WordPress Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Gebruik blokpatronen op mijn WordPress -site

WordPress-blokpatronen zijn vooraf ontworpen, gebruiksklare groepen blokken die je aan je site kunt toevoegen door de onderstaande stappen te volgen. Bekijk ook deze video van learn.wordpress.org door Erica Varlese voor meer informatie over de voordelen van het gebruik van patronen en hoe je deze kunt bewerken op je WordPress -site.

 1. Aanmelden bij WordPress.
 2. Selecteer Posts of Pages in het menu aan de linkerkant.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de post of pagina die je wilt bewerken en selecteer vervolgens Bewerken .
 4. Selecteer in de linkerbovenhoekwordpress plus pictogram Schakel block inserter in .
 5. Selecteer Patronen onder het zoekveld.
 6. Selecteer in de lijst het patroontype dat u wilt gebruiken om een voorbeeld van de beschikbare patronen te bekijken.
 7. Selecteer het patroon dat je wilt gebruiken om het onderaan het bericht of de pagina toe te voegen.
 8. Selecteer in de linkerbovenhoekwordpress x pictogram Schakel block inserter in .
 9. (Optioneel) Selecteer het toegevoegde patroon en houd vervolgens ingedruktWordPress sleeppictogram Sleep om het patroon over het bericht of de pagina te verplaatsen.
 10. Bewerk individuele blokken binnen het patroon.
 11. Selecteer Bijwerken .

Nadat je de melding linksonder ziet dat de pagina of het bericht is bijgewerkt, is het patroon toegevoegd aan je site.

Meer informatie