Naar hoofdinhoud gaan
Neem contact met ons op
Telefoonnummers en openingstijden
Helpcenter

Bekijk onze online hulpbronnen

Help

Accountbeheer Help

Misbruik melden

GoDaddy vecht al meer dan 20 jaar tegen phishing, botnet, malware en andere vormen van misbruik en wij hanteren stringente procedures en hebben krachtige tools om dergelijke aanvallen te voorkomen en de gevolgen ervan te minimaliseren. Ons team maakt met name gebruik van geavanceerde technologieën en werkt samen met beveiligingsbedrijven en onafhankelijke deskundigen, wetshandhavende instanties en andere overheidsinstellingen en werkgroepen uit diverse sectoren om dit soort misbruik te bestrijden. Onze Universele servicevoorwaardenovereenkomst sluiten uit dat klanten onze services aanwenden ten behoeve van phishing, malware en verwant misbruik en geven ons de middelen in handen om actie te ondernemen.

If you would like to report internet abuse to GoDaddy, you can use our abuse report form or email abuse@godaddy.com. Please provide the required details so that our team can research your complaint. The abuse report form does not cover all cases. Find the contact information for the issue you want to report in the table below.

Onthoud het volgende:

  • We kunnen geen bepaalde uitkomst garanderen, maar we bekijken je klacht en nemen alleen contact met je op als dat nodig is.
  • Je klacht wordt beoordeeld op zijn merites en waar gepast, wordt er actie ondernomen.
  • Je ontvangt geen statusberichten over de beoordeling of het resultaat van de klacht.
  • Wij behouden ons het recht voor om je klacht indien nodig te gebruiken om het misbruik te onderbouwen bij onze klant.
  • Klachten worden gevolgd door ons team om onze anti-misbruikprocessen en het verminderen van bedreigingen te verbeteren.
  • Als je je rapport indient via het formulier voor het doorgeven van misbruik, ontvang je niet nóg een ontvangstbewijs als je binnen 24 uur andere incidenten vanaf je e-mailadres indient.

Soorten misbruik

Naam: Beschrijving Benodigde informatie om te rapporteren E-mail
Phishing Een site die zich voordoet als een andere site met het doel om aanmeldgegevens of persoonlijke gegevens te stelen. Volledige domeinpad.
Voorbeeld: http://coolexample.com/phishing
Opmerking: De website moet live zijn en een gedeelte hebben waarin je je kunt aanmelden.
Abuse Report Form
Privacyzorgen Voor zorgen over de privacy of AVG, bekijk je ons Privacybeleid. privacy@godaddy.com
Malware Een site die malware of virussen verspreid, of URL’s om deze te downloaden. Je kunt ook sites rapporteren die het hacken of kraken van computers of netwerken promoten of aanmoedigen of hieraan meewerken. Volledige domeinpad.
Voorbeeld: http://coolexample.com/malware
Abuse Report Form
Spam as a Delivery Service You received an email or text directing you to a website requesting personal information, or promoting, encouraging, or engaging in scam activity. Full domain path from email or text
Example: http://coolexample.com/malware
Abuse Report Form
Spam Unsolicited or unwanted email, texts or SMS messages. Report to FTC
Klachten auteursrechten Unauthorized use of copyrighted material hosted on GoDaddy's products. Please review GoDaddy's Trademark/Copyright Infringement Policy. For more efficient processing please use our complaint form. Alternatively you can email your complaint to copyrightcomplaints@godaddy.com.
Klachten omtrent handelsmerken Unauthorized use of trademarks hosted on GoDaddy's products. Please review GoDaddy's Trademark/Copyright Infringement Policy. For more efficient processing please use our complaint form. Alternatively you can email your complaint to trademarkclaims@godaddy.com.
Domeingeschillen Bekijk het algemene beleid inzake de beslechting van geschillen over domeinnamen van ICANN. udrpdisputes@godaddy.com
Ongeldige WHOIS Je vermoedt dat een domein is geregistreerd met onechte gegevens. Domeinnaam.
Voorbeeld: http://coolexample.com
Opmerking: Laat het ons weten als je gegevens zijn gebruikt voor ongeldige registratie.
Go to our WHOIS Domain Lookup page and search for the domain. At the bottom of the search results, select Report Invalid Whois and then fill out the online form.
Inappropriate Content Disturbing imagery, violence, etc.
Questionable pharmacy content on a website.
Content that displays personal information such as a social security number or credit card number.
Volledige domeinpad.
Voorbeeld: http://coolexample.com/content
Please report inappropriate content on our content complaints form.
Kindermisbruik Materiaal gevonden op een website waarin kinderen worden uitgebuit of mishandeld of dat deze handelingen bevordert of aanmoedigt. Volledige domeinpad.
Voorbeeld: http://coolexample.com/content
childabuse@godaddy.com
Or use the Abuse Report Form.
API voor misbruik Je vertegenwoordigt een bedrijf dat misbruikmeldingen afhandelt namens je klanten. Deze e-mail dient alleen te worden gebruikt voor toegang tot en support voor de API voor misbruikmelding. Stuur geen algemene misbruikmeldingen of andere communicatie naar dit e-mailadres.

Zoek voor andere typen misbruik of problemen naar het juiste contactformulier in de bovenstaande rijen.
abuseapisupport@godaddy.com

Meer informatie