Microsoft 365 van GoDaddy Help

Mijn Microsoft 365-e-mails doorsturen naar een ander e-mailaccount

Opmerking: We zijn bezig een probleem met e-mails doorsturen op te lossen. Als je een foutmelding ziet, wacht dan een half uur en probeer het opnieuw. Of gebruikers kunnen automatisch doorsturen inschakelen in Outlook op internet.

Stel een doorstuuradres in voor een e-mailaccount zodat binnenkomende mails naar een ander e-mailaccount gaan, zoals Gmail of Yahoo. Als je e-mails doorstuurt, kan het je veel tijd schelen omdat al je e-mails op één account binnenkomen.

Verplicht: Om e-mails naar een adres buiten je organisatie door te kunnen sturen (dus een e-mailadres dat een ander domein gebruikt, zoals je persoonlijke e-mailaccount), moet je eerst externe e-mail doorsturen aanzetten.
 1. Meld je aan bij je Dashboard voor e-mail en Office.
 2. Als je de eigenaar van het account bent, ga je naar een gebruiker en selecteer je Beheren. Anders ga je door naar de volgende stap.
  • Als je beheerder bent: kun je in plaats van naar elke gebruiker te gaan, het doorsturen beheren door op Beheerder te klikken en daarna E-mail doorsturen te selecteren. Selecteer Doorsturen toevoegen, kies een gebruiker (als je er meerdere hebt) en ga verder naar stap 4.
   Selectievakje voor doorgestuurde berichten bewaren
 3. In het gedeelte Beheren selecteer je Doorsturen.
 4. Verifieer onder Gebruiker de juiste gebruiker.
  verifieer de gebruiker
 5. Onder E-mail doorsturen naar voer je het e-mailadres in waar je de e-mails naar wilt doorsturen.
  voer e-mailadres in voor doorsturen
 6. (Optioneel) Als je kopieën van de e-mails wilt bewaren in je postvak, selecteer je het selectievakje naast Kopie van doorgestuurde berichten bewaren. Als je dit niet doet, worden berichten alleen doorgestuurd naar het opgegeven adres en worden er geen kopieën bewaard in het Microsoft 365-account.
  selecteer het selectievakje naast kopie van doorgestuurde berichten bewaren
 7. Selecteer Opslaan. Er komt een bevestigingsbericht in beeld.

Nieuwe berichten worden nu automatisch in het andere e-mailaccount bezorgd. De beheerders en gebruiker ontvangen een e-mail wanneer doorsturen is toegevoegd.

Als doorsturen is toegevoegd, kun je de functie bewerken of verwijderen.

 • Als je gebruikers bent: klik weer op Doorsturen om doorsturen te beheren.
 • Als je beheerder bent: selecteer Beheerder en klik daarna op E-mail doorsturen. Klik naast elke gebruiker op potloodpictogram bewerken of prullenbakpictogram verwijderen.

Verwante stappen

Meer informatie