Help

Klassieke en webhosting Help

Upgrade uitvoeren naar een nieuwere versie van Drupal

Hoe je Drupal bijwerkt, hangt af van hoe je dit hebt geïnstalleerd:

 • Via het configuratiescherm — We bieden een hulpprogramma dat de upgrade voor je kan uitvoeren. Raadpleeg
  voor meer informatie.
 • Handmatige installatie — Als je Drupal handmatig hebt geïnstalleerd, heb je de volgende informatie nodig.

Handmatige Drupal-installaties bijwerken naar een nieuwere versie

Drupal® bijwerken naar een nieuwere versie is een proces dat uit diverse stappen kan bestaan. Op de website van Drupal vind je meer informatie, maar we willen je alvast wijzen op enkele zaken voor als je in onze specifieke hostingomgeving werkt.

Dit artikel helpt je bij het maken van een back-up van het huidige site en database en bij het maken van een testbestand. Voor gedetailleerde instructies over aanvullende upgradestappen ranen we de site van Drupal aan en het bestand upgrade.txt dat is opgenomen bij de nieuwe versie waarnaar je de upgrade uitvoert.

Een back-up maken van je huidige site en database en deze downloaden

 1. Meld je aan bij de Accountmanager.
 2. Klik op Webhosting.
 3. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 4. Klik in de sectie Extra op FTP-bestandsbeheer.
 5. Blader naar de map met je Drupal-bestanden.
 6. Selecteer in het veld Paginagrootte de waarde 50.
 7. Klik op het selectievinkje dat links van de kolom Bestandsnaam wordt weergegeven om alle bestanden te selecteren.
 8. Klik op Archiveren in de balk Actie. Geef het bestand een naam en volg de aanwijzingen op het scherm.
 9. Klik op het selectievakje voor het gearchiveerde bestand en klik op Downloaden in de balk Actie.
 10. Ga naar het tabblad Databases en selecteer MySQL.
 11. Klik in de lijst met databases op Acties naast de database die je wilt gebruiken en kies Back-up maken.
 12. Klik op OK.

Het maken van een back-up van de database kan tot wel 15 minuten duren. Je kunt een FTP-client gebruiken om het bestand te downloaden van de map db_backups.

Een testsite maken

Deze stap is optioneel, maar Drupal raadt echter wel aan een testsite te maken om te controleren of het uitvoeren van de upgrade geen problemen met je site heeft opgeleverd.

Onze Hosting Control Panel maakt deze taak eenvoudiger voor u. Nadat je update.php hebt uitgevoerd en de databasestructuur is bijgewerkt, en je alle eventuele aangepaste modules opnieuw hebt geladen, kun je doorgaan met kopiëren van je site naar een andere map in je hostingaccount om je site grondig te testen.

Een back-up maken van je database en een database maken voor je testsite

 1. Meld je aan bij de Accountmanager.
 2. Klik op Webhosting.
 3. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 4. Ga naar het tabblad Databases en selecteer MySQL.
 5. Klik op Database maken. Schrijf de gebruikersnaam en het wachtwoord op dat je gebruikt en selecteer 5.0 als de MySQL-versie.
 6. Klik op OK
 7. Klik op het potloodpictogram naast de database van je Drupal-installatie.
 8. Selecteer Back-up maken op de actiebalk. Zorg ervoor dat je de back-up niet overschrijft die je eerder hebt gemaakt. Download indien nodig de bestaande back-up alvorens een nieuwe te maken. De bestaande back-up bevat de informatie van je vorige installatie en dit heb je nodig als je ooit naar de installatie wilt terugkeren.
 9. Wacht tot de nieuwe database is gemaakt en van de bestaande Drupal-database een back-up is gemaakt. Dit zou niet langer dan 30 minuten moeten duren.

Je site kopiëren naar een submap in je hostingaccount

 1. Meld je aan bij de Accountmanager.
 2. Klik op Webhosting.
 3. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 4. Klik in de sectie Extra op FTP-bestandsbeheer.
 5. Klik op Nieuwe map maken. Dit is de map waarnaar je je bestaande Drupal-sitebestanden kopieert.
 6. Blader naar de map met je Drupal-bestanden.
 7. Selecteer in het veld Paginagrootte de waarde 50.
 8. Klik op het selectievinkje dat links van de kolom Bestandsnaam wordt weergegeven om alle bestanden te selecteren. Als deze map meer dan 50 bestanden bevat, voer je de bewerking meerdere keren uit.
 9. Klik in de balk Actie op de optie Kopiëren.
 10. Klik in de mappenstructuur op de map die je zojuist hebt gemaakt.
 11. Klik op OK.

Je bestaande Drupal-database kopiëren naar de nieuwe database en het bestand settings.php aanpassen

 1. Meld je aan bij de Accountmanager.
 2. Klik op Webhosting.
 3. Klik naast de hostingaccount dat je wilt gebruiken op Beheren.
 4. Ga naar het tabblad Databases en selecteer MySQL.
 5. Klik op de potloodknop naast de nieuwe database die je hebt gemaakt.
 6. Kopieer de inhoud van het veld Hostnaam. Je hebt deze informatie nodig als je het bestand settings.php aanpast om naar je back-updatabase te verwijzen.
 7. Klik op Herstellen.
 8. Selecteer de back-up van je Drupal-database en klik op Herstellen.
 9. Ga naar het tabblad Extra en selecteer FTP File Manager.
 10. Ga naar de map met de back-up van je site en navigeer naar sites\default. Het bestand settings.php bevindt zich in de map 'default'.
 11. Klik op het selectievakje naast settings.php en klik op Machtigingen.
 12. Ga naar het tabblad Geavanceerde machtigingen en zorg ervoor dat Schrijven is geselecteerd in het gebied Eigenaarsmachtigingen. Klik op OK.
 13. Selecteer het selectievakje naast settings.php opnieuw en klik op Bewerken.
 14. Zoek naar de volgende regel in het bestand:
  "$db_url = 'mysql://user:pass@server/databasename';"
  en vervang deze door de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je voor de back-updatabase hebt gemaakt. Vervang de server die wordt weergegeven door de hostnaam die je hebt gekopieerd toen je je database herstelde. De gebruikersnaam is hetzelfde als de databasenaam.
 15. Schuif in het bestand omlaag en ga naar $base_url = ' ';". Plaats je URL inclusief de submap die je hebt gemaakt tussen de ' '. Bijvoorbeeld 'http://www.coolexample.com/mysubfolder'.
 16. Blader naar je site en ga naar de submap die je hebt gemaakt en test je site.

Als er zich geen problemen aandienen met je site kun je de instructies gebruiken die Drupal heeft gegeven om je bijgewerkte site online te zetten.

We geven informatie over het gebruik van producten van derden uitsluitend als dienstverlening, maar we onderschrijven producten van derden niet, bieden er geen ondersteuning voor en zijn niet verantwoordelijk voor de functies of betrouwbaarheid van dergelijke producten. Drupal® is een geregistreerd merk van een derde. Alle rechten voorbehouden.


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.