Help

SSL-certificaten Help

Een SSL-certificaat installeren onder Apache

Nadat je certificaataanvraag is goedgekeurd, kun je je SSL-certificaat en tussenliggende certificaten via onze SSL-toepassing downloaden. Zie Je SSL-certificaat downloaden voor meer informatie. Beide bestanden moeten worden geïnstalleerd op je webserver.

Deze instructies zijn niet van toepassing op Ubuntu-servers waarop Apache wordt uitgevoerd.

Je kunt de bundel tussenliggende certificaten ook downloaden vanuit de bibliotheek.

Installeren van SSL en tussentijdse certificaten

 1. Kopieer uw SSL-certificaatbestand en het certificaatbundelbestand naar uw Apache-server. U moet al een sleutelbestand op de server hebben van toen u de certificaataanvraag genereerde.
 2. Zoek de volgende instructies in het bestand httpd.conf of ssl.conf (welk bestand het betreft, is afhankelijk van hoe Apache is geconfigureerd). Als een of meer van deze instructies zijn uitgeschakeld, schakel je deze opnieuw in door het teken # aan het begin van de regel te verwijderen. Stel de waarden van deze instructies in op het absolute pad en de bestandsnaam van het juiste bestand op basis van je versie van Apache:
  Apache versie < 2.4.8
  Instructie In te voeren pad
  SSLCertificateFile Bestandspad van certificaat
  SSLCertificateKeyFile Bestandspad van sleutel
  SSLCertificateChainFile Pad van tussenliggende bundel
  Apache versie < 2.4.8+
  Instructie In te voeren pad
  SSLCertificateFile Bestandspad van certificaat
  SSLCertificateKeyFile Bestandspad van sleutel
  SSLCACertificatePath Pad van tussenliggende bundel
 3. Het configuratiebestand opslaan en Apache herstarten.

Webserver herstarten

De procedure voor het opnieuw opstarten van Apache hangt af van uw OS-platform. Op Unix-achtige platformen (Linux, Solaris, HP-UX, enz.) zal u meestal een script voor het stoppen en herstarten van de httpd daemon uitvoeren. Op Windows zult u de Apache-service doorgaans in de beheerconsole van Services stoppen en herstarten. Raadpleeg de documentatie van de leverancier van uw OS of de Apache-documentatie.

Uw SSL-certificaat is geïnstalleerd. Als u problemen hebt, raadpleeg dan

voor het diagnosticeren van problemen.


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.