GoDaddy

EMAILMARKETINGSERVICES

Laatst herzien: 11 januari 2018

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze E-mailmarketing-overeenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company en u en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op uw gebruik van E-mailmarketingservices (de "Services"), en vormt de volledige overeenkomst tussen u en GoDaddy betreffende het onderwerp van deze overeenkomst. 

Met de elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst geeft u te kennen dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u erkent en aanvaardt dat u gebonden bent aan deze Overeenkomst, evenals aan onze Universele servicevoorwaarden, die hierin middels deze verwijzing is vervat, en alle andere overeenkomsten of beleidsvoorschriften die hier uitdrukkelijk deel van uitmaken.

De termen "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar GoDaddy. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar de persoon of de entiteit die deze Overeenkomst aanvaardt. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

Wij kunnen naar eigen goeddunken deze Overeenkomst, beleidslijnen of hierin vervatte afspraken en limieten of beperkingen van de Services te allen tijde wijzigen of aanpassen en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zullen direct van kracht zijn na publicatie op deze website. Uw gebruik van de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u deze Overeenkomst en eventuele beperkingen van de Services, zoals laatstelijk herzien, aanvaardt. Als u zich niet onderwerpt aan deze Overeenkomst en mogelijke Servicebeperkingen, zoals laatstelijk herzien, dient u uw gebruik van de Services te staken. We kunnen u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of veranderingen in deze Overeenkomst. Het is daarom erg belangrijk dat u uw shopper-accountgegevens altijd bijhoudt. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet ontvangen van kennisgevingen per e-mailbericht, wanneer dit het gevolg is van een onjuist e-mailadres.

2. SERVICES

Met E-mail Marketing services kunnen grote en kleine ondernemingen, gemeenschappen en personen hun websitebezoekers laten aanmelden, de abonnementsgegevens van bezoekers verzamelen en opslaan en e-mailcommunicatie met hun contacten opzetten en onderhouden.

Het aantal contacten in uw account wordt door GoDaddy gemeten.

De prijzen van alle abonnementspakketten zijn altijd aan wijzigingen onderhevig.

Maandelijkse kosten worden belast, zelfs wanneer uw account niet is gebruikt om e-mails te versturen.

Het is wel te verstaan dat GoDaddy niet kan garanderen dat HTML-berichten juist worden weergegeven in de e-mailprogramma‘s van alle ontvangers omdat HTML op verschillende manieren gegenereerd kan worden. GoDaddy zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat alle e-mailberichten die via onze servers verzonden worden, voldoen aan e-mailstandaarden, maar we kunnen niet garanderen dat alle berichten gelijkvormig zullen worden weergegeven op alle verschillende e-mailplatforms. Als u bijvoorbeeld Microsoft Word gebruikt om HTML-e-mailberichten op te stellen, dan kan het zijn dat de ontvangers van uw bericht problemen ervaren met het lezen van uw bericht indien gebruik wordt gemaakt van een e-mailprogramma dat niet van Microsoft is. Voor het beste resultaat raadt GoDaddy aan -maar maakt geen garanties- om een HTML-editor te gebruiken die HTML genereert volgens W3C-standaard.

3. ANTI-SPAMBELEID

U mag nooit de Services gebruiken om ongewenste e-mailberichten te versturen (ook wel genoemd en hierna te noemen ‘spam’). Alle berichten die via uw gebruik van onze Services worden verzonden, dienen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst te zijn, en mogen alleen voor wettelijk toegestane doeleinden worden gebruikt, in naleving van alle andere van toepassing zijnde Amerikaanse, staats, plaatselijke en internationale wetten die uw bedrijf, bedrijfsvoering en activiteiten regelen, inclusief onder andere (1) de U.S CAN-SPAM Act van 2003 ("CAN-SPAM"), (2) Canada's Anti-Spam Legislation ("CASL", of (3) ander jurisdictiebeleid en wetten gerelateerd aan ongewenste e-mails, spamming, privacy, obsceniteit of laster, inbreuk op auteursrecht en handelsmerken, wetten ter bescherming van e-mailadressen van kinderen, wetten gerelateerd tot adverteren, verkoop of promotionele inspanningen of praktijken, restituties en bepaling van uw producten of services en wetten die de valse, oneerlijke en misleidende praktijken etc. regelt.  Klik op de koppelingen voor meer informatie over naleving met CAN-SPAM of CASL.  

Wij voeren een zero-tolerance-beleid met betrekking tot spam. In afwijking van andersluidende bepalingen in de Overeenkomst Universele servicevoorwaarden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij een account, product of service, inclusief uw gebruik van de Services onmiddellijk kunnen beëindigen of annuleren wanneer wij van mening zijn, geheel naar eigen inzicht en goeddunken, dat er spam wordt verzonden of anderszins verband bestaat met spam of andere ongewenste bulk e-mail activiteit. Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving vooraf alle nodige maatregelen te ondernemen (juridisch, technisch of anderszins) om ongewenste bulk e-mail en/of andere ongeautoriseerde e-mail, berichten of campagnes te voorkomen die ons netwerk binnenkomen, gebruiken of er in verblijven.  Accounts, producten of diensten die zijn beëindigd of geannuleerd in verband met spam of ongewenste bulk e-mail activiteit, komen niet in aanmerking voor restitutie.

De inhoud van uw e-mails moet nauwkeurig zijn en u mag de Services uitsluitend gebruiken om e-mails aan klanten en contacten te versturen die uitdrukkelijk hebben aangegeven dat u hen e-mails mag toesturen, of dat u anderzijds daarvoor uitdrukkelijk wettelijke toestemming hebben gegeven. Indien u geen schriftelijk bewijs hebt dat elke ontvanger op uw contactenlijst uitdrukkelijk heeft aangegeven dat u hen e-mails mag toesturen, of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, mag u hen niet in een e-mailmarketingcampagne opnemen. U dient de mogelijkheid tot aanmelding te bieden voor elk contact voor elke e-mailmarketingcampagne. 

Wij verbieden het gebruik van mailinglijsten van derden, of gekochte, gehuurde of geoogste mailinglijsten. U mag geen e-mails versturen naar (i) nieuwsgroepen, prikborden, distributielijsten of naar e-mailadressen van mensen die daar niet om hebben gevraagd, of (ii) ontvangers die zich hebben uitgeschreven, aangegeven hebben geen e-mail meer te willen ontvangen, of anderszins bezwaar hebben gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke e-mails van u of anderen namens wie u eventueel handelt.  Voor zover de Services functies omvatten waarmee u een ontvanger kunt vragen om te bevestigen dat u de toestemming van de ontvanger hebt om berichten naar een dergelijke ontvanger te sturen (aangenomen dat dergelijk gebruik toegestaan is volgens de wetten die op u van toepassing zijn), en dat een dergelijke ontvanger niet heeft gereageerd of niet bevestigend reageert op een dergelijk verzoek tot bevestiging, gaat u ermee akkoord dat u geen berichten naar die ontvanger zal sturen. 

U erkent en gaat ermee akkoord dat we het recht hebben, zonder enige verplichting, uw contactlijsten, klant- en contactgegevens en overige informatie voor zover nodig te kopiëren en/of op te slaan. Wij gebruiken deze informatie niet in strijd met ons Privacybeleid.

4. GEBRUIK VAN DE JUISTE BERICHTENINHOUD

U verklaart en garandeert dat de door u gebruikte gegevens in e-mailmarketingcampagnes, waaronder begrepen de titel, de onderwerpregel en de inhoud, niet onjuist, bedrieglijk of misleidend zijn. Specifieker, u gaat ermee akkoord dat (1) u een geldige en juist gespeld fysiek adres en andere correcte informatie toevoegt die vereist is door de van toepassing zijnde wet (bijv. secundair contactgegevens, zoals een telefoonnummer, zoals vereist volgens CASL), (2) u ervoor zorgt dat u een geldige, accurate en niet-misleidende identificatie verstrekt van uw organisatie in de adresregels "van" en "antwoorden aan" in elk e-mailbericht als de enige persoon die het e-mailbericht verzendt of laat verzenden gebruik makend van onze Services, en (3) dat u ervoor zorgt dat de ‘onderwerp’-regel van een bericht niet bedrieglijk of misleidend is wat betreft het onderwerp van het e-mailbericht zelf.   

Elk commercieel e-mailbericht dat wordt verzonden via onze Services, dient een link te bevatten voor het ‘afmelden’ van abonnees, zodat ze worden verwijderd van uw mailinglijst. U stemt ermee in deze link in uw Services niet te verwijderen of uit te schakelen.  U wordt geacht akkoord te gaan met en bent verantwoordelijk voor het erkennen van alle afmeldverzoeken binnen tien (10) werkdagen na ontvangst, en de afmeldmethode die wordt gebruikt, moet afmeldverzoeken kunnen verwerken gedurende minimaal zestig (60) dagen nadat de e-mail is verzonden. Over het algemeen mag u hiervoor niets berekenen, van de ontvangen vereisen dat zij persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken anders dan een e-mailadres, of de ontvanger andere stappen laten nemen, anders dan een antwoord via e-mail te versturen of één enkele pagina te bezoeken op een internetsite als voorwaarde voor het nakomen van een verzoek tot afmelding.

5. VERBODEN GEBRUIK

U erkent en gaat ermee akkoord dat u de Services niet zult gebruiken om te vragen om niet-openbare gegevens of persoonsgegevens van een andere gebruiker of een andere persoon, of om dergelijke gegevens te verzamelen of te verzenden, zonder hun uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming (of de toestemming van een ouder, in geval van een minderjarige), of illegale gegevens of andere gegevens waar u niet om mag vragen en die u niet mag verzamelen of verspreiden. 

U mag GoDaddy niet gebruiken om e-mailcampagnes te versturen die linken naar pornografie of deze vertonen. Dit geldt ook voor andere seksueel expliciete inhoud, illegale goederen of diensten, piramidespelen, kettingbrieven, multi-level marketingcampagnes, partner- en netwerkmarketingmaterialen, of enige andere inhoud die wij ongepast vinden. U mag de serviceovereenkomst van GoDaddy.com, LLC niet uitbuiten door het systematisch uploaden, versturen, verwijderen en vervolgens vervangen van contacten om zo naar meer unieke e-mailadressen te versturen dan volgens uw serviceniveau is toegestaan.

Helaas staan bepaalde industrietakken meer misbruik toe dan normaal, wat de levering voor andere GoDaddy-gebruikers negatief beïnvloedt. Om te zorgen voor de grootst mogelijke levering voor al onze gebruikers, verstuurt GoDaddy niet namens bepaalde takken en verzenders. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende: 

 • Farmaceutische producten
 • Werk vanuit huis, verdien online geld en genereer leads
 • Online handelen, dagelijkse aandelentips of beursgerelateerde content
 • Gokdiensten, producten of tips
 • Multi-level marketing (MLM)
 • Marketing voor partners
 • Kredietherstel en schuldsanering
 • Hypotheken en leningen
 • Voedings-, herbal- en vitaminensupplementen
 • Lijsten met makelaars en verhuurders
 • Namaak of ‘nep‘-producten die zich als een ander merk voordoen

Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om ervoor te zorgen dat de inhoud binnen deze richtlijnen valt. GoDaddy kan toezicht houden op uw account om naleving van deze voorwaarden te verzekeren en om te controleren of werkzaamheden binnen de acceptabele standaard van de branche vallen en binnen die van de e-mailproviders waar u naar verzendt.

6. INACTIVITEIT

Als u langer dan 120 dagen niet op uw account inlogt, dan raakt dit account inactief. Wanneer een account (door GoDaddy vastgesteld) wordt aangemerkt als inactief, dan wordt dat account door GoDaddy gemarkeerd als inactief.

INACTIEVE ACCOUNTS KRIJGEN 30 DAGEN DE TIJD OM WEER ACTIEF TE WORDEN, DAARNA WORDEN DE ACCOUNT EN DE GEGEVENS, INCLUSIEF AANMELDINGEN VAN ABONNEES, PERMANENT VERWIJDERD UIT DE DATABASE VAN GoDaddy.

7. VRIJWARING EN BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

U gaat er nadrukkelijk mee akkoord en erkent dat, behalve als aangepast door deze Overeenkomst, uw gebruik van de Services onderhevig is aan onze volledige Universele servicevoorwaarden, en met name die secties die de Beperking van Aansprakelijkheid van GoDaddy regelen en onze verplichtingen betreffende vrijwaring voortkomend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de Services.