GoDaddy

Overeenkomst inzake Marketingtoepassingen

Laatst herzien: 29-10-2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.

1. OVERZICHT

Deze Marketingapplicatiesovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van onze Zichtbaarheid voor zoekmachines-service ("Zichtbaarheid voor zoekmachines"), (afzonderlijk aangeduid als de "Service" of "Services"), en vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons betreffende het onderwerp van deze overeenkomst. 

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, met inbegrip van de overeenkomsten en vereisten die daarvan middels deze verwijzing deel uitmaken, met name onze Universele Servicevoorwaarden-overeenkomst en alle abonnementslimieten die u worden getoond op de startpagina's van het product.   

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De begrippen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert en/of gebruikmaakt van de Services. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

Wij kunnen deze Overeenkomst, de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, en alle limieten of beperkingen voor de Services naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site. Uw gebruik van deze Site of de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u deze Overeenkomst en eventuele beperkingen van de Service, zoals laatstelijk herzien, accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst en de beperkingen van de Service, zoals laatstelijk herzien, dan dient u niet verder te gaan met het gebruik van deze Site of de Services. We kunnen u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw shopper-account up-to-date houdt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist e-mailadres.

2. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

Wij bieden een scala aan producten in onze serie producten voor Marketingtoepassingen, inclusief Zichtbaarheid voor zoekmachines. U kunt dit product kopen. Op uw aankoop en gebruik van dit product zijn zowel de algemene voorwaarden als de specifieke productvoorwaarden zoals genoemd in deze Overeenkomst op dit product van toepassing.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN

Geen goedkeuring. Wij geven geen goedkeuring aan de e-mailmarketingcampagnes die worden geïnitieerd met gebruikmaking van Express E-mailmarketing, de Online Homepagina's (zoals hieronder omschreven), omschrijvingen van services op de Online Homepagina's, of andere gebruikerscontent die door middel van de Zichtbaarheid voor zoekmachines is gecreëerd, en wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid daarvoor af.

4. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ZOEKMACHINEZICHTBAARHEID v1

Vereisten.  Elke webpagina die u indient wanneer u gebruik maakt van de Zichtbaarheid voor zoekmachines v1 (i) moet naar een werkende webpagina leiden en mag niet naar een DNS-fout, een 404-fout of een andere foutmelding leiden; (ii) moet openbaar toegankelijk zijn zonder gebruikmaking van wachtwoorden of andere toegangscodes; (iii) mag niet op een beveiligde server staan of gebruik maken van spider-blocking technologie; en (iv) moet een paginatitel of omschrijving hebben die betrekking heeft op de inhoud van de pagina.

Geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  U verklaart en garandeert dat uw webpagina('s) niet in strijd is/zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart en garandeert voorts dat wij en onze zoekmachine en directory-partners (ieder afzonderlijk en gezamenlijk) het recht hebben de door de Zichtbaarheid voor zoekmachines v1 gegenereerde zoekresultaten te vertonen en te verspreiden, en de zoekresultaten voor zover nodig te kopiëren, aan te passen of te manipuleren zodat deze voldoen aan de zoekmachinestandaard.

Extra beperkingen.  Wij en onze zoekmachine en directory-partners behouden ons het recht voor webpagina's te weigeren of uit de index van een zoekmachine te verwijderen, ongeacht de reden daarvoor. Daarnaast behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor uw gebruik van Zichtbaarheid voor zoekmachines v1 te beëindigen indien wij constateren dat u de Service gebruikt voor activiteiten die bedoeld zijn om de nauwkeurigheid, relevantie, geloofwaardigheid of geldigheid van zoekmachineresultaten te ondermijnen, zoals bijvoorbeeld door middel van "link farming", "keyword stuffing" of spammen (zoals deze termen gewoonlijk worden gedefinieerd door bedrijven die zich bezighouden met het optimaliseren van zoekmachines).

Aanvullende afwijzing van verklaringen en garanties.  Naast de afwijzing van verklaringen en garanties zoals opgenomen in de Universele servicevoorwaarden-overeenkomst, wijzen wij uitdrukkelijk elke garantie af voor het slagingsniveau dat u gaat bereiken door gebruik te maken van de Zichtbaarheid voor zoekmachines v1. U erkent en gaat ermee akkoord dat er geen garantie wordt gegeven dat u door zoekmachines wordt vermeld, of dat u belangrijke posities in de zoekresultaten zult behalen.

Locale Beoordelingen.  De mogelijkheid bestaat dat u online beoordelingen van uw bedrijf via Zichtbaarheid voor zoekmachines v1 kunt bekijken. Als u de locale beoordelingstool gebruikt, zijn op uw gebruik van de door de tool geleverde content de volgende voorwaarden van toepassing:

City Grid.  Uw gebruik van de gelicentieerde content is afhankelijk van de Voorwaarden van CityGrid, die hierin door verwijzing zijn opgenomen. U erkent en gaat ermee akkoord dat CityGrid de gelicentieerde content te allen tijd kan terugvorderen.

YellowPages.  Op uw gebruik van de gelicentieerde inhoud zijn de API Gebruiksvoorwaarden van de Yellow Pages Group Co. van toepassing, die hierin door verwijzing zijn opgenomen.

5. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ZICHTBAARHEID VOOR ZOEKMACHINES

Vereisten.  Om Zichtbaarheid voor zoekmachines als een standalone product en automatisch publiceren te gebruiken, dient u de domein voor uw website bij GoDaddy te hebben geregistreerd, en dient u toestemming te hebben om de inhoud op de website voor dat domein te mogen bewerken. Om automatisch te publiceren, dient u ons toestemming te geven om de DNS-instellingen voor het domein namens u bij te werken. Om handmatig te publiceren, dient u toestemming te hebben om op het domein inhoud te bewerken.

Om Zichtbaarheid voor zoekmachines via Beheerde WordPress, Webbouwer of Webwinkel te gebruiken, dient u toestemming te hebben om inhoud op het domein te bewerken.

Daarnaast moet elke webpagina die u indient wanneer u gebruik maakt van de Zichtbaarheid voor zoekmachines, naar een werkende webpagina leiden en mag niet naar een DNS-fout, een 404-fout of een andere foutmelding leiden; en moet openbaar toegankelijk zijn zonder gebruikmaking van wachtwoorden of andere toegangscodes.

Geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.  U verklaart en garandeert dat uw webpagina('s) niet in strijd is/zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart en garandeert voorts dat wij en onze zoekmachine-partners (ieder afzonderlijk en gezamenlijk) het recht hebben de door de Zichtbaarheid voor zoekmachines gegenereerde zoekresultaten te vertonen en te verspreiden, en de zoekresultaten voor zover nodig te kopiëren, aan te passen of te manipuleren zodat deze voldoen aan de zoekmachinestandaard.

Extra beperkingen.  We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor uw gebruik van Zichtbaarheid voor zoekmachines te beëindigen indien wij constateren dat u de Service gebruikt voor activiteiten die bedoeld zijn om de nauwkeurigheid, relevantie, geloofwaardigheid of geldigheid van zoekmachineresultaten te ondermijnen, zoals bijvoorbeeld door middel van "link farming", "keyword stuffing" of "spammen" (zoals deze termen gewoonlijk worden gedefinieerd door bedrijven die zich bezighouden met het optimaliseren van zoekmachines).

Aanvullende afwijzing van verklaringen en garanties.  Naast de afwijzing van verklaringen en garanties zoals opgenomen in de Universele servicevoorwaarden-overeenkomst, wijzen wij uitdrukkelijk elke garantie af voor het slagingsniveau dat u gaat bereiken door gebruik te maken van de Zichtbaarheid voor zoekmachines. U erkent en gaat ermee akkoord dat er geen garantie wordt gegeven dat u door zoekmachines wordt vermeld, of dat u belangrijke posities in de zoekresultaten zult behalen.

6. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

7. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst.  In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.