Help

SSL-certificaten Help

Bliep bliep bliep… berekenen… berekenen… sequentie 42 initialiseren…
Oh nee, die vreemde robots zijn weer bezig! Ze hebben het roer overgenomen en deze pagina vertaald naar je lokale taal. De robots doen staalhard hun best. Ze willen ons helpen! Laat ons weten hoe de robots presteren met de knoppen onder aan de pagina. Engelse versie openen

Wat is het verschil tussen een Premium Extended Validation (EV) -certificaat en een Deluxe SSL -certificaat?

Het belangrijkste verschil tussen Premium Extended Validation (EV) en Deluxe SSL -certificaten is het controleproces dat moet worden voltooid voordat de certificeringsinstantie (CA) een ondertekend certificaat aan de aanvrager verstrekt. Daarnaast worden websites die zijn beveiligd met Premium Extended Validation (EV) -certificaten anders weergegeven in moderne browsers, waarbij een deel van de adresbalk groen wordt gemarkeerd.

Het Premium Extended Validation (EV) -controleproces is uitgebreider dan het Deluxe -doorlichtingsproces en valideert het domeincontrole van de aanvrager en verifieert het juridische bestaan en de identiteit van de aanvragende entiteit. Het proces verifieert de volgende informatie met betrekking tot de certificaataanvragende organisatie:

  • Wettelijk bestaan: de certificeringsinstantie (CA) moet bij de oprichtingsinstantie in het rechtsgebied van de aanvragende entiteit bevestigen dat, vanaf de datum waarop het Premium Extended Validation (EV) -certificaat is afgegeven, de organisatie die is genoemd in het Premium Extended Validation (EV) Certificaat bestaat wettelijk als een geldige organisatie of entiteit in het rechtsgebied van oprichting.
  • Identiteit: De CA moet bevestigen dat, vanaf de datum waarop het Premium Extended Validation (EV) -certificaat is afgegeven, de wettelijke naam van de entiteit die wordt genoemd in het Premium Extended Validation (EV) -certificaat overeenkomt met de naam in de officiële overheidsdocumenten van het Incorporating -certificaat. Instantie in het rechtsgebied van de aanvragende entiteit. (En als er ook een veronderstelde naam is opgenomen, wordt de veronderstelde naam correct geregistreerd door de verzoekende entiteit in het rechtsgebied van de plaats van vestiging.)
  • Registratienummer: De CA moet het specifieke unieke registratienummer verkrijgen dat is toegewezen aan de aanvrager door het oprichtingsbureau in het rechtsgebied van de aanvrager van de oprichting van de aanvrager.
  • Geregistreerde agent: De CA moet de identiteit en het adres verkrijgen van de geregistreerde agent of het geregistreerde kantoor van de aanvragende entiteit (indien van toepassing) in het rechtsgebied van de aanvrager.
  • Recht om de domeinnaam te gebruiken: De CA moet alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verifiëren dat, vanaf de datum waarop het Premium Extended Validation (EV) -certificaat is afgegeven, de entiteit die wordt genoemd in het Premium Extended Validation (EV) -certificaat eigenaar is van of beschikt over het exclusieve recht om de domeinnaam te gebruiken die vermeld staat in het Premium Extended Validation (EV) SSL -certificaat.
  • Autorisatie voor Premium Extended Validation (EV) SSL -certificaat: De CA moet alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verifiëren dat de entiteit die wordt genoemd in het Premium SSL -certificaat de uitgifte van het Premium Extended Validation (EV) SSL -certificaat heeft geautoriseerd.

Was dit artikel nuttig?
Hartelijk dank voor je feedback. Gebruik het supporttelefoonnummer of de bovenstaande chatoptie als je een vertegenwoordiger van de afdeling Klantenondersteuning wilt spreken.
Fijn dat we konden helpen! Kunnen we nog iets voor je doen?
Dat spijt ons. Vertel ons wat je verwarrend vond of waarom je probleem niet is opgelost via de geboden oplossing.