Help

Klassieke en webhosting Help

URL's omleiden met je hostingaccount

Met omleiden worden de bezoekers van je website automatisch naar een gekozen bestemming gestuurd, zijnde een andere locatie binnen dezelfde site of een volledig nieuwe site. Je kunt bezoekers bijvoorbeeld omleiden van je domeinbron naar een submap met inhoud, zoals een blog.

Inhoud (bestanden en mappen) onder het omleidingspad kan worden omgeleid naar de domeinbron van bestemming of hetzelfde pad op het domein van bestemming of helemaal niet worden omgeleid.

URL's omleiden met je hostingaccount

 1. Log in bij je Accountbeheer.
 2. Klik op Webhosting.

Klik afhankelijk van het type hosting dat je gebruikt op één van de onderstaande opties. Je kunt dit zien aan de hand van het tweede woord in de omschrijving van je hosting onder de domeinnaam van je hostingaccount (Deluxe Web correleert bijvoorbeeld met Web/Classic (Hosting Control Panel)).

Web/Classic (Hosting Control Panel)

 1. Klik naast de hostingaccount die je wilt gebruiken op Starten.

  OPMERKING: Onze Windows-webhostingaccounts bieden geen URL-omleidingen.

 2. In het menu Instellingen selecteer je URL-omleidingen.
 3. Klik op de knop Nieuwe omleiding.
 4. Voer het domein in van de account die je wilt doorsturen. Als je alle domeinen in je hostingaccount wilt omleiden, selecteer je Alle domeinen in deze account. Je kunt ook directory's invoeren met daarin de sites die je wilt omleiden in het veld Pad.
 5. Selecteer of je alle instanties van je site met of zonder www wilt hebben.
 6. Selecteer of de site van bestemming http of https is en voer de domeinnaam in waarnaar je wilt omleiden, alsook het pad, indien van toepassing. Als het padvak leeg wordt gelaten, wordt omgeleid naar de bron van het domein dat je hebt ingevoerd. Klik op Volgende. Het venster Type wordt weergegeven.
 7. Selecteer welk type omleiding je wilt gebruiken.

  OPMERKING:omleidingen kunnen permanent zijn (een 301-omleiding) of tijdelijk (een 302-omleiding). Het omleidingstype wordt doorgegeven aan browsers en zoekmachines via de HTTP-respons van de omleidende site. Zoekmachines behandelen 301- en 302-omleidingen anders. Voor meer informatie over omleidingspagina's, verwijzen we je naar Wat zijn 301- en 302-omleidingspagina's?.

 8. Selecteer je optie voor omleiding van inhoud. Deze optie bepaalt het gedrag van je site-omleiding wanneer een bezoeker naar een pad met inhoud van je domeinnaam gaat, zoals http://coolexample.com/path.
  • Bijpassend pad leidt bezoekers om naar hetzelfde inhoudspad van de doeldomeinnaam. Wanneer een bezoeker bijvoorbeeld naar http://coolexample.com/path gaat, wordt deze omgeleid naar http://mycoolestdomains.com/path.
  • Bronomleiding leidt bezoekers om naar de bron van de doeldomeinnaam, waarbij het inhoudspad wordt genegeerd. Wanneer een bezoeker bijvoorbeeld naar http://coolexample.com/path gaat, wordt deze omgeleid naar http://mycoolestdomains.com.
  • Geen omleiding leidt bezoekers niet om wanneer zij naar een inhoudspad gaan. Wanneer een bezoeker bijvoorbeeld naar http://coolexample.com/path gaat, wordt deze niet omgeleid en wordt http://coolexample.com/path geladen.

Je domein wordt nu omgeleid met de opties die je hebt geselecteerd. Het kan maximaal 24 duren voordat de omleiding is voltooid. Als je je omleiding wilt wijzigen of verwijderen, selecteer je gewoon de omleiding en klik op Bewerken of Verwijderen op de werkbalk.

Linux (cPanel)

 1. Klik naast de hostingaccount die je wilt gebruiken op Starten.
 2. Klik in het gedeelte Domeinen op Omleidingen.
 3. Vul de volgende velden in en klik vervolgens op Toevoegen:
  • Type — Selecteer het gewenste type omleiding. Dit is vooral van belang voor indexering van zoekmachines.
  • Selecteer het gehoste domein dat je wilt omleiden, of selecteer Alle openbare domeinen, en voer vervolgens het pad in dat je wilt omleiden.
  • leidt om naar — Voer de URL in waar naartoe je wilt omleiden, bijv. http://coolexample.com/directory/.
  • www.-omleiding — Selecteer een optie voor het wel of niet omleiden van de URL met of zonder het voorvoegsel www. Als je bijvoorbeeld coolexample.com wilt omleiden maar niet www.coolexample.com, selecteer je Niet omleiden van www..
  • Omleiden met wildcard — Selecteer Omleiden met wildcard als je alle bestanden binnen een map wilt omleiden naar dezelfde bestandsnaam in de nieuwe map. coolexample.com/photo.jpg wordt bijvoorbeeld omgeleid naar coolexample.net/photo.jpg. Als je Omleiden met wildcard niet selecteert, wordt coolexample.com/photo.jpg omgeleid naar coolexample.net.

Windows (Plesk)

Plesk-accounts kunnen geen specifieke URL's buiten een domeinnaam omleiden, bijv. http://coolexample.com/test.html naar een andere URL. Plesk kan echter wel domeinnamen omleiden naar specifieke URL's.

 1. Klik naast de hostingaccount die je wilt gebruiken op Starten.
 2. Klik op Nieuw domein toevoegen.
 3. In het gedeelte Hostingtype selecteer je Doorsturen.
 4. Voer in het veld Doeladres de URL in waarnaar je het domein wilt laten doorsturen.
 5. Selecteer alle andere opties die je wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.