Naar hoofdinhoud gaan
Neem contact met ons op
Telefoonnummers en openingstijden
Helpcenter

Bekijk onze online hulpbronnen

Help

GoDaddy Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Fix WordPress plug -in fouten

Volg deze stappen om plug -in -fouten in WordPress op te lossen.

Bereid je WordPress -site voor op het oplossen van problemen:

  1. Je moet altijd een back -up van je site maken voordat je problemen oplost.
  2. Schakel alle WordPress -plug -ins uit ; vooral eventuele caching -plug -ins.
  3. Schakel WP_CACHE uit als je site dit gebruikt.

Een WordPress -gerelateerde PHP -fout begrijpen

Als je vorige probleemoplossing een PHP -fout aan het licht bracht, gebruik dan de volgende tabel om de fout te begrijpen.


Fouttype Definitie en volgende stappen
E_ERROR Dit is een fatale fout die ertoe leidt dat het script wordt beëindigd. Deze worden meestal veroorzaakt door het aanroepen van een niet-bestaand object, zoals een klasse of functie. Dit kan vaak voorkomen bij incompatibiliteit met de versie. Je moet je WordPress -versie, thema's en plug -ins bijwerken.
E_WARNING Dit is een runtime-waarschuwing die niet leidt tot beëindiging van het script. Dit zijn mogelijke problemen die optreden, maar die de verwerking van PHP niet stoppen. Deze kunnen vaak waarschuwingen voor beëindiging bevatten, die aangeven dat je code mogelijk een verouderde versie van PHP gebruikt en bijgewerkt moet worden. Een waarschuwing in je PHP -logboeken is niet noodzakelijk gerelateerd aan het probleem dat je ondervindt.
E_PARSE Dit is een parseerfout tijdens het compileren. Dit is meestal een indicatie van een PHP -syntaxisfout, zoals een ontbrekende puntkomma;, haakjes (), haakjes openen of sluiten {} of een aantal andere syntaxisfouten. Je moet het bestand en de regel die in het foutbericht zijn gespecificeerd doornemen en op zoek gaan naar mogelijke syntaxisfouten.
E_NOTICE Dit is een runtime-melding die wordt veroorzaakt door een fout in de code. Dit zijn meestal PHP -fouten die geen beëindiging van het script veroorzaken. Deze fouten geven aan dat er mogelijk een probleem is met de code, maar dat het mogelijk is dat het script normaal functioneert. Een veelvoorkomende oorzaak kan het gebruik van een PHP -variabele zijn die niet is gedefinieerd. Een melding in je PHP -logboeken is niet noodzakelijk gerelateerd aan het probleem dat je ondervindt.

Werk je WordPress -componenten bij

Wanneer je WordPress -versie, thema's of plug -ins worden bijgewerkt, kan dit conflicten veroorzaken met de andere. Als je al je WordPress -componenten bijwerkt, kan je site weer normaal worden.

Werk het volgende bij naar de nieuwste versies:

Volgende stappen

  • Als het probleem zich blijft voordoen na de bovenstaande probleemoplossing, moet je je plug -in mogelijk verwijderen en opnieuw installeren.

Meer informatie