Help

GoDaddy Help

About processing orders

Processing your orders in Quick Shopping Cart® involves setting up payment methods, shipping options, and sales tax collection. In most cases, you need to configure these options only once. You can, however, edit any of these options at any time.

For assistance with any of these steps, see these articles:

Offering UPS Shipping Options for Your Quick Shopping Cart Customers
Enabling FedEx Shipping Options in Quick Shopping Cart
Offering Freight Shipping Options for Your Quick Shopping Cart Customers
Using U.S. Postal Service
Setting Custom Options for Price-Based Shipping
Setting Custom Options for Weight-Based Shipping
How do I collect payment?
Configuring Tax Options

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.