GoDaddy Help

Mijn WordPress-thema wijzigen in de database

Je kunt je WordPress-thema vanuit de database wijzigen. Dit is een geavanceerde methode, maar het kan nuttig zijn als je geen toegang hebt tot het WordPress-dashboard wegens een probleem met je actieve thema.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat je altijd een back-up maakt van je site voordat je wijzigingen aanbrengt in de database.

Opmerking: Je kunt alleen thema's activeren die op je site geïnstalleerd zijn.

 1. Meld je aan bij phpMyAdmin.
 2. Selecteer in phpMyAdmin in het linkermenu de naam van de database die je site gebruikt.
 3. Selecteer de wp_options-tabel (selecteer de tekst, niet het selectievakje).

  Opmerking: wp_ is het standaard voorvoegsel van de databasetabel. Als je tabel-voorvoegsel niet wp_ is, zoek je naar _options. Er hoort maar één tabel _options te zijn.

 4. Zoek onder de kolom option_name de vermelding template. Je moet mogelijk verder zoeken dan de eerste pagina met invoer.
 5. Selecteer Bewerken naast de vermelding template.
 6. Wijzig in de kolom option_value de waarde naar de naam van je thema. De nieuwe waarde moet dezelfde zijn als de mapnaam van je thema. Bijvoorbeeld, om het thema Twenty Twenty-One te activeren, verander de veldwaarde naar twentytwentyone.
 7. Om op te slaan, schuif omlaag naar de onderkant van de pagina, zorg ervoor dat Opslaan en dan Terug naar de vorige pagina geselecteerd is en selecteer vervolgens Ga.
  Een WordPress-thema wijzigen in de database
 8. Selecteer Bewerken naast de stylesheet-vermelding.
 9. Herhaal stappen 6 en 7 om de stylesheet-informatie te wijzigen.

Meer informatie