifiek en gaat u ermee akkoord dat:

 1. U deze niet zult gebruiken om een Facebook-pagina te lanceren die de volgende inhoud bevordert, faciliteert of bevat:
  • Aan alcohol gerelateerde inhoud, of de verkoop van tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens;
  • Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy, publiciteit, morele of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of die misleidend of frauduleus is;
  • Gokken, waaronder, zonder enige beperking, online casino's, wedden op sporten, bingo of poker;
  • Illegale activiteiten en/of illegale prijsvragen, piramidespelen, sweepstakes of kettingbrieven (als u een wettelijk toegestane sweepstake, prijsvraag of andere promotie uitvoert, zijn de Promotierichtlijnen van Facebook van toepassing, die u hier kunt vinden); of
  • Content die haatdragend, dreigend, lasterlijk of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktheid, grafisch geweld of zinloos geweld bevat. 
 2. Zorg er voor dat u alle rechten bezit of zult verkrijgen die zijn vereist om de inhoud van of in uw toepassing te kopiëren, weer te geven, te distribueren, te leveren, te verstrekken en openbaar te maken naar en voor alle Facebook-gebruikers in alle landen waar u de inhoud beschikbaar stelt. 

5. INTEGRATIE MET HOSTINGPLATFORM; EIGENDOM VAN WEBSITES

De websites gemaakt met Services zijn gebouwd op en geïntegreerd met GoDaddy’s hostingplatform en pogingen om dergelijke websites te migreren of anderszins over te brengen naar een andere hostingprovider vormt een schending van deze Overeenkomst. 

Met uitzondering van de door u verstrekte content, zijn de met behulp van Services gemaakte websites eigendom van GoDaddy en gelden voor alle dergelijke websites (waaronder inbegrepen alle kopieën daarvan) de wetgeving van de Verenigde Staten en andere landen op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. GoDaddy verleent u een onbeperkte licentie op de website voor de duur van uw Services-abonnement. Met de opzegging van uw Services-abonnement, ongeacht de reden daarvoor, wordt ook uw licentie voor de website beëindigd. U gaat ermee akkoord dat u elk ongeoorloofd kopiëren van de met de Services gemaakte websites zult voorkomen.  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst, wordt door deze Overeenkomst geen rechten of gebruiksrechten op grond van enig auteursrecht, merkrecht, octrooirecht of ander intellectueel eigendomsrecht verleend.  GoDaddy behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

Door het uploaden van content voor uw website geeft u GoDaddy een onbeperkte licentie (i) om de content aan uw website toe te voegen en (ii) om screenshots van een website gemaakt met Services online weer te geven in marketingmateriaal of op andere manieren zoals door GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald.  Bovendien verklaart u en garandeert u GoDaddy dat (a) u alle benodigde rechten hebt om dergelijke inhoud te distribueren, hetzij omdat u de auteur bent van de inhoud en het recht hebt om de inhoud te distribueren, hetzij omdat u de vereiste distributierechten, licenties, toestemmingen en/of vergunningen hebt om de inhoud te gebruiken, schriftelijk verkregen van de copyrighthouder of houder van andere rechten op de inhoud, en (b) de rechten van derden niet schendt.  Zoals hierin gebuikt wordt onder “inhoud” verstaan, zonder beperking, alle teksten, software, widgets, toepassingen, scripts, broncode, API‘s, foto‘s, illustraties, afbeeldingen, grafische voorstellingen, geluiden, muziek, audio, video en interactieve functies (alsmede de daarin vervatte handelsmerken, dienstmerken en logo‘s).  U erkent en aanvaardt dat de inhoud die u in Services uploadt direct beschikbaar kan zijn.  Geleverde inhoud kan ook in cache worden opgeslagen voor een periode van maximaal één jaar en verwijdering van inhoud uit Services houdt niet in dat in cache bewaarde versies van de inhoud worden verwijderd.

6. ANDERE BUNDELOPTIES

U krijgt een optie om de Services te bundelen met andere producten en services die wij aanbieden, zoals (i) Services voor Domeinregistratie, (ii) Services voor Domeinnaamproxy, (iii) Microsoft Office en/of (iv) andere producten en services die zo nu en dan aangeboden worden ter bundeling.  Indien dit het geval is, zal uw aankoop van Webbouwer ook onderhevig zijn aan de voorwaarden van de/het gebundelde product(en) en service(s), de geldende overeenkomst(en) zullen worden aangeboden in de winkelwagen bij de Kassa.

7. ANALYTICS

Met inachtneming van de voorwaarden in deze Overeenkomst verlenen wij U een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie voor gebruik van de Webbouwer-analyse (“Analytics”), slechts voor zover dit voor u nodig is voor gebruik van de Analytics op eigendommen van Webbouwer; en (b) U kunt rapporten openen en bekijken via uw winkel-account. Met Analytics kunt u het IP-adres, de tijd van bezoek, de headergegevens en de locatie (“Gegevens”) van uw bezoekers bijhouden.  U zult bij Uw gebruik van en toegang tot de Gegevens en rapporten van Analytics alle wetten en regels naleven.  GoDaddy en haar dochterondernemingen in volledige eigendom mogen, met inachtneming van de voorwaarden van haar privacybeleid, Gegevens behouden en gebruiken die zijn verzameld door Analytics. U zult de Analyse niet gebruiken voor het bijhouden, verzamelen of uploaden van persoonsgegevens (zoals een naam, e-mailadres of factuurgegevens) of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kan worden gekoppeld, noch zult u dit een derde toestaan. U zult een gepast Privacybeleid instellen en naleven, en u houden aan alle toepasselijke wetten, beleidsrichtlijnen en regelingen met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers. U moet een Privacybeleid bekendmaken, en dit Privacybeleid moet een kennisgeving omvatten over Uw gebruik van cookies die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens. U moet bekendmaken dat u Analyse gebruikt, en hoe hiermee gegevens worden verzameld en verwerkt.

8. UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

Webbouwer digitale marketingsuite (alleen voor Amerikaanse markt).  Webbouwer digitale marketingsuite biedt u de optie om alleen de beschikbare marketingtools van de services te gebruiken. Hierbij zijn inbegrepen de zoekmachineoptimalisatie, e-mailmarketing en het aanmaken en de updates van een Facebook-pagina (behoudens bovenstaande Sectie 4). Bij Webbouwer digitale marketingsuite zit niet de mogelijkheid tot het aanmaken en hosten van een website (inclusief Webwinkel/Online afspraken), of de diensten SSL-certificaten en Zorg dat jij wordt gevonden. Deze diensten kunnen later worden toegevoegd, behoudens de voorwaarden van deze Overeenkomst. Optie gratis proefperiode (zie sectie direct hieronder) is niet beschikbaar voor Webbouwer digitale marketingsuite.  Vanwege het beperkte karakter van het aanbod van de Webbouwer digitale marketingsuite, zijn de GoDaddy&rsquo's voorwaarden voor (i) Onlineboekhouden servicevoorwaarden, (ii) Overeenkomst Certificaatservices; en (iii) Serviceovereenkomst Zorg dat jij wordt gevonden niet van toepassing.  

TLDs.  U erkent en aanvaardt dat uw website onderworpen is aan alle inhoudsrestricties (of andere restricties) die gelden voor het top level domain (“TLD”) waaraan de site is verbonden.  Dergelijke beperkingen zijn alleen van toepassing op de Webbouwer account verbonden aan het TLD-domein in kwestie.   

Binnenkort beschikbaar-pagina‘s.  Webbouwer biedt klanten die nog niet toe zijn aan het bouwen van hun website een “Binnenkort beschikbaar-pagina”optie. U erkent en aanvaardt dat wanneer u de “Binnenkort beschikbaar-pagina”optie kiest, u een beperktere keuze hebt uit ontwerp- en kleurcombinaties dan de sjablonenbibliotheek van Webbouwer biedt.

Verplichting om abonnement te onderhouden.  De levering van Services is afhankelijk van uw actieve abonnement op (en betaling voor) Webbouwer.  Indien u uw abonnement op enig moment niet onderhoudt, zal uw gebruik van Services worden beëindigd.  De periodieke facturering voor uw Services plan vangt aan op de datum van aankoop.  Kosten voor Services zijn niet overdraagbaar naar andere Webbouwer-accounts (of andere GoDaddy-accounts) dan de account die in eerste instantie op de aankoopdatum aan Services is gekoppeld.

Beëindiging of vervallen van Services. Indien GoDaddy uw Service beëindigt, kan GoDaddy alle gegevens en bestanden verwijderen en vernietigen die u op de servers heeft opgeslagen. GoDaddy is niet verplicht toezicht te houden op Uw gebruik van de Services, maar behoudt zich daartoe wel het recht voor. U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer uw Services zijn verlopen of worden beëindigd, u uw gebruik van de Services dient te beëindigen en dient af te zien van het gebruik van de aan u in verband met Services toegewezen IP-adressen en servernamen, en het domeinnaamsysteem (“DNS”) voor uw domeinnaam/domeinnamen dient los te koppelen van onze servers.

9. GRATIS PROEFVERSIE

De Gratis Proeflicentie biedt u de mogelijkheid om de Service gratis te gebruiken voor een bepaalde periode, vanaf de datum waarop u de Gratis Proeflicentie-aanbieding accepteert.  De Gratis Proeflicentie eindigt bij het aflopen van de bepaalde proefperiode vanaf de datum waarop u de Gratis Proeflicentie-aanbieding accepteert, ongeacht of u de Services in de gratis proefperiode gebruikt.

U erkent en aanvaardt dat wij te allen tijde naar eigen goeddunken de Gratis Proeflicentie kunnen intrekken of wijzigen of de Service kunnen ruilen of een soortgelijke service kunnen aanbieden of een soortgelijke aanbieding kunnen doen.  Wanneer wij bepalen dat u niet in aanmerking komt voor de Gratis Proeflicentie, worden aan u de alsdan geldende tarieven voor het Product in rekening gebracht.

Nadat de Gratis Proeflicentie is geëindigd, zullen geen kosten in rekening worden gebracht en zullen de Services niet automatisch worden verlengd MITS u gevraagd werd om een toekomstige betaling toe te voegen of te bevestigen of u zelf opdracht hiervoor hebt gegeven gedurende of aan het einde van de Gratis Proeflicentie-periode. Indien dit het geval is, dan zullen de Services automatisch worden verlengd op basis van het tarief dat op dat moment geldt, zonder uw toedoen, totdat het wordt geannuleerd.  U kunt de Gratis Proeflicentie of de automatische verlenging van de Service op elk willekeurig moment vóór of na het einde van de Gratis Proeflicentie annuleren door naar uw account te gaan en de automatische verlenging uit te schakelen (“verlengen annuleren”), of door contact op te nemen met de klantenservice.  Als u besluit om de Service gedurende de Gratis Proeflicentie op te zeggen of om de Service na de Gratis Proeflicentie niet te verlengen, gaan alle inhoud en gegevens die u in de Service hebt ingevoerd onherstelbaar verloren.

Als een Gratis Proeflicentie verlengd wordt als een betaald maandelijks pakket of een jaarlijks pakket, kunt u een volledige terugbetaling aanvragen in overeenstemming met ons Restitutiebeleid.

Inwoners van bepaalde landen komen mogelijk niet in aanmerking voor de Gratis Proeflicentie-aanbieding.

10. AFBEELDINGEN EN SOFTWARE VAN DERDEN

Definities en reikwijdte.  Als onderdeel van Webbouwer kan u worden toegestaan bepaalde (i) foto's, illustraties of andere afbeeldingen (“Iafbeeldingen”) en/of (ii) software, widgets of andere applicaties (“Software”) gebruiken welke zijn ontwikkeld, in eigendom worden gehouden of in licentie zijn gegeven door derden-providers die van tijd tot tijd door GoDaddy zijn ingeschakeld.  U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van de afbeeldingen/software onderworpen is aan onze overeenkomst(en) met de derden-providers.  Als de afbeeldingen/software vergezeld gaan van of instemming vereisen met een gebruiksrechtovereenkomst van de andere leverancier, is uw gebruik van de afbeeldingen/software onderworpen aan de voorwaarden van een dergelijke gebruiksrechtenovereenkomst, die een aanvulling vormen op (en niet in de plaats komen van) de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Voorwaarden die gelden voor alle Afbeeldingen/Software.  U erkent en verklaart dat (i) u de afbeeldingen/software alleen mag gebruiken als onderdeel van Services, (ii) u vermeldingen van copyrights, handelsmerken of andere eigendomsrechten die zijn vervat in of op de afbeeldingen/software niet mag verwijderen, wijzigen of verhullen, en dat (iii) u de afbeeldingen/software niet mag wijzigen, herleiden, decompileren, ontleden of terugcompileren en daarvan geen afgeleide werken mag maken, noch pogingen in het werk mag stellen om uit de afbeeldingen/software de broncode te herleiden.

GoDaddy mag uw persoonsgegevens verstrekken aan derden-leverancier voor zover nodig om de afbeeldingen/software van deze derde leveranciers te leveren, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de domeinnaam verbonden aan de Webbouwer-pagina.   GoDaddy behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen/software te allen tijde te wijzigen, aan te passen of het gebruik ervan te staken en u verplicht zich om mee te werken aan het uitvoeren van daaraan verbonden benodigde stappen.

GoDaddy doet geen toezeggingen of geeft geen garanties over afbeeldingen/software van derden in verband met de Services en wijzen elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien daarvan uitdrukkelijk af.

U erkent en verklaart dat u GoDaddy zult beschermen, verdedigen en vrijwaren tegen alle aan GoDaddy opgelegde vorderingen of van ons geëiste schadevergoedingen direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van afbeeldingen/software van derden.  U erkent en verklaart dat de leveranciers van de afbeeldingen/software van derden-begunstigden zijn bij deze Overeenkomst voor uitsluitend het doel hun rechten uit hoofde van deze Overeenkomst af te dwingen.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Mapbox. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van Mapbox onderworpen is aan de servicevoorwaarden die  hier te vinden zijn en hierbij door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor Cronofy (alleen voor Amerikaanse markt).  U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van Cronofy onderworpen is aan de servicevoorwaarden die  hier te vinden zijn en hierbij door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Google My Business (alleen voor Amerikaanse markt).  U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van Google My Business aan het volgende onderhevig is: (i) Voorwaarden van Google, die hier te vinden zijn; (ii) Aanvullende voorwaarden van Google My Business die hier te vinden zijn; en (iii) Richtlijnen van Google voor het vertegenwoordigen van partnerbedrijf op Google die hier te vinden zijn, en die allemaal middels verwijzing hierin zijn opgenomen.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op OpenTab in de VS, Japan, Duitsland, Mexico, Ierland, Nederland, het VK, Australië, Canada, Hongkong, Singapore. U erkent en verklaart dat uw gebruik van OpenTable onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor ChowNow in de VS en Canada. U erkent en verklaart dat uw gebruik van ChowNow onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor IDX Broker in de VS, Canada en Mexico. U erkent en verklaart dat uw gebruik van IDX Services onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

U erkent en aanvaardt dat de derden-providers (en hun gelieerde ondernemingen en leveranciers) geen garanties of waarborgen geven ten aanzien van de afbeeldingen/software die in verband met de Services worden geboden en u wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of schadevergoeding (ongeacht of het directe of indirecte schade of gevolgschade betreft) af die voortvloeit uit het gebruik van de afbeeldingen/software. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle afbeeldingen/software door ons wordt ondersteund en niet door de derden-providers (of daaraan gelieerde bedrijven of leveranciers). U erkent en aanvaardt tevens dat u verantwoordelijk bent voor het beheren en betalen van betaalde abonnementen en/of account waarvoor u middels een derde partij provider bent aangemeld. Uw annulering van deze Overeenkomst of verwijdering van een Software van Services, annuleert of beëindigt niet uw betaalde abonnement en/of account met de derde partij provider. Als u de direct door u betaalde service van een derde partij provider dat aan uw Services is gekoppeld wilt stopzetten, dan dient u te voldoen aan de specifieke voorwaarden van de derde partij. 

11. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en koppen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Elke convenant of afspraak in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden geïnterpreteerd als een afzonderlijke en onafhankelijke convenant of afspraak.  Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

12. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst.  In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in deze Overeenkomst en de bepalingen in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen in deze Overeenkomst.   


09-03-18
© 2017-2018 GoDaddy.com, LLC