E-mail werkruimte Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Stel een catch-all e-mailaccount in

Een catch-all e-mailaccount ontvangt alle berichten die zijn verzonden naar onjuiste e-mailadressen voor dat domein. Als je het verzamelaccount niet instelt, worden berichten die naar onjuiste e-mailadressen zijn verzonden, teruggestuurd naar de afzender.

  1. Meld je aan bij je Workspace Control Center. Gebruik je GoDaddy-gebruikersnaam en -wachtwoord (je Workspace Email-adres en -wachtwoord werken hier niet).
  2. Selecteer bovenaan E -mail weergeven.
    • Om van een bestaand e-mailaccount je verzamelaccount te maken: Selecteer het e-mailadres waarvoor je je verzamelaccount wilt maken.
    • Een nieuw verzamel-e-mailaccount maken : Selecteer Maken en voer je nieuwe e-mailadres en wachtwoord in.
  3. Selecteer Aanvullende opties weergeven .
  4. Vink het vakje aan naast Dit een verzamelaccount maken .
  5. Selecteer Opslaan voor een bestaand account of selecteer Maken voor een nieuw account.

Meer informatie