Naar hoofdinhoud gaan
Neem contact met ons op
Telefoonnummers en openingstijden
Helpcenter

Bekijk onze online hulpbronnen

Help

GoDaddy Help

Fix Error establishing a database connection in WordPress

WordPress uses connection strings to know which database to connect to. When your site is not connected to your database, it displays the Error establishing a database connection notification. To resolve this error, update the connection strings on your WordPress site.

Vereist: Je hebt het volgende nodig om alle stappen in dit artikel te voltooien:
 • Een FTP-app om je sitebestanden te openen en bewerken. Er zijn veel externe FTP-apps beschikbaar. We raden de FTP-app van FileZilla aan.
 • Een teksteditor om de vereiste wijzigingen in WordPress-bestanden aan te brengen. Er zijn veel externe teksteditors beschikbaar. We raden Notepad++ aan. Gebruik geen toepassing voor tekstbewerking, zoals Microsoft Word, om bestanden te bewerken.
 • The database name, username, password, and host name for your WordPress site. Find these details for your Linux Hosting with cPanel, Windows Hosting with Plesk, or Managed WordPress plan. If you’re using cPanel or Plesk, you’ll need to reset and use a new password.
Warning: You should always back up your site before performing any troubleshooting.
 1. Meld je aan bij phpMyAdmin.
 2. Selecteer in phpMyAdmin, in het linkermenu, de naam van de database die je site gebruikt.
 3. Noteer het database voorvoegsel. Het database voorvoegsel wordt toegevoegd aan de tabel namen (bijvoorbeeld, als je de volgende database tabellen ziet: wp_3f_options, wp_3f_ posts, wp_3f_postmeta, enz., dan is je database voorvoegsel wp_3f_).
 4. Verbinding maken met je hostingaccount via FileZilla. Zoek en open de map waar je WordPress-site in staat.
 5. In the wp-config.php file, find the section that looks like this example:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'yourdatabasename');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'yourusername');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'yourpassword');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'yourhostname');
  
  $table_prefix = 'yourtableprefix';
 6. Controleer of de informatie in dit bestand overeenkomt met de databasegegevens die je eerder hebt gevonden.
  • yourdatabasename: Replace this with your MySQL database name.
  • yourusername: Replace this with your MySQL username.
  • yourpassword: Vervang dit met je MySQL-wachtwoord.
  • yourhostname: Replace this with your MySQL host name.
  • yourtableprefix: Replace this with your table prefix.

  Opmerking: Als één van de gegevens in het wp-config.php bestand niet overeenkomt met je databasegegevens, werk dan het bestand bij met de juiste informatie.

 7. Sla het bijgewerkte bestand op.
 8. Verify your site is back online by visiting your site with private browsing mode in Chrome, Firefox, or Edge.

Meer informatie