GoDaddy
Privacybeleid

26 oktober 2017

GoDaddy respecteert uw privacy

Dit Privacybeleid beschrijft hoe we de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken op onze Sites die gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid en in onze mobiele applicaties.  Ook worden de voor u beschikbare keuzen beschreven betreffende ons gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie, hoe u toegang kunt krijgen tot die informatie en hoe u de informatie kunt bijwerken.  Persoonlijk identificeerbare informatie (ook wel ‘persoonlijke gegevens‘ genoemd), is informatie over u die direct of indirect gebruikt kan worden om u te identificeren (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, etc.)  Gegevens waarmee u niet geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld geanonimiseerde gegevens, wordt niet gezien als persoonlijk identificeerbare informatie.  

TRUSTe

EU-U.S. Privacy Shield

Onze moederorganisatie, GoDaddy Operating Company, LLC (en onze gerelateerde entiteiten, inclusief GoDaddy.com, LLC, Wild West Domains, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Locu, Inc. en Mad Mimi, Inc.) nemen deel aan en heeft haar naleving met de EU-U.S gecertificeerd. Privacy Shield Framework.  GoDaddy Operating Company, LLC is toegewijd om alle persoonlijke gegevens ontvangen van leden van de EU-lidstaten, in overeenstemming met de Privacy Shield Framework, te onderwerpen aan de van toepassing zijnde Principes van het Framework.  Ga voor meer informatie over het Privacy Shield Framework, naar het Amerikaanse Ministerie van Commerce’s Privacy Shield List

GoDaddy Operating Company, LLC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die ze ontvangt, volgens het Privacy Shield Framework, en draagt ze vervolgens over naar een derde partij die namens haar als agent optreedt.  GoDaddy Operating Company, LLC is in overeenstemming met de Privacy Shield Principles voor alle verdere transfers van persoonlijke gegevens van de EU, inclusief de verdere aansprakelijkheidsbepalingen betreffende overdracht.

Wat betreft persoonlijke gegevens die zijn ontvangen of overgedragen volgens het Privacy Shield Framework, is GoDaddy Operating Company, LLC onderhevig aan de regelgeving handhavingsbevoegdheden van de VS. Federal Trade Commission. In bepaalde omstandigheden, dient GoDaddy Operating Company, LLC mogelijk persoonlijke gegevens bekend te maken naar aanleiding van wettelijke verzoeken van de overheid, met inbegrip van het voldoen aan de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Als u nog steeds bezorgd bent over uw privacy of gegevensgebruik en wij hebben die bezorgdheid niet weg kunnen nemen, neem dan (gratis) contact op met onze dispuutinstantie die in de Verenigde Staten is gevestigd via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Onder bepaalde omstandigheden, uitvoeriger beschreven op de website Privacy Shield, kunt u bindende arbitrage inroepen wanneer andere pogingen tot geschiloplossing zijn uitgeput.

Buiten de in dit Beleid genoemde gevallen verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens verzamelen en gebruiken

A).  Contactformulieren

Onze website en mobiele apps bevatten formulieren waarin we contactinformatie (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) verzamelen, zodat u bestellingen kunt plaatsen, kunt verzoeken om informatie en ondersteuning en suggesties kunt doen voor producten. Voor bepaalde services kunnen we ook een creditcardnummer, door de overheid afgegeven identificatienummer of andere financiële informatie vragen. Vervolgens maken we een accountnummer voor u.

Wij ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze site of mobiele apps invoert of op een andere wijze verstrekt, inclusief via e-mail, telefoon of andere communicatie met onze klantenservice. Wanneer u contact met ons opneemt voor ondersteuning, houden wij een intern rapportage bij van welke ondersteuning is gegeven.

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op nemen over wijzigingen in de functionaliteit van onze producten, onze Site en mobiele apps, nieuwe GoDaddy services en aanbiedingen waarvan wij denken dat u die zult waarderen. Als u deze informatie liever niet ontvangt, kunt u in de onderstaande sectie "Uw informatie bijwerken" lezen hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen.

Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om een gezamenlijke aanbieding te doen met onze partners of gelieerde bedrijven. Als wij van u informatie verzamelen in verband met een gezamenlijke aanbieding, zal het vanaf het punt van gegevensverzameling duidelijk zijn wie die informatie verzamelt en wiens privacyverklaring van toepassing is. Daarnaast zal het ook de keuzemogelijkheden beschrijven die de persoon heeft betreffende het gebruik en/of het delen van PII door de deelnemer en de gezamenlijke partner, alsook hoe dergelijke mogelijkheden benut kunnen worden.

Bepaalde aangeboden diensten laten u contactpersonen importeren door een bestand te uploaden of de kopiëren en te plakken van een spreadsheet om aan uw account toe te voegen (bijv. via Mad Mimi om e-mails te versturen namens u).  We gebruiken deze informatie alleen voor uw legitieme bedrijfsdoeleinden, dus het importeren van de contactpersonen in opdracht van u.  Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt over uw contactpersonen, gebruiken we deze informatie alleen voor de specifiek bedoelde reden. Als u meent dat een van uw contactpersonen ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, en u wil dat die gegevens uit onze database wordt verwijderd, neem dan contact met ons op via privacy@godaddy.com.

B.  Cookies en andere Other trackingtechnologieën 

Wij maken gebruik van cookies en/of andere trackingtechnologieën om u te herkennen, zodat u niet telkens hoeft in te loggen als u onze Site of mobiele apps bezoekt. De cookies zijn gekoppeld aan uw klantnummer, dat weer gekoppeld is aan de informatie in uw account.  U kunt het gebruik van cookies instellen op het individuele browserniveau, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schalen, kunt dit u gebruik van bepaalde functies van onze website of dienst beperken. Voor meer informatie, en voor het beheren van hoe wij cookies, webbeacons en gelijksoortige technologieën op uw apparaat gebruiken, kunt u hier klikken. 

Binnen onze Site en mobiele apps maken wij en onze partners en/of leveranciers van analyse- of andere diensten gebruik van technologieën als cookies, beacons, tags en scripts voor het analyseren van trends, het beheren van de Site en mobiele apps, het bijhouden van handelingen door gebruikers op de Site en in mobiele apps, en voor het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikers in het algemeen.  We kunnen van deze bedrijven rapporten ontvangen over het gebruik van deze technologieën op individuele basis of geaggregeerde basis. 

C.  Protocoldata

Zoals bij de meeste websites het geval is, wordt bepaalde informatie automatisch verzameld en in logbestanden opgeslagen.  Deze informatie kan het volgende omvatten: Internet Protocol (IP) adressen, type browser, Internet Service Provider (ISP), gerefereerde/exitpagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens.  We gebruiken deze over u verzamelde gegevens van onze Site of mobiele applicatie om zoekresultaten te personaliseren, serverproblemen te diagnosticeren en om onze Site en mobiele applicaties te beheren. We verzamelen ook brede demografische informatie uit deze gegevens om onze site en mobiele apps te verbeteren en uw surf- en koopervaring prettiger te maken. Deze wordt niet in verband gebracht met persoonsgegevens, behalve voor zover noodzakelijk om fraude met of misbruik van ons systeem te voorkomen.

D.  Tracking

We maken ook gebruik van traceertechnieken zoals:  CI-codes (click tracking), ISC (source tracking) en ITC (item tracking codes; deze codes zijn op stuksniveau aan de aankopen gekoppeld en worden gebruikt om te bepalen waar een product binnen de toepassing is toegevoegd).  Onze mobiele apps verzamelen automatisch het besturingssysteem van het apparaat, het telefoonmodel, de app-versie, het ID-nummer van het toestel en het klantnummer.  Wij rapporteren deze gegevens terug naar onze GoDaddy webservices.  Deze uitkomsten worden niet met derden gedeeld en worden uitsluitend gebruikt om te besluiten wanneer SDK's/OS-versies moeten worden vervangen en om de kenmerken van belangrijke gebruikers vast te stellen, zodat we onze toepassingen en diensten voor die gebruikers kunnen optimaliseren. 

E.  Geografische gegevens

Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij locatiegegevens van uw apparaat benaderen en volgen met het doel uw resultaten te personaliseren zoals favoriete domeinnaamselecties.    Wij koppelen persoonlijk identificeerbare informatie over u niet aan de locatietraceringstechnologie die wij gebruiken. Wij houden geen locatiegegevens bij wanneer mobiele apps niet in gebruik zijn.   U kunt uw toestemming voor het door ons gebruiken van locatiegegevens te allen tijde intrekken door de instelling voor locatiediensten op uw apparaat uit te schakelen. Voor het beheren van Flash-cookies, klikt u hier.

F.  Mobiele toepassingen

We gebruiken mobiele softwareanalyse zodat we de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon beter kunnen beoordelen.  Deze software kan informatie opslaan zoals hoe vaak u het programma gebruikt, de acties die binnen het programma’s optreden, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens en waar het programma werd gedownload.  Wij koppelen de gegevens die we binnen de softwareanalyse opslaan niet aan persoonlijk identificeerbare informatie die u binnen de mobiele applicaties hebt ingediend. 

Deze Site en onze mobiele apps bevatten links naar websites van derde partijen. Helaas is GoDaddy niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de content van dergelijke sites.  We raden u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt, aandachtig door te nemen.

G.  Whois-data

Voor domeinregistraties dient u het privacydeel door te nemen (waar beschikbaar) van het Registerbeleid voor het top-level domein waarvoor u een domeinnaam wilt registreren of dat al hebt gedaan, zodat u een goed begrip hebt van hoe uw WHOIS-gegevens door het individuele register worden gebruikt.

Beveiliging

We gebruiken beveiligingsmechanismen om de door ons beheerde gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging.  Wanneer u gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) in onze bestelformulieren invoert, versleutelen we de verzending van die informatie met SSL-technologie.

Wij leven algemeen aanvaarde normen na om de persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven zowel tijdens de verzending als na ontvangst ervan te beschermen.  Geen enkele overdracht over het internet, of elektronische opslagmethode is 100% veilig of beveiligd.  Daarom kunnen wij de absolute veiligheid niet garanderen.  Mocht u vragen hebben over de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@godaddy.com.   Wij mogen uw gegevens zolang uw account actief is, of zolang nodig om u onze diensten aan te kunnen bieden, in naleving te zijn met onze juridische verplichtingen, disputen oplossen en onze voorwaarden uit te kunnen voeren.

Contact met u opnemen

Van tijd tot tijd kan iemand van GoDaddy, of iemand namens GoDaddy, contact met u opnemen voor het bevestigen van uw bestelling, om informatie naar u te sturen, of voor aanbiedingen.  Dit kan via e-mail, telefoon of SMS gebeuren.  Door uw telefoonnummer of mobiele telefoonnummer te geven, gaat u akkoord om marketinggesprekken te ontvangen van of namens GoDaddy die door een geautomatiseerd telefoonsysteem en/of door een kunstmatige of vooropgenomen stem kan worden uitgevoerd. U erkent dat u toestemming geen voorwaarde is om goederen of diensten van GoDaddy te -moeten- kopen.  Als u ons uw mobiele nummer geeft, gaat u ermee akkoord om marketingberichten via SMS van ons te ontvangen of namens GoDaddy die mogelijk door een geautomatiseerd telefoonsysteem worden verzonden. U erkent dat uw akkoord niet betekent dat u iets moet kopen van GoDaddy. Tekst- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. 

Informatie die u ons stuurt kan worden opgeslagen en gebruikt om deze website, onze mobiele app en onze producten te verbeteren. De informatie kan echter ook worden herzien en/of verwijderd.

Andere serviceproviders

Wij kunnen uw gegevens van tijd tot tijd aan derden doorgeven voor het verlenen van services in onze naam, zoals de verwerking van betalingen per creditcard, het vertonen van advertenties, het organiseren van wedstrijden en uitvoeren van enquêtes, het uitvoeren van analyses van onze producten of demografische klantgegevens, de verzending van goederen of services en klantenbeheer. Wij verstrekken alleen informatie over u die de derde nodig heeft om de gevraagde service te kunnen leveren. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden bewaren, delen, opslaan of gebruiken.

Google Analytics

We gebruiken een tool met de naam 7ldquo;Google Analytics” om gebruiksinformatie van deze Site te verzamelen, zoals hoe vaak gebruikers de Site bezoeken, welke pagina‘s zij bezoeken en wanneer ze dat doen, maar ook welke sites ze ervoor hebben bezocht. Google Analytics verzamelt alleen het aan u toegewezen IP-adres op de datum van uw bezoek aan deze website en niet uw naam of andere identificerende gegevens. 

Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw webbrowser om u de volgende keer dat u deze site bezoekt als een unieke gebruiker te kunnen identificeren.  Deze cookie kan alleen door Google, Inc. worden gebruikt.  De door de cookie gegenereerde gegevens worden overgedragen naar en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Wij gebruiken de van Google Analytics ontvangen gegevens alleen maar voor de verbetering van de services op deze Site.  Wij combineren de via het gebruik van Google Analytics verzamelde gegevens niet met persoonsgegevens. 

De mogelijkheid van Google om de informatie over uw bezoeken die door Google Analytics is verzameld te gebruiken en te delen, wordt beperkt door het Google Privacybeleid.  U kunt verhinderen dat Google Analytics u bij terugkerende bezoeken aan deze site herkent door de Google Analytics cookie uit te schakelen in uw browser.

Alleen voor Webbouwer-gebruikers

Webbouwer verwerkt de Google Places API.  Google‘s mogelijkheid om informatie te gebruiken en te delen die door de Google Places API  is verzameld, wordt beheerst door het Google Privacybeleid.

Aanvullende gegevens

We kunnen informatie over u ontvangen via andere bronnen, inclusief openbaar beschikbare databases of derde partijen waarvan uw data hebben gekocht, en deze gegevens combineren met informatie die we al over u hebben.  Hiermee kunnen we onze gegevens bijwerken, uitbreiden en analyseren, nieuwe klanten identificeren en producten en diensten aanbieden die mogelijk interessant voor u zijn.  Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt van of over anderen, of als anderen uw gegevens aan ons verstrekt, dan gebruiken wij die informatie alleen voor die specifieke reden waarvoor het verstrekt is.

Voorbeelden van persoonlijke gegevens die uit openbare bronnen kunnen worden verkregen, of die worden gekocht van derde partijen en die worden gecombineerd met de informatie die we al over u hebben, kan informatie zijn van onze strategische partners, serviceproviders of de Amerikaanse Postal Service.  We doen dit om de manier waarop we u van dienst zijn te verbeteren, om onze producten en diensten beter op u te laten aansluiten, en om u de gelegenheid te bieden producten of diensten aan te schaffen waarvan wij geloven dat ze van belang voor u kunnen zijn.

Prijsvragen/Enquêtes

Wij kunnen u van tijd tot tijd uitnodigen om mee te doen aan wedstrijden of enquêtes. Als u wilt meedoen, kunnen we u vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Uw deelname aan wedstrijden of enquêtes is geheel vrijwillig en u heeft dus de keus of u de gevraagde gegevens bekend wilt maken. Opgevraagde gegevens zijn meestal contactgegevens (zoals naam en adres) en demografische informatie (zoals postcode). Wij gebruiken deze gegevens om berichten te sturen aan de winnaars en om prijzen toe te kennen, het sitebezoek te monitoren en onze Site te personaliseren.

Wij kunnen gebruik maken van derden om wedstrijden te organiseren en enquêtes uit te voeren. Wanneer wij derden inschakelen, mogen deze de persoonsgegevens van onze gebruikers niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij delen de persoonsgegevens die u ons verstrekt via een wedstrijd of enquête niet met derden, tenzij we dit vooraf aankondigen en u daarvoor toestemming vragen.

“Niet volgen” Signalen    

Merk op dat uw browserinstellingen automatisch een “Niet volgen” signaal naar websites en online diensten die u bezoekt kan sturen. Er is geen consensus onder de branchedeelnemers over wat “Niet volgen” in deze context betekent. Net als andere websites en online diensten, passen we op dit moment onze handelingen niet aan wanneer we een “Niet volgen” signaal van de browser van een bezoeker ontvangen. Om meer te weten te komen over “Niet volgen”, kunt u gaan naar (www.allaboutdnt.com).  

Gerichte advertenties 

GoDaddy kan gerichte, of op interesse gebaseerde aanbiedingen aan onze klanten tonen, gebaseerde op de producten die de klant op dat moment gebruikt. Deze aanbiedingen worden weergegeven als afwijkende productbanners. Er worden geen persoonsgegevens of geolocatiegegevens verzameld met deze productbanners om een profiel te maken van uw activiteiten, noch wordt informatie gedeeld met externe reclamebureaus.

Daarnaast werken we samen met derden voor het beheer van reclame voor ons op andere websites.    Onze partners kunnen gebruikmaken van technologieën zoals cookies om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze Site en andere websites met het doel u reclame te tonen op basis van uw surfgedrag en de dingen waarvoor u belangstelling toont, en om de effectiviteit van reclame te meten.  Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame, klikt u hier [of, wanneer u in de Europese Unie woonachtig bent, klikt u hier]. U blijft wel algemene reclame ontvangen.

We gebruiken ook een tool, Sizmek genaamd om een cookie namens ons te plaatsen.  Met deze cookie worden anonieme gegevens verzameld met behulp waarvan wij gerichte reclame kunnen plaatsen en de werking van onze reclame op andere websites kunnen verbeteren.  Om u af te melden van ons gebruik van Sizmek, klikt u hier (of, wanneer u in de Europese Unie woonachtig bent, klikt u hier). Als u gerichte reclame weigert, betekent dit niet dat u helemaal geen reclame meer te zien krijgt.  U blijft wel algemene reclame ontvangen.  

Vertel het aan een vriend(in)

Als een gebruiker via onze referentieservice een vriend(in) wil attenderen op onze Site of mobiele app, vragen wij de gebruiker om de naam en het e-mailadres van de vriend(in). GoDaddy stuurt de vriend automatisch een eenmalige e-mail om hem of haar uit te nodigen onze Site te bezoeken. GoDaddy slaat deze informatie alleen op om deze eenmalige e-mail te kunnen versturen. De vriend(in) kan contact opnemen met GoDaddy via privacy@godaddy.com om een verzoek in te dienen deze informatie uit onze database te verwijderen.  Als u meent dat een van uw contactpersonen ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, en u wilt dat die gegevens uit onze database wordt verwijderd, neem dan contact met ons op via privacy@godaddy.com.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijk identificeerbare gegevens als ik mijn GoDaddyAccount verwijder?

Indien uw GoDaddy account (vrijwillig of onvrijwillig) wordt opgeheven, worden al uw persoonsgegevens in een "gedeactiveerde" status in onze daarvoor toepasselijke GoDaddy databases geplaatst. De-activering van uw account betekent echter niet dat uw persoonsgegevens volledig uit onze database zijn verwijderd. Wij zullen uw persoonsgegevens waar nodig bewaren en gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Uw gegevens bijwerken 

Je kunt je accountgegevens wijzigen of bijwerken, of je afmelden voor het ontvangen van berichten van ons en onze partner wanneer je maar wilt, door online naar je Account te gaan (Accountinstellingen en Contactvoorkeuren). 

Waar je persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verstrekken van producten of diensten die je hebt aangeschaft, of voor de werking van ons netwerk, het verzamelen, gebruik en het openbaar maken van persoonlijke gegevens is vereist, kun je je deze informatie niet verwijderen of je afmelden van een dienst, zonder dat je producten of diensten worden beëindigd.  Als je persoonlijke gegevens niet redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de door jou verzochte diensten, of de werking van ons netwerk, heb je de keuze om je toestemming in te trekken door je af te melden.  Bijvoorbeeld, waar je nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van een specifiek product of dienst voor marketingdoeleinden, kun je je later, indien gewenst, afmelden.  Je kunt tevens je toestemming voor het verstrekken van je persoonlijke gegevens intrekken voor een reeks marketingcommunicaties van ons, inclusief telemarketing of geadresseerde marketing via de post, of commerciële elektronische berichten, zoals e-mails en SMS-berichten, wanneer je maar wilt, door te gaan naar Contactvoorkeuren in je Accountinstellingen. 

Toegang

Op verzoek verstrekken we u informatie over of we uw persoonlijke gegevens namens een derde partij bewaren of verwerken.  Neem contact met ons op via onderstaande adressen voor het benaderen, corrigeren of verwijderen van uw persoonlijke gegevens: 

  1. Ga naar uw Account online (Accountinstellingen > Contactvoorkeuren) [*Let op: hier kunt u het niet deactiveren]
  2. U kunt post voor GoDaddy sturen naar het volgende postadres:
    14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA
  3. U kunt ons bellen op: (480) 505-8877
  4. Je kunt een e-mail sturen naar hq@godaddy.com

Om uw account te deactiveren, neem u contact op met ons supportteam via (480) 505-8877. Als u een internationale klant van ons bent, vindt u hiereen lijst met telefoonnummer voor support.  We hebben de volgende opties voor het wijzigen, beëindigen en aanpassen van uw accountgegevens of contactvoorkeuren.

Wij zullen binnen dertig (30) dagen reageren op uw verzoek om toegang tot uw gegevens of om deze te wijzigen of te deactiveren. 

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

Als u deze Site bezoekt vanuit een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden, kan het voorkomen dat uw gegevens internationale grenzen overschrijden door de communicatie met ons. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat om zo goed en tijdig mogelijk aan de verzoeken, vragen en/of kwesties van onze klanten tegemoet te komen, onze klantondersteuning, inclusief support geleverd via telefoon en chat, wereldwijd te vinden zijn (klik hier voor een lijst met wereldwijde supportlocaties en telefoonnummers zodat u in contact kunt komen met onze vertegenwoordigers). Op basis hiervan, wanneer u een telefoongesprek of chat aangaat via uw land, is het mogelijk dat het gesprek of de chat wordt uitgevoerd door een vertegenwoordiger in een ander land (inclusief bijvoorbeeld iemand buiten de EEA), en dat dergelijke verstrekte informatie naar dat land wordt overgedragen.   Hoe dan ook, uw informatie wordt in overeenstemming met ons Privacybeleid verwerkt.   Door deze Site te bezoeken, te bellen of te chatten met vertegenwoordigers van onze klantondersteuning, of op andere wijze elektronisch met ons te communiceren, gaat u akkoord met een dergelijke overdracht.

Naleving van wet- en regelgeving

Wij werken samen met overheid, politie en justitie en met private partijen om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en gehandhaafd. Wij geven uw gegevens door aan overheid, politie, justitie of private partijen voor zover dit naar ons oordeel noodzakelijk of passend is als reactie op vorderingen en juridische procedures (waaronder begrepen, zonder enige beperking, dagvaardingen), om onze eigendommen en rechten of de eigendommen en rechten van een derde te beschermen, om de veiligheid van het publiek of een persoon te waarborgen of om activiteiten te voorkomen of te beëindigen die wij als onrechtmatig of onethisch beschouwen. Wij delen uw gegevens ook voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de regels, regelingen en het beleid van ICANN.

Voor zover het ons wettelijk is toegestaan dit te doen, zullen wij redelijke maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen indien wij uw persoonsgegevens in het kader van een juridische procedure aan derden moeten verstrekken.

Veranderingen in onze werkwijzen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Als we besluiten om ons Privacybeleid te wijzigen, verwerken wij die wijzigingen in dit Privacybeleid en publiceren de wijzigingen op andere plaatsen die wij gepast achten, zodat u weet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij de gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, wij die informatie openbaar maken.

Indien wij essentiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hierover per e-mail of via een bericht op uw homepage ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de invoering van de wijzigingen informeren.

Contact opnemen met onze site

Als u vragen hebt over ons Privacybeleid, de praktijken van deze website of onze mobiele app,  of uw gebruik van deze website of onze mobiele app, kunt u contact met ons opnemen op:

GoDaddy
TER ATTENTIE: Web Team
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ, 85260, U.S.A.

 


26-10-17
© 2014-2017 GoDaddy.com, LLC