Help

GoDaddy Help

View your email login history

Your login history shows when and where your Web-based Email and Mobile Mail were most recently accessed. Use it to detect unauthorized account access.

To find out who owns an IP address, search the internet for "IP address look ups." Some of the addresses in your login history might belong to your ISP (Internet Service Provider) or WSP (Wireless Service Provider). These IPs might be times you accessed your account.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. From the Help menu, select Login History.

The login history section displays the last five IP addresses used to access your email, the location of those IP addresses, the date of access, and if they were accessed through Web-Based Email or Mobile Mail.

If you think that your email was accessed without your approval change your password. For more information, see:


Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.