Naar hoofdinhoud gaan

WordPress Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Bewerk voettekst in WordPress Customizer

Als je WordPress -thema tekst in de voettekst bevat, volg je deze stappen om de voettekst te bewerken.

  1. Aanmelden bij WordPress.
  2. Selecteer Vormgeving > Aanpassen in het menu aan de linkerkant.
  3. Selecteer Widgets . Selecteer in de lijst met widgets in je voettekst degene die je wilt bewerken.
  4. Opmerking: Als je hier geen lijst met widgets ziet, ondersteunt je thema geen voettekstwidgets.

  5. Selecteer Publiceren om de wijzigingen toe te passen.

Verwante stappen

Meer informatie

  • Sommige WordPress -versies en -thema's hebben andere instellingen dan de hierboven beschreven stappen. Raadpleeg de documentatie van je thema voor meer informatie.
  • Als je deze wijzigingen niet zelf wilt aanbrengen, bekijk dan onze WP Premium Support Catalog .
  • Ga aan de slag met WordPress