GoDaddy
Serviceovereenkomst Webbouwer v7

11 april 2017

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Webbouwer v7 Serviceovereenkomst (deze “Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in op de dag van elektronische aanvaarding.  Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van GoDaddy’s Webbouwer services (“Webbouwer” of de “Services”). 

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst betekent dat u deze Overeenkomst heeft gelezen, begrijpt, erkent en ermee instemt dat u daaraan gebonden bent, alsmede aan (i) GoDaddy Algemene Servicevoorwaardenovereenkomst, en (ii) alle pakketbeperkingen, uitsluiting van aansprakelijkheid voor producten, en andere beperkingen die aan u zijn getoond op de Webbouwer openingspagina van de GoDaddy website (deze “Site”), waarvan (i) en (ii) hierbijdoor verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.     

De begrippen “wij”, “ons” of “onze” verwijzen naar GoDaddy. De begrippen “u”, “uw”, “Gebruiker” of “klant” verwijzen naar personen of entiteiten die deze Overeenkomst aanvaarden en/of gebruik maken van de Services.  Niets in deze Overeenkomst zal worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven.

U erkent en stemt ermee in dat (i) GoDaddy deze Overeenkomst en alle daarin vervatte beleidsvoorschriften en afspraken te allen tijde naar eigen goeddunken kan veranderen of aanpassen, en dat dergelijke veranderingen of aanpassingen meteen na openbaarmaking op deze Site van kracht zijn, en (ii) uw gebruik van deze Site of de Services op deze Site nadat zulke veranderingen of aanpassingen zijn gemaakt (zoals aangegeven door de “Laatst herzien”-datum bovenaan deze pagina) uw acceptatie van deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien zal betekenen. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dient u deze Site of de Services niet te gebruiken (of het gebruik ervan niet voort te zetten).  GoDaddy kan u bovendien van tijd tot tijd per e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom erg belangrijk dat u uw shopper-accountinformatie (“Shopper Account”), waaronder uw e-mailadres, actueel houdt.  GoDaddy accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het feit dat u geen e-mailbericht hebt ontvangen als dit het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

2. omschrijving van services

Webbouwer is een online webbouwer, waarmee u een website kunt bouwen binnen de parameters die specifiek voor uw plan zijn. InstantPage is een online webbouwer, waarmee u een website van één pagina kunt bouwen.

Met inachtneming van de voorwaarden in deze Overeenkomst verlenen wij U een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie voor gebruik van de Webbouwer-analyse (“Analyse”), slechts voor zover dit voor u nodig is voor gebruik van de Analyse op eigendommen van Webbouwer; en (b) U kunt rapporten openen en bekijken via uw GoDaddy-account. Met de Analyse kunt u het IP-adres, de tijd van bezoek, de headergegevens en de locatie (“Gegevens”) van uw bezoekers bijhouden.  U zult bij Uw gebruik van en toegang tot de Gegevens en rapporten van Analyse alle wetten en regels naleven.  GoDaddy en haar dochterondernemingen in volledige eigendom mogen, met inachtneming van de voorwaarden van haar privacybeleid, Gegevens behouden en gebruiken die zijn verzameld door de Analyse. U zult de Analyse niet gebruiken voor het bijhouden, verzamelen of uploaden van persoonsgegevens (zoals een naam, e-mailadres of factuurgegevens) of andere gegevens die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kan worden gekoppeld, noch zult u dit een derde toestaan. U zult een gepast Privacybeleid instellen en naleven, en u houden aan alle toepasselijke wetten, beleidsrichtlijnen en regelingen met betrekking tot het verzamelen van informatie van bezoekers. U moet een Privacybeleid bekendmaken, en dit Privacybeleid moet een kennisgeving omvatten over Uw gebruik van cookies die worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens. U moet bekendmaken dat u Analyse gebruikt, en hoe hiermee gegevens worden verzameld en verwerkt.

3. FACELIFT-SERVICES

De Facelift-service van GoDaddy (“Facelift”) houdt in een visueel herzien ontwerp voor bestaande klanten van WSB v6 en WSB v7.  Onze externe aannemers werken op basis van uw gepubliceerde website, nemen bestaande afbeeldingen en tekst, en maken een nieuw ontwerp van de site op basis van uw input.

Het uitvoeren van de eerste versie van het nieuwe ontwerp door Facelift duurt doorgaans 2-3 weken (mogelijk langer, afhankelijk van de complexiteit van de site).  Hierna sturen we u de versie voor feedback, brengen waar nodig wijzigingen aan en verplaatsen de versie na voltooiing naar uw GoDaddy-account.  De duur van de feedbackronden is afhankelijk van de complexiteit van de feedback.  Wanneer de site is voltooid, moet u inloggen en eventueel definitieve wijzigingen aanbrengen. Vervolgens publiceert u de site wanneer deze gereed is.

4. BEPERKINGEN VAN FACELIFT

Facelift werkt op basis van de gepubliceerde versie van uw website (gebouwd met Webbouwer van GoDaddy) zoals die is op het moment dat u het ontwerpformulier indient.  Dientengevolge kunnen we het volgende NIET garanderen:

 1. dat wijzigingen die op uw site zijn aangebracht na indiening van het eerste ontwerpformulier worden meegenomen in het nieuwe ontwerp.
 2. dat kan worden voldaan aan aanvullende eisen die zijn verzonden na het eerste ontwerpformulier.
 3. dat aanvullende content (bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen) in het nieuwe ontwerp kan worden verwerkt.
 4. dat “Onzichtbare” content (bijvoorbeeld embedded HTML/JS-code van derden, metatags voor SEO) worden meegenomen.
 5. dat SEO even goed of beter verloopt dan vóór het nieuwe ontwerp.
 6. dat Facelift vóór een bepaald tijdstip zal zijn voltooid. Als u gebonden bent aan een deadline, is Facelift niet de geschikte service.
 7. dat we content of afbeeldingen kunnen bewerken die moeten worden gebruikt in het nieuwe ontwerp en die zich op de bestaande gepubliceerde website van de klant bevinden.
 8. telefonische ondersteuning of overleg met ontwerpers in enige vorm. Wel bieden wij e-mailondersteuning en communicatie door middel van webformulieren.

5. facebook page designer

Webbouwer en InstantPage omvatten toegang tot een Facebook-paginaontwerper (de “Facebook-paginaontwerper”).

Met de Facebook Page Designer kunt u aangepaste Facebook-pagina's maken die bedoeld zijn als aanvulling op uw website.  Het aantal toegestane Facebook-pagina's varieert afhankelijk van uw Webbouwer-pakket, en wordt opgeteld bij het aantal sitepagina's dat bij uw Webbouwer-pakket is inbegrepen.

Om de Facebook Page Designer te gebruiken, moet u (i) een Facebook-account aanmaken (als u er nog geen hebt) en (ii) een openbare pagina activeren in uw Facebook-account.  Als u klaar bent met het ontwerpen van uw Facebook-pagina's, moet u de Facebook-pagina's aan uw Facebook-account koppelen zodat de Facebook-pagina's gevonden kunnen worden.  Uw Facebook-pagina's worden op dezelfde hostingaccount gebouwd (en zijn toegankelijk via hetzelfde controlepaneel) als uw website.  Tenminste één pagina van uw website moet worden gepubliceerd voordat uw Facebook-pagina's kunnen worden gepubliceerd. 

6. beperkingen

TLDs  U erkent en stemt ermee in dat uw website is onderworpen aan alle beperkingen aan content (of anderszins) die specifiek van toepassing zijn op het top level domain (“TLD”) waaraan uw website is gekoppeld.  Als u meer dan één Webbouwer-account heeft, gelden deze beperkingen uitsluitend voor de Webbouwer -account die aan de desbetreffende TLD is gekoppeld.  

Coming Soon pagina's. Webbouwer  biedt een “Coming Soon pagina”-optie aan klanten die hun website nog niet kunnen bouwen.  U erkent en stemt ermee in dat als u de “Coming Soon pagina”-optie selecteert, de keuze voor ontwerp- en kleurcombinaties beperkter is dan in de templatebibliotheek van Webbouwer .

Verplichting om abonnement te onderhouden  De toegang tot Webbouwer  is afhankelijk van uw actieve abonnement op (en betaling van) Webbouwer.  Het niet-onderhouden van uw lidmaatschap zal leiden tot beëindiging van Webbouwer.  Herhaalde facturering voor uw Webbouwer -pakket zal op de datum van aankoop beginnen.  Kosten voor Webbouwer  zijn niet overdraagbaar naar andere Webbouwer -accounts (of andere GoDaddy-accounts) dan de account die in eerste instantie op de aankoopdatum aan de Webbouwer is gekoppeld.

Onmiddellijke publicatie  InstantPage is ontworpen om uw website meteen live op uw domeinnaam te promoten.  U erkent en stemt ermee in dat u de eerste ontwerpselecties of daaropvolgende ontwerpwijzigingen op uw website niet kan zien voordat ze live worden.  Daarom vragen we u om uw (i) achtergrond, (ii) tekst, (iii) layouts, (iv) widgets en (v) kleuren goed te bekijken bij elke stap.

7. integratie met hostingplatform; eigendom websites

De websites die gemaakt zijn met Webbouwer  of InstantPage zijn gemaakt op en geïntegreerd met het hostingplatform van GoDaddy; elke poging om websites naar een andere hostingprovider te migreren of op een andere manier over te dragen vormt een schending van deze Overeenkomst. 

Met uitzondering van de door u geleverde content zijn de websites die met gebruikmaking van Webbouwer  of Instantpage zijn gemaakt eigendom van GoDaddy, en al die websites (inclusief alle kopieën daarvan) zijn onderworpen aan wetgeving betreffende auteursrecht, handelsmerken, patenten en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom van de Verenigde Staten en andere landen. GoDaddy verleent u een onbeperkte licentie op de website voor de duur van uw WebsiteBouwer -abonnement. Met de opzegging van uw Webbouwer-abonnement, ongeacht de reden daarvoor, wordt ook uw licentie voor de website beëindigd. U verplicht zich elk ongeoorloofd gebruik van de websites die met Webbouwer of InstantPage zijn gemaakt te voorkomen.  Voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk anderszins bepaalt, wordt er door deze Overeenkomst geen recht of licentie onder enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten of licenties verleend.  GoDaddy behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

Door het uploaden van content voor uw website geeft u GoDaddy een onbeperkte licentie (i) om te content aan uw website toe te voegen en (ii) om screenshots van een website gemaakt met Webbouwer online weer te geven in marketingmateriaal of op andere manieren zoals door GoDaddy geheel naar eigen goeddunken kan worden bepaald.  U verklaart en garandeert bovendien aan GoDaddy dat (a) u alle benodigde rechten heeft om dergelijke content te verspreiden, omdat u de auteur van de content bent en u het recht heeft om die te verspreiden, of omdat u de benodigde distributierechten, -licenties, -toestemmingen en/of gebruiksrecht schriftelijk heeft verkregen van de houder van het auteursrecht of andere eigenaar van de content, en (b) u geen inbreuk maakt op de rechten van derden.  Zoals hierin gebruikt, zal “content” bevatten, zonder beperkingen: tekst, software, widgets, applicaties, broncodes, API, foto's, illustraties, afbeeldingen, graphics, geluiden, muziek, audio, video en interactieve features (en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarbij horen).  U erkent en stemt ermee in dat de content die u uploadt in de Webbouwer meteen beschikbaar kan zijn.  Geleverde content kan ook één jaar lang worden opgeslagen en het verwijderen van content van de Webbouwer verwijdert niet alle opgeslagen versies van de content.

8. andere GoDaddy producten en services

Webbouwer kan toegang verschaffen tot andere GoDaddy producten en services, zoals (i) E-mail, (ii) Fotoalbum, en (iii) SSL-producten van GoDaddy.

Als u de Webbouwer koopt, geeft u door uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst aan dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en dat u erkent en ermee instemt daardoor gebonden te zijn, samen met de product-level overeenkomsten voor andere GoDaddy producten en services die bij de Webbouwer behoren, zoals (i) de Workspace Serviceovereenkomst en (ii) de  SSL-certificaat Service Abonneeovereenkomst van GoDaddy, die hier te vinden zijn en hierbij door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

De bij Webbouwer  behorende producten en services zijn te vinden op de Webbouwer  openingspagina

PhotoAlbum Services.  Met Photo Album kunt u (i) foto's uploaden, organiseren, wijzigen en downloaden en (ii) video's uploaden en organiseren in openbare en privé-galleries en met een wachtwoord beschermde galleries. U kunt ook foto's en video's delen via e-mail of ze op blogs of websites zetten. U erkent en stemt ermee in dat alle foto's, video's en andere content die is geüpload of wordt weergegeven op Photo Album aan de Algemene Servicevoorwaarden moet voldoen. 

Smart Space Services.  Met de SmartSpace Service kunt u een website personaliseren. U kunt het uiterlijk van uw website aanpassen en wijzigen zoals bepaald en toegestaan in de instructies en deze Overeenkomst. U kunt de applicatie of de geleverde inhoud niet op een andere manier veranderen of aanpassen. U stemt er verder mee in om de broncode niet te reverse-engineeren, te decompileren of anderszins pogingen te doen deze te onthullen. U bent niet gemachtigd om de website te combineren met een ander softwareprogramma of applicaties, noch bent u gemachtigd om andere dan de meegeleverde plug-ins of verbeteringen te integreren. De RSS-feed, chat-applicatie en API's mogen op geen enkele wijze worden aangepast, verspreid of gedeeld. De RSS-feed, chat-applicatie en API's kunnen op elk moment worden beëindigd.  U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van de SmartSpace Service moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene Servicevoorwaarden.

9. algemene gedragsregels; facebookbeperkingen

Naast artikel 4 (Algemene Gedragsregels) in de Algemene Servicevoorwaardenovereenkomst, erkent u en stemt u er specifiek mee in dat:

 1. Als u de Facebook Page Designer gebruikt, mag u deze niet gebruiken om een Facebook-pagina te maken die reclame bevat voor, content bevat die verwijst naar, of een van de volgende zaken mogelijk maakt, bevat of gebruikt:
  • Aan alcohol gerelateerde inhoud, of de verkoop van tabaksproducten, munitie en/of vuurwapens;
  • Content die inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy, publiciteit, morele of andere persoonlijke of eigendomsrechten, of die misleidend of frauduleus is;
  • Gokken, waaronder, zonder enige beperking, online casino's, wedden op sporten, bingo of poker;
  • Illegale activiteiten en/of illegale wedstrijden, piramideconstructies, loterijen of kettingbrieven (als u legale loterijen, wedstrijden, of andere promoties organiseert, vermeldt of mogelijk maakt bent u onderworpen aan de Promotierichtlijnen van Facebook, die hierte vinden zijn); of
  • Content die haatdragend, dreigend, lasterlijk of pornografisch is; aanzet tot geweld; of naaktheid, grafisch geweld of zinloos geweld bevat. 
 2. Als u de Facebook Page Designer opent, moet u er zeker van zijn dat u eigenaar bent van of alle rechten bezit die nodig zijn om alle content van of in uw applicatie te kopiëren, te laten zien, te verspreiden, te leveren, weer te geven en in het openbaar uit te voeren aan of voor Facebook-gebruikers in alle landen waar u de content beschikbaar stelt. 

10. afbeeldingen en software van derden

Definities en reikwijdte.  Als onderdeel van Webbouwer en Instant Page mag u bepaalde (i) foto's, illustraties, of andere afbeeldingen (“Afbeeldingen”) en/of (ii) software, widgets of andere applicaties (“Software”) gebruiken ontworpen zijn door, eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door derden-dienstverleners die door GoDaddy van tijd tot tijd kunnen worden gecontracteerd.  Als de Afbeeldingen/Software vergezeld gaan van een licentieovereenkomst of indien daarvoor toestemming van een derde-dienstverlener voor een licentieovereenkomst vereist is, gelden voor het gebruik van de Afbeeldingen/Software de voorwaarden van die licentieovereenkomst, die een aanvulling vormen op (en niet in de plaats komen van) de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

Voorwaarden die gelden voor alle Afbeeldingen/Software.  U erkent en stemt ermee in dat (i) de Afbeeldingen/Software niet aan u worden verkocht of verspreid dat u de Afbeeldingen/Software slechts mag gebruiken als onderdeel van Webbouwer of InstantPage; (ii) u geen auteursrechten, handelsmerken of andere aanduidingen van eigendomsrechten in of op de Afbeeldingen/Software mag verwijderen, wijzigen of onleesbaar mag maken.

GoDaddy mag uw persoonsgegvens aan derden-providers geven wanneer dat nodig is om de Afbeeldingen/Software van derden te leveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de domeinnaam die verbonden is met de Webbouwer  of Instantpage-pagina.  GoDaddy behoudt zich het recht voor om levering van de Afbeeldingen/Software te allen tijde te wijzigen, aan te passen of stop te zetten, en u verklaart zich bereid behulpzaam te zijn bij de uitvoer van stappen die in dat verband nodig zijn.

GoDaddy geeft geen verklaringen of garanties over Afbeeldingen/Software van derden die in verband met de Webbouwer of InstantPage worden aangeboden en sluit alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor uit.

U erkent en stemt ermee in dat u GoDaddy zult beschermen en verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle claims opgelegd aan of aangegaan door GoDaddy, en direct of indirect voortvloeiend uit uw gebruik of misbruik van de Afbeeldingen/Software van derden.  U erkent en stemt ermee in dat de providers van de Afbeeldingen/Software van derden derden-begunstigden zijn bij deze Overeenkomst voor het afdwingen van hun rechten uit hoofde van deze Overeenkomst.

Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor Fotolia.  U erkent en stemt in met de Gebruiksvoorwaarden van Fotolia die hier te vinden zijn en hierbij door verwijziging deel uitmaken van deze Overeenkomst. 

Aanvullende Algemene Voorwaarden die gelden voor MapQuest.  U erkent en stemt ermee in dat u (i) geen kaarten en/of routebeschrijvingen (of delen daarvan) mag vastleggen, opslaan, archiveren, in een database opslaan of anderszins kopiëren anders dan nodig om kaarten en/of routebeschrijvingen tijdelijk te bekijken en af te drukken; (ii) geen kaarten en/of routebeschrijvingen in onderlicentie mag geven of mag verhuren, cederen, verspreiden, opnieuw verpakken, een ander merk mag geven, of anderszins mag overdragen of openbaar maken aan een derde; of (iii) een derde daartoe opdracht geven, behulpzaam te zijn of willens en wetens daartoe de mogelijkheid bieden.

Aanvullende Voorwaarden die gelden voor eBay. U erkent en stemt ermee in dat u zich aan de & API Licentieovereenkomst van het eBay Ontwikkelaarsprogramma zult houden, die hier te vinden is en hierbij ter referentie wordt opgenomen.  U erkent en stemt ermee in dat eBay alle rechten op de intellectuele eigendom van het Ontwikkelaarsprogramma behoudt zoals beschreven in de & API Licentieovereenkomst van het Ontwikkelaarsprogramma. 

Aanvullende voorwaarden van toepassing op AddThis.  U erkent en gaat ermee akkoord dat de servicevoorwaarden die hierte vinden zijn, gelden voor uw gebruik van AddThis, alsmede het privacybeleid voor AddThis dat hier te vinden is. Beide documenten maken hierbij door verwijzing deel uit van deze Overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Google Maps. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van Google Maps onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier: http://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html, te vinden zijn en hierbij door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Get Found. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van de Get Found -widget onderworpen is aan de Get Found -servicevoorwaarden die hier, te vinden zijn en hierbij door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden van toepassing op Mapbox. U erkent en stemt ermee in dat uw gebruik van Mapbox onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en hierbij door verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

11. titels en koppen; onafhankelijke convenanten; scheidbaarheid

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet.  Elke convenant of afspraak in deze Overeenkomst zal voor alle doeleinden worden geïnterpreteerd als een afzonderlijke en onafhankelijke convenant of afspraak.  Als een rechtbank of bevoegde instantie meent dat een bepaling (of deel van een bepaling) van deze Overeenkomst illegaal, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar is, zullen de overgebleven bepalingen (of delen van bepalingen) hierdoor niet worden beïnvloed en geldig en uitvoerbaar blijven voor zover toegestaan door de wet.

12. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Algemene Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Algemene Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.   


11-04-17
© 2014-2017 GoDaddy.com, LLC