WordPress Help

We hebben geprobeerd om de pagina zo goed mogelijk voor je te vertalen. De Engelse pagina is ook beschikbaar.

Zoek het actieve WordPress -thema in een database

Als je je niet kunt aanmelden bij WordPress en je weet niet welk thema actief is op je site, kun je die informatie vinden in de database. Het kan handig zijn bij het oplossen van fouten op je site.

Waarschuwing: maak altijd een back -up van je site voordat je wijzigingen aanbrengt in de database.
  1. Meld je aan bij phpMyAdmin.
  2. Selecteer in het linkermenu de database die je site gebruikt.
  3. Selecteer de tabel wp_options (selecteer de tekst, niet het selectievakje).
    Opmerking: wp_ is het standaardvoorvoegsel van de databasetabel. Als je tabelvoorvoegsel niet wp_ is, zoek dan naar _options . Er mag maar één tabel _options zijn.
  4. Zoek in de kolom option_name de items op het gebied van sjablonen en stylesheets . Ze staan meestal op de tweede pagina met vermeldingen.
  5. In de kolom option_value vind je de naam van je thema. Bijvoorbeeld twintigtwintig .
    Database WordPress -thema

Verwante stappen

Meer informatie