Websites + Marketing Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Blogcategorieën maken of wijzigen

Door blogcategorieën te maken en deze toe te wijzen aan posts, kun je bepalen waar individuele posts worden weergegeven. Je kunt de categorieën gaandeweg maken en ze later ook wijzigen.

 1. Ga naar je GoDaddy-productpagina.
 2. Schuif naar Websites + Marketing en selecteer Beheren naast je website om je site te openen.
 3. Ga op je Dashboard naar Marketing en selecteer vervolgens Blog .
 4. Start een nieuwe post door Post maken te selecteren. Of ga naar een bestaand bericht, selecteerdrie horizontale stippen pictogram en selecteer vervolgens Bericht bewerken .
 5. In Categorieën heb je drie opties:
  1. Selecteer een bestaande categorie : Selecteer het selectievakje of de selectievakjes naast de categorieën waarop deze blogpost van toepassing is.
  2. Een bestaande categorie bewerken : Selecteer Bewerken om bestaande blogcategorieën te hernoemen of te verwijderen.
  3. Een nieuwe categorie toevoegen : Typ een nieuwe categorienaam in het vak en selecteer Toevoegen .
 6. Selecteer Bijwerken om de categoriewijzigingen toe te passen op je blogpost. Als het bericht nog niet is gepubliceerd, selecteer je Publiceren of Publicatiedatum instellen .

Volgende stap

Meer informatie