Naar hoofdinhoud gaan
Neem contact met ons op
Telefoonnummers en openingstijden
Helpcenter

Bekijk onze online hulpbronnen

Help

GoDaddy Help

Find your database hostname

If your website uses a database to store content (e.g. WordPress, Drupal), you will need your database hostname to connect your site to your database.

To find your database hostname, check your hosting account type, and choose the correct option from the table below.

Hosting Type Database hostname
cPanel Use localhost
Plesk Find each database's hostname

Next steps

  • Now that you have your database hostname you can get your database name, username, and password by viewing your database details (cPanel / Plesk).
  • Once you have all your database details, you can update your connection strings to connect your website to your database.