Naar hoofdinhoud gaan
Neem contact met ons op
Telefoonnummers en openingstijden
Helpcenter

Bekijk onze online hulpbronnen

Help

E-mailmarketing van Help

Geavanceerde importtechnieken

Je kunt je lijsten met abonnees en lidmaatschappen beheren door één, correct vormgegeven bestand te uploaden! We zullen hier de vormgeving bespreken.

Opmerking: deze instructies zijn voor geavanceerd beheer van je lijsten, waarbij je een enkel bestand uploadt. Als je iets eenvoudiger wilt maken, lees dan de instructies voor het toevoegen van abonnees .

Er zijn vier verschillende functies die je kunt gebruiken. Dit zijn de kolomkoppen voor de eerste rij van je spreadsheet of csv-bestand:

Functie Wat doet het?
suppress_list Verbergt een contactpersoon (ALLEEN voor de genoemde lijst).
unsuppress_list Toont een contactpersoon (ALLEEN voor de genoemde lijst).
remove_list Verwijdert de contactpersoon uit de genoemde lijst, maar wist of verbergt de contactpersoon niet.
add_list Voegt de contactpersoon toe aan de genoemde lijst.

Je bestand configureren

  • E-mailadressen horen in de meest linkse kolom, onder de kope-mail.
  • Deze functies horen bovenaan als kop, de volgorde kun je zelf bepalen.
  • Gebruik één functie per kolom.
  • Je kunt dezelfde functie herhalen in een andere kolom.
  • De naam van de lijst die je wilt beheren hoort in de cel onder de functie, in de rij die hoort bij het e-mailadres dat je wilt bewerken.

Een voorbeeld:

Voorbeeld van een bestandsindeling voor geavanceerde functies voor het beheren van lijsten.

Als je meerdere functies wilt uitvoeren voor dezelfde contactpersoon, voeg dan een andere kolom toe met de juiste functiekop en zet de naam van de lijst in dezelfde rij als het e-mailadres. Je koprij ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

email, add_list, add_list, add_list, remove_list

Al deze acties worden één voor één uitgevoerd wanneer je het bestand uploadt naar je abonnees.

Volgende stap

Meer informatie