GoDaddy
Hosting-Overeenkomst

7 november 2017

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze hostingovereenkomst (deze “overeenkomst”) wordt aangegaan door en gesloten tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en treedt in werking op de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van GoDaddy hostingservices (de “Services”), en vormt de volledige overeenkomst tussen u en GoDaddy betreffende het onderwerp van deze overeenkomst. 

Met de elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst geeft u te kennen dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u erkent en aanvaardt dat u gebonden bent aan deze Overeenkomst, evenals aan onze Algemene servicevoorwaarden, die hierin middels deze verwijzing is vervat, en alle andere overeenkomsten of beleidsvoorschriften die hier uitdrukkelijk deel van uitmaken.

De termen “wij”, “ons” of “onze” hebben betrekking op GoDaddy. De termen “u”, “uw”, “Gebruiker” of “klant” hebben betrekking op personen of entiteiten die deze Overeenkomst aanvaarden. Niets in deze Overeenkomst kan worden opgevat als een toekenning van rechten of voorrechten van derden.

Wij kunnen naar eigen goeddunken deze Overeenkomst, beleidslijnen of hierin vervatte afspraken en limieten of beperkingen van de Services te allen tijd wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen direct van kracht zijn na publicatie op deze website. Uw gebruik van de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u deze Overeenkomst en eventuele beperkingen van de Services, zoals laatstelijk herzien, aanvaardt. Als u zich niet onderwerpt aan deze Overeenkomst en mogelijke Servicebeperkingen, zoals laatstelijk herzien, dient u uw gebruik van de Services te staken. Wij kunnen u zo nu en dan per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen of aanpassingen in deze Overeenkomst. Het is daarom uiterst belangrijk dat u uw winkel-accountgegevens up-to-date houdt. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen per e-mailbericht, wanneer dit het gevolg is van een onjuist e-mailadres.

2. BESCHRIJVING VAN SERVICES

Wij bieden verschillende Hosting-serviceplannen:

CloudserverIndien u een Cloudserver aanschaft, deelt u een clusterserver met andere klanten, maar hebt u volledige zeggenschap over uw eigen ruimte op de server en de volledige configuratie van uw virtuele instance op de server. U hebt toegangsrechten als beheerder (tot de hoofdmap) en een toegewezen IP-adres.

Webhosting.  Als u Webhosting aanschaft, wordt uw website geplaatst op een of meer servers en worden resources op dezelfde servers gedeeld met vele klanten; uw website krijgt echter een uniek adres (DNS).

Beheerde WordPress Hosting.  Als u Beheerde WordPress Hosting koopt, krijgt u een gestroomlijnde en geoptimaliseerde ervaring voor het bouwen en beheren van WordPress-sites terwijl wij de standaard administratieve hostingtaken uitvoeren, zoals het installeren van WordPress, het verzorgen van automatische back-ups, WordPress core-updates en server-level caching.

Virtual Private Server (“VPS”).  Als u VPS aanschaft, deelt u een server met andere klanten, maar u houdt volledige controle over uw serverruimte en de volledige configuratie van uw virtuele installatie op de server. U hebt toegangsrechten als beheerder (tot de hoofdmap) en een dedicated IP-adres.

Dedicated server.  Als u een Dedicated Server aanschaft, wordt een gehele server exclusief voor uw account en gebruik gereserveerd. U houdt exclusieve rechten op bandbreedte, geheugen en opslagruimte van uw server en de prestaties van uw server worden niet aangetast door het verkeer en de gebruikspatronen van andere klanten.

Beheerde hosting.  Bij aanschaf van Managed Hosting profiteert u van alle voordelen van uw eigen VPS of Dedicated Server, maar wij beheren de server voor u, inclusief het instellen van uw bedieningspaneel, het regelmatig uitvoeren van patches en het maken van back-ups.

Hosting-migraties.  Als uw domeinnaam bij ons is geregistreerd en de webhosting gekoppeld aan het domein wordt geleverd door een andere provider, kunnen wij, op uw verzoek en naar eigen goeddunken, proberen u te helpen de webhosting voor de domainnaam naar ons te verhuizen (“Hosting-migratie”).  Hosting-migraties worden geleverd als extra service en wij bieden geen guaranties over de beschikbaarheid, mogelijkheid of de tijd die nodig is om een Hosting-migratie uit te voeren.  De werkwijze van hosting-bedrijven kan verschillen en op sommige hosting-platforms worden gegevens in een niet-compatibele of eigen indeling opgeslagen, waardoor wij u mogelijk niet kunnen helpen met de overdracht van gegevens vanaf een andere host. 

Na een hostingmigratie bent u volledig verantwoordelijk voor het beoordelen van de functionaliteit en juistheid van gemigreerde inhoud op de nieuwe locatie.  Als u tevreden bent over de gegevensmigratie, moet u het DNS-record voor de domeinnaam bijwerken om de website op de nieuwe locatie te publiceren.  Wij maken geen back-ups of archieven van websites in verband met een hostingmigratie en wij raden u aan om vóór de migratie een back-up te maken van uw bij een andere provider gehoste website om ervoor te zorgen dat er geen gegevens verloren gaan.  U zegt toe dat u gedurende het migratieproces geen wijzigingen of herzieningen in uw website zult doorvoeren. 

U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enige vertraging bij het oplossen van problemen betreffende de website, of gegevensverlies gerelateerd aan uw hostingmigratie.  Hostingmigraties zijn niet beschikbaar voor websites met meer dan 10GB aan data, of meer dan 100.000 bestanden.    

Wij kunnen een plug-in installeren op uw externe WordPress-website om uw WordPress-migratie uit te kunnen voeren met uw eigen Beheerde WordPress hostingomgeving. Deze plug-in wijzigt niets op uw bronsite. Het doel hiervan is om de hostingmigratie van uw WordPress-bestanden te faciliteren. U kunt de plug-in uitschakelen op uw bronsite nadat de hostingmigratie is voltooid.

Expertservices.  Wanneer wij bepalen dat een ondersteuningsverzoek buiten het bestek van uw pakket valt, kunt u verzoeken om specialistische ondersteuningsservices (“Expertservices”) op basis van halfuurtarief (30 minuten), waarvan wij u offerte doen alvorens de specialistische ondersteuningsservice te leveren. Wanneer u gebruik wenst te maken van onze expertservices, behouden wij ons het recht voor de kosten voor dergelijke services in rekening te brengen alvorens de uitvoering van werkzaamheden te starten. Vergoedingen voor expertservices worden niet gerestitueerd. U dient binnen veertien dagen nadat expertservices zijn uitgevoerd, ons te berichten over eventuele problemen aangaande de expertservices. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en verlenen geen assistentie bij problemen die zich langer dan veertien dagen na de uitvoering van expertservices voordoen.

WordPress (“WP”) Premium Support. Wanneer u gebruik wenst te maken van onze WP Premium Support (als abonnement of als eenmalige service), behouden wij ons het recht voor de kosten voor dergelijke services in rekening te brengen alvorens de uitvoering van werkzaamheden te starten. Alle services, abonnementen en eenmalige, worden getoond als ‘Best effort service‘. Zelfs na het nemen van alle redelijke stappen, is het mogelijk dat we niet alle kwesties kunnen oplossen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en verlenen geen assistentie bij problemen die zich langer dan veertien dagen na de uitvoering van WP Premium Supportservices.

We kunnen een plug-in op uw beheerde WordPress-site installeren om u WP Premium Supportservices te leveren. Het doel is om de verzochte wijziging en onderhoud van uw WordPress-bestanden te faciliteren. Met de plug-in kunnen wij updates uitvoeren aan de kernbestanden, andere plug-ins, thema’s en andere bestanden gerelateerd aan het onderhoud van uw site.

CloudTech ServicesMet CloudTech Eenmalige Malwareverwijdering kunnen klanten die hinder hebben ondervonden van malware of andere cyberaanvallen deze op professionele wijze verwijderen. Services worden geleverd met gebruikmaking van (S)FTP of (SSH)-toegang. Scans op afstand kunnen de volgende soorten aantasting worden gedetecteerd: Gecodeerde JavaScript injecties, Cross Site Scripting (XSS), Website Defacements, Verborgen en kwaadaardige iFrames, PHP Mailers, Phishing-pogingen, Kwaadaardige doorverwijzingen, Backdoors (bijv. C99, R57, Webshells), Anomalies, Drive-by-Downloads, Social Engineering Attacks, SEO Blackhat Spam, Pharma Hacks, Voorwaardelijke doorverwijzingen, mobiele doorverwijzingen.  U gaat ermee akkoord CloudTech en derde partij partnertoegang toe te staan tot uw servers voor malwaresanering en verificatie achteraf. De CloudTech Eenmalige Malwareverwijdering Service omvat uitsluitend de in de CloudTech-bestelling vermelde services. Wanneer Media Temple eenmaal de CloudTech Eenmalige Malwareverwijdering Service levert, worden reeds betaalde vergoedingen NIET GERESTITUEERD. Wij behouden ons het recht voor, geheel naar eigen goeddunken CloudTech-bestellingen te allen tijde en zonder mededeling vooraf af te sluiten, ongeacht de reden daarvoor en zelfs bij het ontbreken van een reden daarvoor.

Het CloudTech Beveiligingspakket is een maandelijks abonnement dat een Proactieve Beveiligingsmonitor en alarmfunctie bevat, met professionele malwareverwijdering.  Proactieve Beveiligingsmonitor: CloudTech plant geautomatiseerde kwetsbaarheidsscans van de server tot maximaal 5 domeinen. Scans op afstand kunnen de volgende soorten aantasting worden gedetecteerd: Gecodeerde JavaScript injecties, Cross Site Scripting (XSS), Website Defacements, Verborgen en Kwaadaardige iFrames, PHP Mailers, Phishing-pogingen, Kwaadaardige doorverwijzingen, Backdoors (bijv. C99, R57, Webshells), Anomalies, Drive-by-Downloads, Social Engineering Attacks, SEO Blackhat Spam, Pharma Hacks, Voorwaardelijke doorverwijzingen, mobiele doorverwijzingen.  Alarmfunctie: Wanneer de geplande scan malware-activiteit detecteert, starten CloudTech en de derde-beveiligingspartner het malware-opschoningsproces op. Klanten ontvangen via de klantenservice bericht over de status van het incident. Als onderdeel van hun abonnement, hebben klanten recht maken op 2 malware-opschoningen per maand voor elk gecontroleerd domein.  U gaat ermee akkoord om CloudTech en derde partij beveiligingsentiteit toegang te verschaffen tot uw servers. Services worden geleverd met gebruikmaking van (S)FTP of (SSH)-toegang. Het CloudTech beveiligingspakket bevat uitsluitend de op de CloudTech Beveiligingspakket-bestelling vermelde services. Wij behouden ons het recht voor, geheel naar eigen goeddunken CloudTech-bestellingen te allen tijde en zonder mededeling vooraf af te sluiten, ongeacht de reden daarvoor en zelfs bij het ontbreken van een reden daarvoor.

Opslagcapaciteit. De totale hoeveelheid bruikbare opslagcapaciteit voor uw hostingservice(s) kan verschillen van de opgegeven capaciteit aangezien er ruimte gereserveerd is voor het besturingssysteem(systemen), systeembestand(en) en andere ondersteunende bestand(en).

3. BEPERKINGEN; BEËINDIGING ACCOUNT

Migratie van servers.  U erkent en aanvaardt dat het binnen het bestek van de normale bedrijfsuitoefening nodig kan zijn dat wij onze servers migreren. In dat geval kan, ook als u een dedicated IP-adres hebt, een ander IP-adres aan u worden toegewezen. Wij garanderen niet dat u de aan u toegewezen IP-adressen steeds kunt behouden.

Beëindiging van Services.  U erkent en aanvaardt dat u na afloop of bij beëindiging van uw Services het gebruik van de Services dient te staken, het gebruik van de aan u in verband met de Services toegekende IP-adressen en servernamen dient te stoppen en tevens dient zorg te dragen dat het domeinnaamsysteem (“DNS”) voor uw domeinnaam/-namen niet meer verwijst naar onze servers. Vóór beëindiging van de Services bent u verantwoordelijk voor het verwijderen van uw website of serverinhoud van onze servers. Wij zullen uw website of serverinhoud niet overbrengen of via FTP verplaatsen naar een andere provider. Indien u in gebreke blijft om uw website of serverinhoud voorafgaand aan uw opzegging van onze servers te verwijderen, wordt alle dergelijke inhoud gewist en kunnen wij geen kopie van die inhoud verstrekken.  

Gratis productentegoed.   Bij beëindiging van de Services worden alle gratis producten die als onderdeel van de services zijn verstrekt geannuleerd of ingetrokken. 

Kennisgeving gelicentieerde afbeeldingen op Migratie of Export (waar beschikbaar)Onderhevig aan alle andere van toepassing zijnde voorwaarden voor licenties, beschikbare afbeeldingen en gelicentieerd voor gebruik zijn alleen bestemd voor klanten van GoDaddy en zijn onderhevig aan de voorwaarden van de intellectuele eigendomsrechten en licentiebeperkingen van de derde partij.   Voor zover u uw gehoste product of service naar een andere serviceprovider wilt exporteren of migreren (als dit als optie mogelijk is), is het geheel uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw continue gebruik van afbeeldingen die hierin worden gebruikt legitiem is, en u erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid draagt voor enige vorderingen resulterend uit uw continue gebruik na migratie en/of beëindiging (welke eerst optreedt).   

4. UW VERPLICHTINGEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES

Verantwoording.  U erkent en aanvaardt dat wij het recht hebben om u te vragen om verantwoording in verband met uw gebruik van de Services, met name wat betreft uw aankoop van IP-adressen, en u bent verplicht alle informatie te verstrekken die wij redelijkerwijs kunnen verlangen uit hoofde van een dergelijke verantwoording. In verband met een dergelijke aankoop erkent en aanvaardt u dat uw naam en verantwoording bekend kunnen worden gemaakt aan bepaalde registers, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het American Registry for Internet Numbers, overeenkomstig de door dergelijke registers uitgevaardigde beleidslijnen, en dat dergelijke informatie openbaar kan worden gemaakt in de Whois-database.

Misbruikactiviteiten en andere dreigingen.  U erkent en gaat ermee akkoord dat u onze servers en uw website niet mag gebruiken als een bron, tussenpersoon, antwoordadres of adres van bestemming van of voor mailbommen, opzettelijke overbelasting van internet, het onklaar maken van pakketten, de weigering van services en ander misbruik die de stabiliteit van ons netwerk in gevaar brengen, of die de systemen beschadigen van, of onderbreking veroorzaken van internetdiensten aan, GoDaddy, onze klanten of die van derde partijen. Het hacken van servers of het plegen van andere inbreuken op de beveiliging is verboden en wij behouden ons het recht voor om websites die informatie over hacken of links naar dergelijke informatie bevatten te verwijderen. Het gebruik van uw website als anonieme gateway is verboden. Wij verbieden het gebruik van op onze servers uit te voeren software of scripts die ertoe leiden dat de server boven een aanvaardbaar niveau wordt belast, zoals door ons te bepalen. U aanvaardt dat wij ons het recht voorbehouden om uw website tijdelijk of permanent van onze servers te verwijderen, indien u deze Overeenkomst schendt en/of sprake is van activiteiten die de stabiliteit van ons netwerk bedreigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle websites die met uw hostingaccount worden geassocieerd, verwijderd kunnen worden als een website deze Overeenkomst schendt.  U erkent verder en gaat ermee akkoord dat GoDaddy zich het recht behoudt om uw gehoste account te scannen op kwaaesaardige inhoud (bijv. malware), en dat mocht dergelijke inhoud worden ontdekt, het volgens inzicht van GoDaddy wegens beveiligingsredenen verwijderd kan worden.nbsp;

Naast de Algemene gedragsregels die in onze Universele servicevoorwaarden staan vermeld, gaat u ermee akkoord dat u geen onaanvaardbaar gebruik maakt van de Services te maken, inclusief, en niet beperkt tot, de Services te gebruiken om: (1) een persoon te misleiden wat betreft de identiteit, bron of herkomst van enige communicatie; (2) trachten onbevoegde toegang te verschaffen tot een computersysteem, server, netwerk of account waartoe u niet bevoegd bent of op een niveau dat buiten uw autorisatie ligt, of deze te verstoren of te interfereren; of (3) uw server te gebruiken als een “open relais” of voor een van de bovengenoemde doeleinden.

Wij verbieden het aanbieden van een publieke, recursieve DNS-service op een van onze servers. Alle recursieve DNS-servers moeten worden beveiligd, zodat alleen interne netwerktoegang of een beperkte set IP-adressen mogelijk is. Wij voeren regelmatig scans uit op de aanwezigheid van publieke DNS-services en behouden ons het recht voor servers uit het netwerk te verwijderen die dit verbod overtreden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u de Services niet zo gebruikt, zoals vastgesteld door ons en geheel naar eigen inzicht:

   •  Pornografische, obscene, seksueel of erotisch getinte of anderszins smakeloze materialen, afbeeldingen, producten of services weergeven of adverteren (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, massage-, dating-, escort- of prostitutieservices); of

   •  Dat pornografische, obscene, seksueel of erotisch getinte trefwoorden of afbeeldingen gebruikt in videonamen, beschrijvingen of vermeldingen.

U bent er verder verantwoordelijk voor om te zorgen dat de op uw website te koop aangeboden producten voldoen aan de wet- en regelgeving in de gebieden waar uw artikelen kunnen worden gekocht. Wij behouden ons het recht voor en bepalen naar eigen inzicht of de verkoop van een bepaald item onwettig is of anderszins verboden en/of uw Services te annuleren.

Opslag en beveiliging.  U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om: (1) verlies of beschadiging van uw website of serverinhoud te voorkomen; (2) afzonderlijke archief- en back-upbestanden van uw website- of serverinhoud te bewaren; en (3) de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van al uw website- en serverinhoud, overgebracht via of opgeslagen op onze servers, te waarborgen.

Onze servers zijn geen archief en we zijn niet aansprakelijk jegens u of anderen voor verlies, beschadiging of vernietiging van uw webinhoud of enig deel daarvan. De Services zijn niet bedoeld om te voorzien in een PCI- (Payment Card Industry) of HIPAA- (Health Insurance Portability and Accountability Act) conforme omgeving en dienen derhalve niet als zodanig te worden gebruikt of beschouwd. U mag de Service niet gebruiken op een wijze die naar onze mening de werking of het functioneren van onze services of apparatuur schaadt. U mag de Services, bij wijze van voorbeeld, zonder enige beperking, niet gebruiken als: (1) een opslagplaats of middel voor het onderbrengen of opslaan van gearchiveerde bestanden en/of (2) het plaatsen of opslaan van material dat via andere websites kan worden gedownload. U erkent en aanvaardt dat wij het recht hebben om een forensisch onderzoek uit te voeren in geval van een inbreuk op uw server of account.

Website-/serverinhoud.  U bent volledig verantwoordelijk voor het inrichten, bijwerken, uploaden en onderhouden van uw website of server en alle bestanden, pagina’s gegevens, werken, informatie en/of materialen op of in uw website of server, daarop worden weergegeven, daaraan zijn gekoppeld, of worden overgebracht naar, vanaf of via uw website of server, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handels- of dienstmerken, afbeeldingen, foto’s, illustraties, grafische voorstellingen, audioclips, videoclips, e-mailberichten of andere berichten, metatags, domeinnamen, software en tekst. U erkent en aanvaardt dat het nodig kan zijn dat onze support-medewerkers tijdens het bieden van technische ondersteuning de inhoud van uw gehoste product aanpassen, wijzigen of verwijderen. Uw website of serverinhoud zal tevens geregistreerde domeinnamen bevatten die door u zijn verstrekt of namens u zijn geregistreerd in verband met de Services.

Als toegang tot de hostingwebsite van een derde partij is vereist voor de provisie van een Service, vertegenwoordigt en verzekert u dat u bevoegd bent om ons toegang te verstrekken tot de hostingaccount bij de derde partij voor deze Overeenkomst.  U gaat ermee akkoord dat u de exclusieve contractuele en andere juridische of fiduciaire verantwoordelijkheid bezit, gerelateerd tot de hostingaccount bij de derde partij. 

Wanneer u ons verzoekt om Software van Derden (zoals hieronder gedefinieerd) te installeren die niet wordt geleverd als onderdeel van de Services, verklaart en garandeert u dat (1) u het recht hebt de Software van Derden te gebruiken en te installeren, dat u (2) de verschuldigde licentiekosten voor de Software van Derden hebt betaald en dat (3) de Software van Derden nu en in de toekomst geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of rechtspersoon.

5. BEPALINGEN INZAKE WEB- EN WORDPRESS-HOSTING

Opslag- en pakketlimieten.  Alle Web Hosting- en WordPress Hosting-pakketten, met inbegrip van de onbeperkte pakketten, zijn onderworpen aan een limiet van maximaal 250.000 inodes per account voor Linux® hostingaccounts of 500.000 bestanden en mappen voor Windows® hostingaccounts. De pakketten zijn ook beperkt tot niet meer dan 1.000 tabellen per database en niet meer dan één gigabyte opslag per database. Wanneer een account of database deze limieten overschrijdt, kan een melding van netwerkschending worden gegeven en verplicht worden gesteld het  aantal inodes, bestanden en mappen, tabellen of gigabytes (in voorkomend geval) te verlagen op straffe van tijdelijke of permanente opschorting, zoals door GoDaddy naar eigen inzicht te bepalen.  Alle Linux-hostingplannen zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: niet meer dan a) 25% van één CPU-core; b) 512 MB RAM; c) 100 websiteverbindingen; d) 100 actieve processen; e) 1 MB/sec. schijf-I/O.  Indien deze limieten worden overschreden, kan uw site worden vertraagd of niet meer worden bediend tot meer resources zijn toegevoegd.  Meer resources kunnen worden toegevoegd tegen meerprijs.    

WordPress Hosting mag uitsluitend worden gebruikt voor een WordPress-website.  Per website wordt slechts één WordPress-installatie toegestaan.  Wanneer een WordPress hosting account een niet-WordPress website host, kan een melding van netwerkschending worden gegeven en verplicht worden gesteld de niet-WordPress-website te verwijderen op straffe van tijdelijke of permanente opschorting, zoals door GoDaddy naar eigen inzicht te bepalen.   Daarnaast kunt u mogelijk worden verplicht een passend hostingpakket aan te schaffen om de niet-WordPress-website te hosten, indien u de niet-WordPress-website via ons netwerk wenst te blijven hosten. 

Voor gratis proefhosting-tegoeden gelden de volgende limieten: niet meer dan a) 25% van één CPU-kern; b) 256MB van RAM; c) 10 website-aansluitingen; d) 100 actieve processen; e) .5 MB/s disk IO; f) 50.000 inodes; g) 1 GB schijfruimte; h) 10 GB bandbreedte per maand.  Indien deze limieten worden overschreden, kan uw site worden vertraagd of niet meer worden bediend tot meer resources zijn toegevoegd. Meer hulpmiddelen kunnen worden verkregen door naar een betaald pakket te upgraden.

U stemt ermee in dat binnenkomende UDP niet wordt ondersteund in gedeelde hostingomgevingen.

Website-/Serverinhoud.  Uw website content mag niets van het volgende bevatten: (1) image hosting scripts waardoor een anonieme gebruiker een afbeelding kan uploaden voor weergave op een andere website (zoals Photobucket of Tinypic); (2) bannerreclame voor weergave op andere websites of apparaten (commerciële bannerreclamerotatie); (3) file dump/mirror scripts waardoor een anonieme gebruiker een bestand kan uploaden dat anderen kunnen downloaden (zogenaamde rapidshare); (4) commerciële audiostreaming (meer dan één of twee streams); (5) push-button mailscripts die de gebruiker in staat stellen e-mailadressen van ontvangers te specificeren; (6) anoniemen of bulk SMS-gateways; (7) back-ups of inhoud van andere computers of websites; (8) Bittorrent trackers; of (9) elk script dat een verslechtering van de prestaties van onze server of netwerkomgeving veroorzaakt.

Onbeperkte schijfruimte/bandbreedte/websiteplannen.  Web Hosting en WordPress Hosting plannen zijn ontworpen om de meeste websites van particulieren, kleine bedrijven en organisaties te hosten en dus bieden we onbeperkte bandbreedte en bepaalde plannen bieden onbeperkte schijfruimte en websites. Dit betekent dat we geen limiet stellen aan de hoeveelheid bandbreedte, het aantal websites of de hoeveelheid schijfruimte die u wellicht nodig heeft voor het in bedrijf houden van uw website, mits aan het bepaalde in deze Overeenkomst wordt voldaan. Ingeval de bandbreedte, het aantal websites of de schijfruimte die uw websites in beslag nemen een risico vormt voor de stabiliteit, de prestaties of de bedrijfstijd van onze servers, gegevensopslag, netwerk- of andere infrastructuur, kan worden vereist dat u een upgrade neemt naar een VPS of Dedicated Server, of kunnen we maatregelen nemen om de resources die uw website gebruikt te beperken. 

Website Accelerator Service.  Onze Website Accelerator Service (“Website Accelerator”) voorziet in een Content Delivery Network (CDN) ontworpen om de prestaties van uw website te optimaliseren door statische webinhoud te cachen en veilig te verspreiden via een netwerk van landelijk verspreide servers. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van uw website(s) wordt opgeslagen op verspreide locaties in de Verenigde Staten. U erkent en aanvaardt dat Website Accelerator op elk moment kan worden gestaakt of opgeschort en dat uw gebruik ervan afhankelijk is van geschiktheid, zoals hieronder beschreven. 

Om in aanmerking te komen voor Website Accelerator verklaart u dat u voldoet aan de volgende criteria en daaraan zult blijven voldoen: (1) uw website moet in Phoenix, Arizona zijn gehost; (2) uw domeinnaam en hosting moeten behoren tot dezelfde account; (3) u moet DNS bij ons hebben; (4) u mag geen gebruik maken van DNSSEC; (5) u mag geen SSL-certificaten hebben of toevoegen; als u een SSL toevoegt met CDN geactiveerd, werkt het SSL-certificaat niet; (6) u moet een Ultiem webhostingplan hebben; en (7) u mag niet van besturingssysteem veranderen.

6. BEPALINGEN INZAKE VPS, DEDICATED, MANAGED HOSTING 

Assisted Service Plan.  Wanneer u een Assisted Service Plan (“AS Plan”) aanschaft bij VPS, kunnen wij op uw verzoek een beperkt aantal toepassingen (“Ondersteunde toepassingen”) op uw server installeren. Een volledige lijst van Ondersteunde toepassingen is op verzoek verkrijgbaar bij ons supportteam. Als u verzoekt om installatie van een Ondersteunde toepassing, zullen wij de Ondersteunde toepassing op onze server installeren en configureren, mits de server voldoende resources (zoals opslagruimte, RAM, verwerkingscapaciteit) beschikbaar heeft om de betreffende toepassing te ondersteunen. Vervolgens geven we ude primaire (beheerder) gebruikersnaam en het wachtwoord, waarna u de beheerde en bijkomende configuratie van die specifieke toepassing overneemt. Wij zijn niet aansprakelijk voor inhoud, aanpassing of andere activiteiten in verband met de Ondersteunde toepassing, met inbegrip van reparatie van de Ondersteunde toepassing in geval van uitval. Wij zullen de technische ondersteuning van een buiten bedrijf geraakte Ondersteunde toepassing beperken tot het herstellen van de desbetreffende Ondersteunde toepassing in oorspronkelijke staat (nieuwe installatie, zonder gegevens of aanpassing).

Servertoegang.  Als u MS SQL of Managed Backups koopt, geeft u ons hierbij toestemming toegang te verkrijgen tot uw server om MS SQL of Managed Backups te installeren en te configureren.

IP-adressen.  U erkent en aanvaardt dat u verplicht bent om ten minste negentig procent (90%) van de door u gekochte IP-adressen te gaan gebruiken binnen dertig (30) dagen nadat die IP-adressen aan u zijn toegekend. Ingeval u niet ten minste negentig procent (90%) van de aan u toegekende IP-adressen binnen dertig (30) dagen na toekenninggaat gebruiken , erkent u dat wij gerechtigd zijn om ongebruikte IP-adressen terug te vorderen.

FTP Back-up.  Wij bieden een FTP Back-up-optie tegen meerprijs. U erkent en aanvaardt dat het aanschaffen van FTP Back-up gepaard kan gaan met meer uitvaltijd ten behoeve van installatie en onderhoud. U erkent en aanvaardt bovendien dat door het gebruik van de FTP Back-up-optie een maximumgebruik van schijfruimte en bandbreedte van toepassing kan zijn, overeenkomstig het door u gekochte pakket. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst zullen wij al het zakelijkerwijs redelijke doen om de FTP Back-up-services gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te leveren op 24/7-basis. U erkent en aanvaardt dat de FTP Back-up-services van tijd tot tijd ontoegankelijk of buiten bedrijf kunnen zijn om welke reden dan ook, met inbegrip van, docht niet beperkt tot: (1) apparatuurstoringen; (2) periodieke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die we van tijd tot tijd kunnen verrichten; of (3) oorzaken die buiten onze invloed vallen of die niet redelijkerwijs zijn te voorzien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderbreking of uitval van telecommunicatiekanalen of digitale verbindingen, kwaadwillende netwerkaanvallen, overbelasting van netwerken of andere storingen.

Configuratie-add-ons.  Wij bieden meerdere configuratie-opties (“Configuratie-add-ons”) aan tegen een extra vergoeding. Welke configuratie-add-ons precies beschikbaar zijn hangt af van het hostingpakket dat u koopt, maar kunnen een beheerpaneel, database, externe firewall of RAID omvatten. U erkent en aanvaardt dat het installeren van een configuratie-add-on een deel van uw beschikbare opslagruimte in beslag kan nemen, extra inrichtingstijd kan kosten, kan betekenen dat we software van derden (zoals hieronder gedefinieerd), hardware van derden of intern ontwikkelde, specifieke software op uw servers moeten installeren en dat dit in sommige gevallen een beperking betekent van de voor uw server beschikbare Software van derden. Software en hardware van derden wordt, evenals intern ontwikkelde klantspecifieke software, door ons ondersteund. Indien u RAID wilt annuleren, dient u uw server te annuleren en een nieuwe aan te schaffen.

cPanel.  Indien u een cPanel toevoegt aan uw server, verklaart u zich gebonden aan de cPanel EULA, die hiervan door verwijzing deel uitmaakt.

 7. SERVICE UPTIME GARANTIE

Wij garanderen dat onze services 99,9% van de beschikbare tijd per maand operationeel zijn (“Service Uptime-garantie”). Als we deze Service Uptime-garantie in een bepaalde maand niet kunnen waarmaken (zoals uitsluitend door ons te bepalen), kunt u contact met ons opnemen en verzoeken om een krediet van 5% van uw hostingkosten voor die maand. Het tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van andere producten en services bij ons en is exclusief eventueel verschuldigde belasting. De Service Uptime-garantie geldt niet in geval van serviceonderbrekingen als gevolg van: (1) geplande periodieke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die we van tijd tot tijd kunnen verrichten; (2) door u veroorzaakte onderbrekingen als gevolg van het uitvoeren van specifieke softwarescripts of -codes of het installeren van toepassingen van derden; (3) storingen die het uiterlijk van uw website niet verstoren, maar alleen de toegang tot uw website, bijvoorbeeld via FTP of e-mail; (4) oorzaken die buiten onze macht liggen of die redelijkerwijs niet konden worden voorzien; en (5) storingen die verband houden met de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.

8. SSL-CERTIFICATEN

Tenzij er voor bepaalde producten of services beperkingen gelden, is een SSL-certificaat dat u van ons of onze gelieerde ondernemingen koopt voor gebruik in combinatie met de Services bedoeld voor het specifieke gebruik ervan zoals beschreven in de SSL Certificate Service Subscriber Overeenkomst en zal het certificaat niet vanaf de server worden geëxporteerd voor gebruik met een andere webhostingservice. Wanneer u een SSL-certificaat gebruikt op een door ons gehoste website, zullen we een bijbehorende persoonlijke sleutel genereren en veilig opslaan.

Om beveiligingsredenen zullen we uw persoonlijke sleutel nooit vrijgeven, ook niet op uw verzoek. Wanneer u uw SSL-certificaat wilt exporteren voor gebruik op een niet-GoDaddy server, dient u niet eerder dan dertig (30) dagen na aanvang van uw eerste SSL-abonnement een verzoek daartoe bij ons in te dienen. Nadat uw account bij ons is opgezegd, hebt u dertig (30) dagen de tijd om het Starfield Secure Certificate-registratieproces uit te voeren en te verzoeken om uw SSL-certificaat opnieuw te versleutelen, anders wordt uw SSL-certificaat ongeldig.

9. MANAGEWP SERVICES

Uw hostingpakket kan u toegang verstrekken tot het gebruik van ManageWP. ManageWP is een website management console waarmee gebruikers websites kunnen beheren, inclusief, maar niet beperkt tot, management, monitoring, back-ups, implementatie, publiceren en beveiligingstools. U erkent en verklaart dat uw gebruik van ManageWP onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

10. SOFTWARE VAN DERDEN  

Definitie. 

Software van Derden” betekent software of toepassingen die ontwikkeld zijn door en eigendom zijn van een derde-provider waarmee wij van tijd tot tijd contracten kunnen afsluiten.

Besturingssystemen.  De Services kunnen worden uitgevoerd in zowel Linux®- als Windows®-omgevingen. Elke keer dat u een server bestelt, leveren wij de server met het door u gekozen besturingssysteem.

Wij behouden ons het recht voor om Software van Derden te allen tijde aan te passen, te wijzigen of te onderbreken en u verplicht zich uw medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de benodigde stappen om updates op de Software van Derden te installeren. De Software van Derden wordt niet aan u verkocht of gedistribueerd en u kunt de Software van Derden uitsluitend gebruiken als onderdeel van de Services.  U mag de Software van Derden niet gebruiken buiten de Services. Wij mogen uw persoonsgegevens voor zover nodig aan derden-providers verstrekken om de Software van Derden te leveren. U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van de Software van Derden onderworpen is aan onze overeenkomst(en) met de derden-providers.  Als de software van derden is gekoppeld aan een service- of licentieovereenkomst van de derde-provider of indien u daar toestemming voor moet geven, is uw gebruik van de Software van Derden onderworpen aan een dergelijke service- of licentieovereenkomst. Het is u niet toegestaan om Software van Derden die is gekoppeld aan een service- of licentieovereenkomst van een andere provider of daartoe uw toestemming vereist te downloaden, te installeren of te gebruiken, tenzij u zich eerst akkoord verklaart met de voorwaarden van een dergelijke service- of licentieovereenkomst. Het is u niet toegestaan om copyrights, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn vervat in of op de software van derden te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Het is u niet toegestaan om de software van derden te herleiden middels reverse-engineering, te decompileren of te ontleden, tenzij en uitsluitend voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. U erkent en aanvaardt dat de derden-providers (en hun gelieerde ondernemingen en leveranciers) geen garanties of waarborgen geven ten aanzien van de Software van Derden die in verband met de Services wordt geboden en u wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of schadevergoeding (ongeacht of het directe of indirecte schade of gevolgschade betreft) af die voortvloeit uit het gebruik van de Software van Derden. U erkent en aanvaardt dat Software van Derden door ons wordt ondersteund en niet door de derden-providers (hun gelieerde ondernemingen of leveranciers).

11. TITELS EN KOPPEN; AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en koppen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend toegevoegd voor de overzichtelijkheid en hebben geen enkele invloed op de inhoud of uitleg van de overeenkomst tussen partijen.  Elke toezegging of afspraak in deze Overeenkomst dient voor alle doeleinden te worden beschouwd als een afzonderlijke en zelfstandige toezegging of afspraak. Indien een bevoegde rechtbank een bepaling (of een deel van een bepaling) in deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar acht, laat dit de overige bepalingen (of delen daarvan) onverlet en zullen deze bepalingen worden beschouwd als geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

12. DEFINITIES; CONFLICTEN

Hierin gebruikte, maar niet gedefinieerde termen die beginnen met een hoofdletter hebben de in de Universal Terms of Service Agreement (Algemene Servicevoorwaarden) daaraan toegewezen betekenissen. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universal Terms of Service Agreement, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

13. ENGELSE TAAL CONTROLS

Deze Overeenkomst, samen met alle beleid en de van toepassing zijnde productovereenkomsten die hierboven zijn beschreven en hierin zijn verwerkt via referentie (collectief, de “Overeenkomst“), wordt in de Engelse taal uitgevoerd. Waar vertaling aan uw is verstrekt, is dit slechts gedaan voor uw gemak, en bij een conflict tussen de Engelse en de vertaalde versie, zal de Engelse versie, waar door de wet toegestaan, overheersen. Waar de vertaalde versie vereist is om aan u te worden verstrekt en geacht wordt juridisch bindend te zijn (i) hebben beide taalversies gelijkwaardige validiteit, (ii) elke partij erkent dat ze beide taalversies hebben bekeken en dat deze substantieel dezelfde zijn, in alle materiële aspecten, en (iii) bij discrepanties tussen deze twee versies, kan de vertaalde versie overheersen, vooropgesteld dat de bedoeling van de Partijen geheel in acht zijn genomen. 


07-11-17
© 2014-2017 GoDaddy.com, LLC