GoDaddy
Dagvaardingsbeleid/Tips Voor Advocaten

GoDaddy.com, LLCDagvaardingsbeleid/Tips voor advocaten

Het privacybeleid van GoDaddy verbiedt de openbaarmaking van klanten- of accountgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant, tenzij dit door de wet wordt vereist, of gebeurt om te voldoen aan een juridisch bevelschrift of een juridisch proces dat is betekend aan GoDaddy of een van zijn gelieerde bedrijven.

Als u de identiteit of accountgegevens van een GoDaddy-klant wilt achterhalen in verband met een burgerrechtelijke of strafrechtelijke zaak, moet u een geldige dagvaarding faxen, e-mailen of betekenenGoDaddy.com, LLC. In het geval van strafzaken dient u een met rechtshandhaving belaste overheidsfunctionaris te zijn.

Het indienen van dagvaardingen

GoDaddy is gevestigd in Scottsdale, Arizona en alle dagvaardingen moeten betekend zijn aan die locatie of gestuurd worden naar:

Afdeling Naleving
GoDaddy.com, LLC
14455 North Hayden Rd.,Suite 219
Scottsdale,AZ
85260

De dagvaarding kan ook worden gefaxt naar:

(480) 624-2546
Betreft: Afdeling Compliance

Beleid inzake e-mail

GoDaddy zal de inhoud van e-mails niet bekend maken, conform de Electronic Communications Privacy Act (18 U.S.C. §2701) e.v. die verbiedt dat een provider van elektronische communicatie de inhoud van elektronische communicatie bekendmaakt, zelfs op grond van een dagvaarding of rechterlijke beschikking, behoudens bijzondere omstandigheden. De e-mailservers van GoDaddy bewaren geen verwijderde of verzonden e-mails.

GoDaddy behoudt zich het recht voor om kopieën van de klacht en eventuele ondersteunende documenten op te vragen die aantonen hoe het e-mailadres van GoDaddy betrokken is bij het actuele gerechtelijke onderzoek en de onderliggende dagvaarding.

Voorwaarden inzake dagvaardingen:

Bericht aan klant en reactietijd

Bij ontvangst van een geldige civiele dagvaarding zal GoDaddy de klant wiens informatie wordt opgevraagd, direct per post of e-mail op de hoogte brengen. Indien er geen sprake is van een noodgeval, zal GoDaddy de klantgegevens die door de dagvaarding worden opgevraagd, niet direct vrijgeven en de klant de mogelijkheid geven om de dagvaarding middels een rechtszaak aan te vechten. GoDaddy behoudt zich het recht voor om de klant administratiekosten in rekening te brengen door de Betaalmethode die de klant heeft geregistreerd, bij GoDaddy te belasten.

Kosten voor het voldoen aan een dagvaarding

GoDaddy zal de kosten voor het voldoen aan de civiele dagvaarding in rekening brengen bij de persoon of entiteit die de dagvaarding indient. De betaling moet binnen dertig (30) dagen na de ontvangstdatum van de GoDaddy-factuur worden voldaan. Cheques moeten gesteld zijn op naam van GoDaddy.com, LLC

GoDaddy brengt de volgende kosten in rekening voor het voldoen aan een dagvaarding:

  • Onderzoek - $ 75,00/uur
  • Koerierskosten - Zoals gefactureerd
  • Kopieën - $ 0,25/pagina

PROCESSTUKKEN EN ANDERE JURIDISCHE STUKKEN STUREN NAAR GODADDY.COM, LLC

U kunt contact opnemen met de afdeling Domeingeschillen van GoDaddy als u vragen hebt over UDRP-procedures, rechtsprocedures of andere geschilprocedures betreffende bij GoDaddy geregistreerde domeinnamen of door GoDaddy gehoste website content.   Controleer de volgende gegevens en neem contact met ons op over domeinnaamgeschillen alvorens een nieuwe procedure aanhangig te maken, of wanneer u andere vragen hebt.

                Kantooruren:         maandag-vrijdag 08:00-17:00 (Mountain Time)

               E-mailadres:                 domaindisputes@godaddy.com     

Als GoDaddy de registerhouder is van de domeinnaam waarop het geschil betrekking heeft of de inhoud host die onderwerp is van mijn klacht, moet ik GoDaddy dan noemen in de procedure die ik aanhangig maak?

Nee. Het is niet nodig om GoDaddy te noemen in een rechtsgeschil over een domeinnaam die bij GoDaddy is geregistreerd of door GoDaddy wordt gehost.  GoDaddy zal voldoen aan elk rechterlijk bevel van een bevoegde rechtbank dat een geschil over de betreffende domeinnaam of website beslecht.  

Is het nodig om Domains By Proxy te noemen in een procedure die ik start, als de domeinnaam gebruik maakt van de privéservice van Domains by Proxy’s?

Nee. Het is niet nodig om Domains by Proxy te noemen in een rechterlijke procedure. Domains by Proxy is een private registratieservice en heeft geen zeggenschap over de domeinnaam of daaraan verbonden website-content. Evenals GoDaddy zal Domains By Proxy voldoen aan elk bevel uitgevaardigd door een bevoegde rechter.

Wat is de beste manier om processtukken naar GoDaddy te sturen?

Stukken kunnen worden gestuurd naar domaindisputes@godaddy.com.  Elektronische kopieën via e-mail hebben de voorkeur en het is niet nodig om gedrukte kopieën na te sturen.

Wat moet worden opgenomen in rechterlijke bevelen gestuurd naar GoDaddy?

Rechterlijke bevelen dien zo specifiek mogelijk te zijn, maar ten minste het volgende te omvatten:

•   De domeinnaam/namen in kwestie en, wat betreft door ons gehoste inhoud, de specifieke URL’s waar de gehoste inhoud zich bevindt. (Gelieve ons alleen bevelen te zenden voor inhoud die we hosten.)

•   De specifieke actie die GoDaddy wordt verzocht te ondernemen betreffende de domeinnaam en/of de daaraan gekoppelde website.

•  Wanneer een eiser het beheer wil verkrijgen over de GoDaddy account van een klant’s, dient het rechterlijk bevel het GoDaddy accountnummer te specificeren. (Gebruik deze optie alleen als alle domeinnamen verbonden aan het account relevant zijn voor de procedure.)

Kunnen processtukken uit andere landen dan de VS worden opgestuurd?

Ja.  Als de stukken niet in het Engels zijn gesteld, verlangen we het volgende:

•   Originele kopie met stempel van de rechtbank, en

•   Een beëdigde vertaling in het Engels van de kopie met stempel van de rechtbank

Zijn er aanvullende vereisten voor Schikkingovereenkomsten?

Ja. Om GoDaddy in staat te stellen de aan een schikkingovereenkomst verbonden bepalingen uit te voeren, dient de schikkingovereenkomst een:

•   procesvoering te behelzen;

•   notariële handtekeningen te bevatten van beide partijen;

•   de domeinnaam (of namen) in kwestie te specificeren; en

•  een verklaring te bevatten dat de zaak definitief wordt geseponeerd.

Zijn er aanvullende vereisten voor Bewindstellingen?

Ja. Alle rechterlijke bevelen moeten:

•   Noem expliciet de domeinnaam (of namen) die dient/dienen te worden gescheiden van andere activa, en

•   Vermeld dat de curator de domeinnaam (of namen) moet beheren en/of verkopen.


05-04-16
© 2016 GoDaddy.com, LLC