GoDaddy

HOSTING-OVEREENKOMSTLaatst herzien: 4 april 2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

We bieden verschillende Hostingservices- en Supportpakketten:

Webhosting. Webhostingpakketten zetten uw site op één of meerdere servers. Bronnen worden door vele klanten op dezelfde servers gedeeld, maar uw site krijgt wel een uniek adres (DNS).

Zakelijke hosting. Indien u Beheerde hostingpakketten aanschaft, krijgt u alle voordelen van een eigen VPS of Toegewezen Server, maar beheren wij de server voor u, met inbegrip van het instellen van uw regelpaneel, patching cycles en back-ups.
GoDaddy Hosting van reseller. GoDaddy Hosting van reseller combineert het Zakelijke hosting-abonnement met een geïntegreerde licentie Webhost Manager volledige oplossing (Web Host Manager Complete Solution, WHMCS), waarmee je beide hosting-accounts kunt resellen, instellen en beheren, facturen kunt sturen en betalingen kunt innen en communicatie en support-kwesties met je klanten kunt volgen.
Beheerde WordPress-hosting
. Met Beheerde WordPress-hostingpakketten hebt u een gestroomlijnde en geoptimaliseerde ervaring om WordPress-sites te bouwen en te beheren. Wij zorgen voor de standaard administratieve hosting-taken, zoals het installeren van WordPress, de geautomatiseerde dagelijkse back-ups, WordPress-kernupdates en server-level caching.
Virtual Private Server ("VPS"). VPS-pakketten zetten uw site op een server die met andere klanten wordt gedeeld, maar hebt u volledige zeggenschap over uw eigen ruimte op de server en de volledige configuratie van uw virtuele instance op de server. U hebt toegangsrechten als beheerder (tot de hoofdmap) en een dedicated IP-adres.
Dedicated server. Met Dedicated serverpakketten wordt er een complete server exclusief voor uw account en gebruik gereserveerd. U heeft dan exclusieve rechten op de bandbreedte, het geheugen en de opslagruimte van uw server en de prestaties van de server worden niet beïnvloed door het verkeer en de gebruikspatronen van andere klanten.
WP Premium-support
. Met WP Premium Supportpakketten krijgt u maandelijks taakkredieten waarmee u hulp van een van onze experts kunt krijgen bij het beheren van de volgende onderdelen van uw WordPress-site: thema-onderhoud, WordPress-ontwikkeling, databasemanagement, website-evaluatie en administratieve updates. Deze pakketten ondersteunen alle pakketten die door worden aangeboden, maar ook hostingservices van derden.
Beheerde support. Beheerde supportpakketten zijn maandelijkse abonnementen die u root/administratieve toegang bieden tot de service, en Plesk of cPanel. Wij zorgen voor core patching, beveiliging, monitoring en back-ups. Extra configuraties en installaties kunnen tegen extra kosten worden aangeschaft.
Volledig beheerde support. Volledig beheerde supportpakketten zijn maandelijkse abonnementen waarmee u root/administratieve toegang kunt krijgen. Wij zorgen voor core patching, beveiliging, monitoring en back-ups. Extra Expertservices zijn bij het abonnement inbegrepen.
Hosting Premium Support/Expertservices. Hosting Premium Support/ Expertservices ("Expert Services") zijn extra, aangepaste supportservices die voor een bepaalde prijs beschikbaar zijn. Deze Expertservices kunnen hulp bieden als u voor ingewikkelde handelingen een ervaren serverbeheerder nodig hebt. Dit omvat ook: het optimaliseren van databases, configureren van firewalls of het verplaatsen van content.
Hosting back-up
. Hosting back-up en herstellen van services slaat al uw websitebestanden één keer per dag op naar de cloud. Deze back-up en herstelservices worden bij webhostingpakketten geleverd en zijn voor een bepaalde prijs beschikbaar bij onze andere hosting servicepakketten.

We bieden verschillende Hostingservices- en Supportpakketten:

Webhosting. Webhostingpakketten zetten uw site op één of meerdere servers. Bronnen worden door vele klanten op dezelfde servers gedeeld, maar uw site krijgt wel een uniek adres (DNS).

Zakelijke hosting. Indien u Beheerde hostingpakketten aanschaft, krijgt u alle voordelen van een eigen VPS of Toegewezen Server, maar beheren wij de server voor u, met inbegrip van het instellen van uw regelpaneel, patching cycles en back-ups.
Beheerde WordPress-hosting. Met Beheerde WordPress-hostingpakketten hebt u een gestroomlijnde en geoptimaliseerde ervaring om WordPress-sites te bouwen en te beheren. Wij zorgen voor de standaard administratieve hostingtaken, zoals het installeren van WordPress, de geautomatiseerde dagelijkse back-ups, WordPress-kernupdates en server-level caching.
Virtual Private Server ("VPS")
. VPS-pakketten zetten uw site op een server die met andere klanten wordt gedeeld, maar hebt u volledige zeggenschap over uw eigen ruimte op de server en de volledige configuratie van uw virtuele instance op de server. U hebt toegangsrechten als beheerder (tot de hoofdmap) en een dedicated IP-adres.
Dedicated server. Met Dedicated serverpakketten wordt er een complete server exclusief voor uw account en gebruik gereserveerd. U heeft dan exclusieve rechten op de bandbreedte, het geheugen en de opslagruimte van uw server en de prestaties van de server worden niet beïnvloed door het verkeer en de gebruikspatronen van andere klanten.
WP Premium-support. Met WP Premium Supportpakketten krijgt u maandelijks taakkredieten waarmee u hulp van een van onze experts kunt krijgen bij het beheren van de volgende onderdelen van uw WordPress-site: thema-onderhoud, WordPress-ontwikkeling, databasemanagement, website-evaluatie en administratieve updates. Deze pakketten ondersteunen alle pakketten die door GoDaddy worden aangeboden, maar ook hostingservices van derden.
Beheerde support. Beheerde supportpakketten zijn maandelijkse abonnementen die u root/administratieve toegang bieden tot de service, en Plesk of cPanel. Wij zorgen voor core patching, beveiliging, monitoring en back-ups. Extra configuraties en installaties kunnen tegen extra kosten worden aangeschaft.
Volledig beheerde support. Volledig beheerde supportpakketten zijn maandelijkse abonnementen waarmee u root/administratieve toegang kunt krijgen. Wij zorgen voor core patching, beveiliging, monitoring en back-ups. Extra Expertservices zijn bij het abonnement inbegrepen.
Hosting Premium Support/Expertservices. Hosting Premium Support/ Expertservices ("Expert Services") zijn extra, aangepaste supportservices die voor een bepaalde prijs beschikbaar zijn. Deze Expertservices kunnen hulp bieden als u voor ingewikkelde handelingen een ervaren serverbeheerder nodig hebt. Dit omvat ook: het optimaliseren van databases, configureren van firewalls of het verplaatsen van content.
Hosting back-up
. Hosting back-up en herstellen van services slaat al uw websitebestanden één keer per dag op naar de cloud. Deze back-up en herstelservices worden bij webhostingpakketten geleverd en zijn voor een bepaalde prijs beschikbaar bij onze andere hosting servicepakketten.


2. BEËINDIGING ACCOUNT; BEPERKINGEN

Migratie van servers. U erkent en gaat ermee akkoord dat het binnen de normale uitoefening van ons bedrijf kan voorkomen dat wij onze servers moeten migreren. In dat geval kan, ook als u een toegewezen IP-adres hebt, een ander IP-adres aan u worden toegewezen. Wij garanderen niet dat u de aan u toegewezen IP-adressen steeds kunt behouden.

Beëindiging van hostingservices. U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer uw Hostingservices zijn verlopen of worden beëindigd, u uw gebruik van de Hostingservices dient te beëindigen en dient af te zien van het gebruik van de aan u in verband met Hostingservices toegewezen IP-adressen en servernamen, en het domeinnaamsysteem ("DNS") voor uw domeinnaam/domeinnamen dient los te koppelen van onze servers. Voorafgaand aan de beëindiging van de Hostingservices dient u uw website of serverinhoud van onze servers te verwijderen. Wij zullen uw website- of serverinhoud niet overbrengen of via FTP verplaatsen naar een andere provider. Indien u in gebreke blijft om uw website- of serverinhoud voorafgaand aan uw opzegging van onze servers te verwijderen, wissen wij alle dergelijke inhoud en kunnen wij geen kopie van die inhoud verstrekken.

Gratis productentegoed. Bij beëindiging van de Hostingservices worden alle gratis producten die als onderdeel van de services zijn verstrekt geannuleerd of ingetrokken.

Kennisgeving gelicentieerde afbeeldingen op Migratie of Export (waar beschikbaar)
. Onderhevig aan alle andere van toepassing zijnde voorwaarden voor licenties, beschikbare afbeeldingen en gelicentieerd voor gebruik zijn alleen bestemd voor klanten van GoDaddy en zijn onderhevig aan de voorwaarden van de intellectuele eigendomsrechten en licentiebeperkingen van de derde partij. Voor zover u uw gehoste product of service naar een andere serviceprovider wilt exporteren of migreren (als dit als optie mogelijk is), is het geheel uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw continue gebruik van afbeeldingen die hierin worden gebruikt legitiem is, en u erkent en gaat ermee akkoord dat GoDaddy geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid draagt voor enige vorderingen resulterend uit uw continue gebruik na migratie en/of beëindiging (welke eerst optreedt).

Opslagcapaciteit. De totale hoeveelheid bruikbare opslagcapaciteit voor uw hostingservice(s) kan verschillen van de opgegeven capaciteit aangezien er ruimte gereserveerd is voor het besturingssysteem(systemen), systeembestand(en) en andere ondersteunende bestand(en).


3. UW VERPLICHTINGEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES

Verantwoording. U erkent en gaat ermee akkoord dat we het recht hebben u om verantwoording te vragen in verband met uw gebruik van de Hostingservices, met name in verband met uw aankoop van IP-adressen, en u bent verplicht alle informatie te verstrekken die wij van u verlangen in het kader van die verantwoording. In verband met een dergelijke aankoop erkent en aanvaardt u dat uw naam en verantwoording bekend kunnen worden gemaakt aan bepaalde registers, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het American Registry for Internet Numbers, overeenkomstig de door dergelijke registers uitgevaardigde beleidslijnen, en dat dergelijke informatie openbaar kan worden gemaakt in de Whois-database.

Misbruikactiviteiten en andere dreigingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u onze servers en uw website niet mag gebruiken als een bron, tussenpersoon, antwoordadres of adres van bestemming van of voor mailbommen, opzettelijke overbelasting van internet, het onklaar maken van pakketten, de weigering van services en ander misbruik die de stabiliteit van ons netwerk in gevaar brengen, of die de systemen beschadigen van, of onderbreking veroorzaken van internetdiensten aan, GoDaddy, onze klanten of die van derde partijen. Het hacken van servers of het plegen van andere inbreuken op de beveiliging is verboden en wij behouden ons het recht voor om websites die informatie over hacken of links naar dergelijke informatie bevatten te verwijderen. Het gebruik van uw website als anonieme gateway is verboden. Wij verbieden het gebruik van op onze servers uit te voeren software of scripts die ertoe leiden dat de server boven een aanvaardbaar niveau wordt belast, zoals door ons te bepalen. U aanvaardt dat wij ons het recht voorbehouden om uw website tijdelijk of permanent van onze servers te verwijderen, indien u deze Serviceovereenkomst schendt en/of sprake is van activiteiten die de stabiliteit van ons netwerk bedreigen. U erkent en aanvaardt dat alle aan uw hostingaccount verbonden websites kunnen worden verwijderd, indien een van deze websites de bepalingen in deze Serviceovereenkomst schendt. U erkent en aanvaardt ook dat GoDaddy zich het recht voorbehoudt om uw gehoste account te scannen op schadelijke inhoud (bijv. malware), en dat, als dergelijke content wordt gevonden, dit kan worden verwijderd naar goeddunken van GoDaddy voor beveiligingsdoeleinden.

Naast de Algemene gedragsregels die in onze Universele servicevoorwaarden staan vermeld, gaat u ermee akkoord dat u geen onaanvaardbaar gebruik maakt van de Hostingservices, inclusief, en niet beperkt tot, de Hostingservices te gebruiken om: (1) een persoon te misleiden wat betreft de identiteit, bron of herkomst van enige communicatie; (2) trachten onbevoegde toegang te verschaffen tot een computersysteem, server, netwerk of account waartoe u niet bevoegd bent of op een niveau dat buiten uw autorisatie ligt, of deze te verstoren of te interfereren; of (3) uw server te gebruiken als een "open relais" of voor een van de bovengenoemde doeleinden.

Wij verbieden het aanbieden van een publieke, recursieve DNS-service op een van onze servers. Alle recursieve DNS-servers moeten worden beveiligd, zodat alleen interne netwerktoegang of een beperkte reeks IP-adressen mogelijk is. Wij voeren regelmatig scans uit op de aanwezigheid van publieke DNS-services en behouden ons het recht voor servers uit het netwerk te verwijderen die dit verbod overtreden.

Opslag en beveiliging. U bent volledig verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om: (1) verlies van of schade aan uw website of serverinhoud te voorkomen; (2) zelfstandige archiefkopieën en back-ups van uw website of serverinhoud te onderhouden; en (3) de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van al uw websites of serverinhoud te waarborgen die via of onze servers worden verzonden of daarop worden opgeslagen.

Onze servers zijn geen archief en we zijn niet aansprakelijk jegens u of anderen voor verlies, beschadiging of vernietiging van uw webinhoud of enig deel daarvan. De Hostingservices zijn niet bedoeld om te voorzien in een PCI- (Payment Card Industry) of HIPAA- (Health Insurance Portability and Accountability Act) conforme omgeving en dienen derhalve niet als zodanig te worden gebruikt of beschouwd. U mag de Service niet gebruiken op een wijze die naar onze mening de werking of het functioneren van onze services of apparatuur schaadt. Als voorbeeld, en niet beperkend tot deze voorbeelden, mag u de Hostingservices niet gebruiken als/om: (1) een opslagplaats of middel voor het onderbrengen of opslaan van gearchiveerde bestanden en/of (2) het plaatsen of opslaan van materiaal dat via andere websites kan worden gedownload. U erkent en aanvaardt dat wij het recht hebben om een forensisch onderzoek uit te voeren in geval van een inbreuk op uw server of account.

Website-/serverinhoud
. U bent volledig verantwoordelijk voor het beschikbaar maken, bijwerken, uploaden en onderhouden van uw website of server en alle bestanden, pagina's, data, werken, informatie en/of materialen die op, in, van, naar of via uw website of server worden vertoond, gelinkt of verzonden, met inbegrip van, zonder enige beperking, handelsmerken of dienstmerken, afbeeldingen, foto's, illustraties, grafische afbeeldingen, audiofragmenten, videofragmenten, e-mail- of andere berichten, metatags, domeinnamen, software en tekst. U erkent en gaat ermee akkoord dat het bij het verlenen van technische ondersteuning nodig kan zijn dat ons ondersteuningsteam de content van het door u gehoste product aanpast, wijzigt of verwijdert. Uw website of serverinhoud omvat tevens alle geregistreerde domeinnamen die in verband met de Hostingservices door u zijn verstrekt of namens u zijn geregistreerd.

Als toegang tot de hostingwebsite van een derde partij is vereist voor de provisie van een Service, vertegenwoordigt en verzekert u dat u bevoegd bent om ons toegang te verstrekken tot de hostingaccount bij de derde partij voor deze Serviceovereenkomst. U gaat ermee akkoord dat u volledige contractuele verantwoordelijkheden en eventuele andere wettelijke of fiduciaire verantwoordelijkheden heeft in verband met uw hosting-account van derden.

Wanneer u ons verzoekt om Software van Derden (zoals hieronder gedefinieerd) te installeren die niet wordt geleverd als onderdeel van de Hostingservices, verklaart en garandeert u dat (1) u het recht hebt de Software van Derden te gebruiken en te installeren, dat u (2) de verschuldigde licentiekosten voor de Software van Derden hebt betaald en dat (3) de Software van Derden nu en in de toekomst geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon of rechtspersoon.


4. BEPALINGEN SPECIFIEK TOT WEB, ZAKELIJK EN BEHEERDE WORDPRESS-HOSTING

Opslag- en pakketlimieten. Alle Webhosting- en WordPress-hostingpakketten, met inbegrip van de onbeperkte pakketten, zijn onderworpen aan een limiet van maximaal 250.000 inodes per account voor Linux®-hostingaccounts of 500.000 bestanden en mappen voor Windows®- hostingaccounts. De pakketten zijn ook beperkt tot niet meer dan 1.000 tabellen per database en niet meer dan één gigabyte opslag per database. Wanneer een account of database deze limieten overschrijdt, kan een melding van netwerkschending worden gegeven en verplicht worden gesteld het aantal inodes, bestanden en mappen, tabellen of gigabytes (in voorkomend geval) te verlagen op straffe van tijdelijke of permanente opschorting, zoals door ons naar eigen inzicht te bepalen. Voor alle Linux hostingpakketten gelden de volgende beperkingen: maximaal a) 25% van één CPU-kern; b) 512MB aan RAM; c) 100 websiteverbindingen; d) 100 actieve processen; e) 1 MB/s schijf IO. Wanneer deze beperkingen worden overschreden kan uw site langzamer worden of niet worden onderhouden, totdat meer bronnen worden toegevoegd. Voor bijkomende kosten kunnen meer bronnen worden toegevoegd.

WordPress-hosting mag uitsluitend worden gebruikt voor een WordPress-website. Per website wordt slechts één WordPress-installatie toegestaan. Wanneer een WordPress-hostingaccount een niet-WordPress-website host, kan een melding van netwerkschending worden gegeven en verplicht worden gesteld de niet-WordPress-website te verwijderen op straffe van tijdelijke of permanente opschorting, zoals door ons naar eigen inzicht te bepalen. Daarnaast kunt u mogelijk worden verplicht een passend hostingpakket aan te schaffen om de niet-WordPress-website te hosten, indien u de niet-WordPress-website via ons netwerk wenst te blijven hosten.

Voor gratis proefhosting-tegoeden gelden de volgende limieten: niet meer dan a) 25% van één CPU-kern; b) 256MB aan RAM; c) 10 website-aansluitingen; d) 100 actieve processen; e) .5 MB/s disk IO; f) 50.000 inodes; g) 1 GB schijfruimte; h) 10 GB bandbreedte per maand. Wanneer deze beperkingen worden overschreden kan uw site langzamer worden of niet worden onderhouden, totdat meer bronnen worden toegevoegd. Meer hulpmiddelen kunnen worden verkregen door naar een betaald pakket te upgraden.

U stemt ermee in dat binnenkomende UDP niet wordt ondersteund in gedeelde hostingomgevingen.

Website-/serverinhoud. Uw website mag niet de volgende inhoud bevatten: (1) image hosting scripts waarmee een anonieme gebruiker afbeeldingen kan uploaden om op een andere website te vertonen (zoals Photobucket of Tinypic); (2) services voor banner-reclame om op andere websites of apparatuur te vertonen (commerciële banner-reclame met rotatieschema's); (3) file dump/mirror scripts waarmee een anonieme gebruiker een bestand kan uploaden dat door anderen kan worden gedownload (zoals rapidshare); (4) commerciële audio-streaming (meer dan een of twee streams); (5) push button mail scripts waarmee de gebruiker e-mailadressen van ontvangers kan aangeven; (6) gateways voor anonieme of bulk-sms; (7) back-ups van content van andere computers of websites; (8) Bittorrent trackers; of (9) alle scripts die onze server of netwerkomgeving slechter doen presteren.

Onbeperkte schijfruimte/bandbreedte/websitepakketten. Web-hosting- en WordPress-hosting-pakketten zijn geschikt voor het hosten van de meeste websites van privépersonen, kleine ondernemingen en organisaties, en wij bieden daarvoor onbeperkte bandbreedte aan; sommige pakketten bieden onbeperkte schijfruimte en websites. Dit houdt in dat we geen beperkingen stellen aan de hoeveelheid bandbreedte, websites of schijfruimte die u voor de exploitatie van uw website gebruikt, mits dit in overeenstemming is met de voorwaarden van uw Serviceovereenkomst. Indien de bandbreedte, het aantal websites of de gebruikte schijfruimte van uw website een risico vormt voor de stabiliteit, prestaties of uptime van onze servers, gegevensopslag, netwerken of andere infrastructuur, kan worden verlangd dat u upgradet naar een VPS of Dedicated Server, of kunnen wij actie ondernemen om beperkingen te stellen aan de door uw website gebruikte bronnen.

Website Accelerator Service
. Onze Website Accelerator Service ("Website Accelerator") voorziet in een netwerk voor de levering van content (CDN) dat is ontworpen om de prestaties van uw website te optimaliseren door middel van caching en het veilig stellen van de distributie van statische website-content op een netwerk van over het land verspreide servers. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van uw website(s) wordt opgeslagen op verspreide locaties in de Verenigde Staten. U erkent en aanvaardt dat de Website Accelerator op elk moment kan worden onderbroken of opgeschort en dat uw deelname afhankelijk is van uw geschiktheid, zoals hieronder aangegeven.

WHMCS-licentie. Als u WHMCS-licenties aan uw Zakelijke hosting-pakket toevoegt, gaat u akkoord met de WHMCS Algemene voorwaarden en de Licentieovereenkomst van de Eindgebruiker. Beide zijn hier ter referentie opgenomen.

Om in aanmerking te komen voor Website Accelerator verklaart u dat u voldoet aan de volgende criteria en daaraan zult blijven voldoen: (1) uw website moet in Phoenix, Arizona zijn gehost; (2) uw domeinnaam en hosting moeten behoren tot dezelfde account; (3) u moet DNS bij ons hebben; (4) u mag geen gebruik maken van DNSSEC; (5) u mag geen SSL-certificaten hebben of toevoegen; als u een SSL toevoegt met CDN geactiveerd, werkt het SSL-certificaat niet; (6) u moet een Ultimate webhostingpakket hebben; en (7) u mag niet van besturingssysteem veranderen.

Uw hostingpakket kan u toegang verstrekken tot het gebruik van ManageWP. ManageWP is een website management console waarmee gebruikers websites kunnen beheren, inclusief, maar niet beperkt tot, management, monitoring, back-ups, implementatie, publiceren en beveiligingstools. U erkent en verklaart dat uw gebruik van ManageWP onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.


5. BEPALINGEN SPECIFIEK VOOR VPS EN DEDICATED HOSTING

Servertoegang. Indien u MS SQL of Beheerde Back-ups aanschaft, machtigt u ons hierbij om op uw server in te loggen voor het installeren en configureren van de MS SQL of de Beheerde Back-ups.

IP-adressen. U erkent en gaat ermee akkoord dat u ten minste negentig procent (90%) van uw aangeschafte IP-adressen moet gaan gebruiken binnen dertig (30) dagen nadat die IP-adressen aan u zijn toegekend. Ingeval u niet ten minste negentig procent (90%) van de aan u toegekende IP-adressen binnen dertig (30) dagen na toekenning gaat gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij gerechtigd zijn om ongebruikte IP-adressen terug te vorderen.

FTP Back-up
. Wij bieden een FTP Back-up optie aan tegen een extra vergoeding. U erkent en aanvaardt dat het aanschaffen van FTP Back-up gepaard kan gaan met meer uitvaltijd ten behoeve van installatie en onderhoud. U erkent en aanvaardt bovendien dat door het gebruik van de FTP Back-up-optie een maximumgebruik van schijfruimte en bandbreedte van toepassing kan zijn, overeenkomstig het door u gekochte pakket. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Serviceovereenkomst zullen wij al het zakelijkerwijs redelijke doen om de FTP Back-up-services gedurende de looptijd van deze Serviceovereenkomst te leveren op 24/7-basis. U erkent en gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd de FTP Back-up-services niet toegankelijk of onuitvoerbaar zijn, om welke reden dan ook, inclusief, maar zonder beperking: (1) apparatuurstoringen; (2) periodieke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die we van tijd tot tijd kunnen verrichten; of (3) oorzaken die buiten onze invloed vallen of die niet redelijkerwijs zijn te voorzien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderbreking of uitval van telecommunicatiekanalen of digitale verbindingen, kwaadwillende netwerkaanvallen, overbelasting van netwerken of andere storingen. FTP Back-up is mogelijk niet bij alle hostingpakketten beschikbaar.

Configuratie-add-ons. Wij bieden meerdere configuratie-opties "(Configuratie-add-ons") aan tegen een extra vergoeding. Welke configuratie-add-ons precies beschikbaar zijn hangt af van het hostingpakket dat u koopt, maar kunnen een beheerpaneel, database, externe firewall of RAID omvatten. U erkent en aanvaardt dat het installeren van een configuratie-add-on een deel van uw beschikbare opslagruimte in beslag kan nemen, extra inrichtingstijd kan kosten, kan betekenen dat we software van derden (zoals hieronder gedefinieerd), hardware van derden of intern ontwikkelde, specifieke software op uw servers moeten installeren en dat dit in sommige gevallen een beperking betekent van de voor uw server beschikbare Software van derden. Software en hardware van derden wordt, evenals intern ontwikkelde klantspecifieke software, door ons ondersteund. Indien u RAID wilt annuleren, dient u uw server te annuleren en een nieuwe aan te schaffen.

cPanel. Indien u een cPanel toevoegt aan uw server, verklaart u zich gebonden aan de cPanel EULA, die hiervan door verwijzing deel uitmaakt.


6. BEPALINGEN SPECIFIEK VOOR SUPPORTPAKKETTEN

WordPress (“WP”) Premium Support. If you elect to use our WP Premium Support Services (either as a subscription or as a one-time Service), we reserve the right to charge any or all of the fees for such Services prior to the commencement of any work being performed. All services, both subscription and one time, will be listed as a "Best Effort Service." Even after taking all reasonable steps, we may not be able to resolve certain issues. We are not responsible for and will not provide assistance with any issue(s) that arise beyond fourteen days of any use of WP Premium Support Services.

We may install a plugin on your hosted WordPress site for the purpose of facilitating your WP Premium Support Services. Its purpose is to facilitate the requested change and maintenance of your WordPress files. The plugin allows us to access, automate updates to core files, other plugins, themes, and other files related to the maintenance of your site.

You acknowledge and agree that you shall not use WP Premium Support Services in a manner that, as determined by us in our sole and absolute discretion:

  • displays or advertises pornographic, X-rated, sexually explicit, or otherwise tasteless materials, images, products or services (including, but not limited to: massage, dating, escort or prostitution services); or
  • uses pornographic, X-rated, sexually explicit keywords or images in video names, descriptions or listings.

Further, you are responsible for ensuring that any product posted for sale on your website is in compliance with all applicable laws and regulations where your items can be purchased. We reserve the right and sole discretion to determine whether the sale of any particular item is illegal or otherwise prohibited and cancel your Services.

Managed and Fully Managed Hosting Support Plans. If you purchase Manages or Fully Managed Hosting Support Plan (“Manages Hosting Plan”) with VPS, we may install a limited number of applications (“Supported Applications”) on your server at your request. A full list of Supported Applications is available from our support team upon request. If you request the installation of a Supported Application, we will install and configure the Supported Application on our server as long as the server has available resources (e.g., storage, RAM, processing power) to support that particular application.

We will then provide the primary (administrator) username and password to you, at which point you will take over the managed and additional configuration of that particular application. We will not be responsible for content, customization, or any other activities associated with the Supported Application, including any repair of the Supported Application should it stop working.

We shall limit technical support of an inoperable Supported Application to restoring said Supported Application to its original state (fresh installation, with no data or customization). The backups offered with these support plans are snapshots taken on a 10-day cycle. Restores are available upon request and may require an additional fee.

Hosting Premium Support/Expert Services. If we determine that any support request falls outside the scope of your plan, you can request custom support services (“Expert Services”) for a fee, or on a per service basis, which we will quote to you before providing the custom support service. If you elect to use our Expert Services, we reserve the right to charge any or all of the fees for such Services prior to the commencement of any work being performed. Expert Services fees are non-refundable. You must, within fourteen days of any Expert Services, notify us if there are any issues with the Expert Services. We are not responsible for and will not provide assistance with any issue(s) that arise beyond fourteen days of any Expert Services.

Hosting Migrations. If you have your domain name registered with us and the web hosting associated with the domain is provided by a third-party, we may, at your request and in our sole discretion, attempt to assist you to move the web hosting for the domain name to us (“Hosting Migration”). Hosting Migrations are provided as a courtesy service, and we do not make any guarantee regarding the availability, possibility, or time required to complete a Hosting Migration. Each hosting company is configured differently, and some hosting platforms save data in an incompatible or proprietary format, which may make us unable to assist you in the transfer of data from a third-party host.

You are solely responsible for reviewing the functionality and accuracy of migrated content in its new location following a Hosting Migration. If you are satisfied with the data migration, you will need to update the DNS record for the domain name in order to publish the website in its new location. We will not perform website backups or archives in connection with a Hosting Migration, and we recommend that you back up your third-party hosted website before migration to ensure that no data is lost. You agree not to make any changes or revisions to your website during the migration process.

You agree that we are not liable for any delay in website resolution or loss of data related to your Hosting Migration. Hosting Migrations are not available for websites with over 10GB of data or more than 100.000 files.

We may install a plugin on your external WordPress site for the purpose of facilitating your WordPress migration into our own Managed WordPress hosting environment. This plugin will not change anything on your source site. Its purpose is to facilitate the Hosting Migration of your WordPress files. You are welcome to disable the plugin on your source site after the Hosting Migration has been completed.


7. SERVICE UPTIME-GARANTIE


Wij bieden een Service uptime-garantie van 99,9% ("Service Uptime-garantie") aan beschikbare tijd per maand. Als we deze Service Uptime-garantie in een bepaalde maand niet kunnen waarmaken (zoals uitsluitend door ons te bepalen), kunt u contact met ons opnemen en verzoeken om een tegoed van 5% van uw hostingkosten voor die maand. Het tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van andere producten en services bij ons en is exclusief eventueel verschuldigde belasting. De Service Uptime-garantie geldt niet in geval van serviceonderbrekingen als gevolg van: (1) geplande periodieke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden die we van tijd tot tijd kunnen verrichten; (2) door u veroorzaakte onderbrekingen als gevolg van het uitvoeren van specifieke softwarescripts of –codes of het installeren van toepassingen van derden; (3) storingen die het uiterlijk van uw website niet verstoren, maar alleen de toegang tot uw website, bijvoorbeeld via FTP of e-mail; (4) oorzaken die buiten onze macht liggen of die redelijkerwijs niet konden worden voorzien; en (5) storingen die verband houden met de betrouwbaarheid van bepaalde programmeeromgevingen.


8. SOFTWARE VAN DERDEN


"Software van Derden" betekent software of toepassingen die ontwikkeld zijn door en eigendom zijn van een derde-provider waarmee wij van tijd tot tijd contracten kunnen afsluiten.

Besturingssystemen. De Hostingservices kunnen zowel in een Linux®- als in een Windows®-omgeving worden gebruikt. Telkens wanneer u een server een opdracht geeft, voorzien wij de server van het besturingssysteem van uw keuze.

Wij behouden ons het recht voor om Software van Derden te allen tijde aan te passen, te wijzigen of te onderbreken en u verplicht zich uw medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de benodigde stappen om updates op de Software van Derden te installeren. De Software van Derden wordt niet aan u verkocht of gedistribueerd en u kunt de Software van Derden uitsluitend gebruiken als onderdeel van de Hostingservices. U mag de Software van Derden niet buiten de Hostingservices gebruiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden-providers verstrekken voor zover nodig om de Software van Derden beschikbaar te maken. U erkent en aanvaardt dat uw gebruik van de Software van Derden onderworpen is aan onze overeenkomst(en) met de derden-providers. Indien u voor de Software van Derden akkoord moet gaan met een service- of licentieovereenkomst van de derde-provider, of een dergelijke overeenkomst aan de Software van Derden is gekoppeld, is een dergelijke service- of licentieovereenkomst van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden. U mag geen Software van Derden downloaden, installeren of gebruiken die gekoppeld is aan of waarvoor u akkoord moet gaan met een service- of licentieovereenkomst van een derde-provider, voordat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van die service- of licentieovereenkomst. U mag de aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of van andere eigendomsrechten die zich op of in de Software van Derden bevinden niet verwijderen, aanpassen of onleesbaar maken. Het is u niet toegestaan om de software van derden te herleiden middels reverse-engineering, te decompileren of te ontleden, tenzij en uitsluitend voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. U erkent en aanvaardt dat de derden-providers (en hun gelieerde ondernemingen en leveranciers) geen garanties of waarborgen geven ten aanzien van de Software van Derden die in verband met de Hostingservices wordt geboden en u wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of schadevergoeding (ongeacht of het directe of indirecte schade of gevolgschade betreft) af die voortvloeit uit het gebruik van de Software van Derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle Software van Derden door ons wordt ondersteund en niet door de derden-providers (of daaraan gelieerde bedrijven of leveranciers).Herzien: 4-4-2019
Copyright © 2001-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.