Verbinding maken met MySQL via PHP

Je kunt MySQL-databases rechtstreeks benaderen via PHP-scripts. Hiermee kun je gegevens van je database lezen en ernaartoe schrijven rechtstreeks vanaf je website.

Verbinding maken met MySQL via PHP

  1. Maak verbinding met je MySQL-server via de mysql_connect-declaratie. Een voorbeeld:

    $con = mysql_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    Zie het volgende artikel voor Help bij mysql_connect: De details van je database weergeven met gedeelde hostingaccounts.

  2. Selecteer de database waar je toegang tot wilt krijgen via mysql_select_db. Een voorbeeld:

    mysql_select_db('DATABASENAME', $con)
    Waarbij 'DATABASENAME' de naam is van je database — dit wordt ook weergegeven op de detailpagina van je database.

Nadat je de verbinding hebt gemaakt en de database hebt geselecteerd, kun je er een query naartoe sturen via PHP.

We hebben hieronder een voorbeeld opgenomen om je te helpen bij het creëren van je eigen connectiestring.

Voorbeeld MySQL-connectiestring met PHP

<?php //Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL. //Connect To Database $hostname="your_mysqlserver.secureserver.net"; $username="your_dbusername"; $password="your_dbpassword"; $dbname="your_dbusername"; $usertable="your_tablename"; $yourfield = "your_field"; mysql_connect($hostname,$username, $password) or die ("<html><script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)</script></html>"); mysql_select_db($dbname); # Controleer of record bestaat $query = "SELECT * FROM $usertable"; $result = mysql_query($query); if($result) { while($row = mysql_fetch_array($result)) { $name = $row["$yourfield"]; echo "Naam: ".$name."<br>"; } } ?>

Ga voor meer informatie naar de pagina MySQL Functions php.net.


Was dit artikel nuttig?
Bedankt voor je feedback
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Hoe kunnen we je beter helpen?