GoDaddy

GEBRUIKSVOORWAARDEN MICROSOFT OFFICE

Laatst herzien: 20-12-2019

LEEST U A.U.B. DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN.


1. OMSCHRIJVING VAN SERVICES

We bieden verschillende servicepakketten voor e-mail:
Microsoft Office 365.

  • E-mail Essentials
  • Het Office 365 E-mail Essentials-pakket omvat professionele e-mail en 5 GB e-mailopslag.
  • E-mail Plus
  • Het Office 365 E-mail Essentials-pakket omvat professionele e-mail en 50 GB e-mailopslag.
  • Online Essentials
  • Het Office 365 Online Essentials-pakket omvat online versies van Microsoft Office, 1 TB online opslag en professionele e-mail.
  • Business Premium
  • Office 365 Business Premium omvat alle functies van Online Essentials, plus 5 licenties om Office op een computer te installeren, toegang tot de Microsoft Business-apps, DocuSign, en de mogelijkheid om e-mail in overeenstemming met HIPPA te genereren.
  • Business Premium Enterprise Office 365 Business Premium Enterprise-pakket heeft professionele e-mail met de mogelijkheid om een onbeperkt aantal e-mailgebruikers te kopen, 100 GB e-mailopslag en onbeperkte OneDrive-opslagruimte, plus veel van dezelfde functies van Business Premium.

E-mailback-up. E-mailback-up is een cloud-to-cloud back-upservice van Office 365 Exchange. Het biedt eenvoudige installatie, snelle zoekopdrachten, herstellen met één klik en onbeperkt back-up- en bewaarbeleid om uw e-mails, bijlagen, mappen, agenda’s, contacten, taken, aantekeningen en dagboeken te beschermen. Klanten kunnen eenvoudig items herstellen, zowel afzonderlijk als bulksgewijs, of zelfs een compleet postvak.

E-mailmigratie De E-mailmigratieservice omvat de hulp van het GoDaddy-team bij uw keuze voor een geschikt Microsoft Office 365 E-mailpakket, het maken van de nieuwe accounts die u nodig hebt en de migratie van alle e-mailcontent, inclusief e-mailberichten, agenda en contactgegevens, naar uw Microsoft Office 365 E-mail.

E-mailarchief De E-mailarchiefservice is een online service van Barracuda waarmee u eenvoudig verzonden en ontvangen e-mailberichten van uw Microsoft Office 365 E-mailaccount(s) kunt opslaan, ophalen en doorzoeken. Het is soms (per geval te bepalen) ook mogelijk om na de aankoop en tegen extra kosten de bestaande e-mailgegevens over te zetten naar de E-mailarchiefservice via de e-mailgegevensopnameservices van GoDaddy.

Geavanceerde e-mailbeveiliging Geavanceerde e-mailbeveiliging is een online e-mailversleutelingsservice van Proofpoint dat op beleid gebaseerde contentfiltering en door de gebruiker geïnitieerde versleutelingsfuncties biedt voor uw Microsoft Office 365 E-mailaccount(s)

Bedrijfsmanagement Bedrijfsmanagement is een applicatie voor kansenmanagement die die u in combinatie met met uw Office 365 E-mailpakket kunt gebruiken. U kunt hiermee eenvoudig leads creëren en traceren, uw bedrijf op een centrale locatie samenvoegen, notities toevoegen en taken instellen.


2. BEËINDIGING ACCOUNT; BEPERKINGEN


Door de gebruiker geïnitieerde annulering van de services. U begrijpt en aanvaardt dat wanneer u uw Microsoft 365-account eenmaal hebt geannuleerd, u geen toegang meer hebt tot uw content en dat deze definitief kan worden verwijderd van de Services. Het is vóór annulering uw eigen verantwoordelijkheid om gewenste content uit de service te exporteren, te kopiëren of anderszins te verzamelen voordat u uw Microsoft Office 365-account opzegt.


3. UW VERPLICHTINGEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES

Intellectuele eigendom. U verklaart en garandeert dat u de noodzakelijke rechten hebt op alle gegevens, softwareprogramma's of services die u gebruikt in verband met uw toegang tot of uw gebruik van de Producten, en dat dergelijke activiteiten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten van derden.

Verlenging. Zoals uiteengezet in de Universele servicevoorwaarden, wordt (worden) uw Abonnement(en) op Microsoft Office 365 en/of e-mailservices automatisch verlengd, tenzij u zich tijdig afmeldt voor dergelijke automatische verlenging.

Contract-entiteit. U erkent en stemt ermee in dat deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen u en GoDaddy.com, LLC indien u een factuuradres hebt in Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Trinidad en Tobago, Uruguay, Venezuela of de Verenigde Staten. Hebt u een factuuradres in Canada, dan wordt deze Overeenkomst aangegaan tussen u en GoDaddy Domains Canada, Inc. Als u een factuuradres hebt in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Liechtenstein, Zwitserland, België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje of Tsjechië, dan wordt deze Overeenkomst aangegaan tussen u en GoDaddy Europe Limited.


4. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP MICROSOFT OFFICE 365

Voorwaarden Microsoft. Wij bieden verschillende Microsoft-producten en -services aan ("Producten"). De Producten kunnen worden gekocht als stand-alone producten en sommige worden van tijd tot tijd gratis verstrekt bij de aanschaf van andere producten. Uw gebruik van de Microsoft Office 365 Services via het Cloud Server Provider-platform is onderworpen aan de overeenkomst voor klanten van Microsoft, die hierbij ter referentie is inbegrepen, inclusief, maar niet beperkt tot daarin opgenomen voorwaarden die de privacy en de behandeling van uw gegevens regelen. U geeft hierbij toestemming voor het verwerken van uw gegevens en persoonsgegevens door GoDaddy, Microsoft en de daaraan gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en serviceproviders. U erkent en gaat ermee akkoord dat Microsoft uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, mag verzamelen, gebruiken, overdragen, bekendmaken en anderszins mag verwerken, zoals omschreven in de overeenkomst voor klanten van Microsoft.

Gebruik van de producten. U gaat ermee akkoord dat u de Producten zult bekijken en gebruiken (a) zonder de rechten van derden te schenden of met de bedoeling ject GoDaddy of Microsoft te onderwerpen aan andere verplichtingen jegens u of derden, en (b) uitsluitend op een manier die voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U stemt ermee in dat Microsoft uw informatie ontvangt en gebruikt om de Producten te leveren en haar verantwoordelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst gestand te doen. GoDaddy, en niet Microsoft, bieden u ondersteuning voor de Producten.

Domeinnaamregistratie. Als u ervoor kiest om de Office 365 E-mailservice te associëren met een domeinnaam, dan moet u uw domeinnaamregistratie bijgewerkt houden zodat u e-mailberichten kunt blijven versturen en ontvangen. Wanneer de geassocieerde domeinnaam vervalt, behoudt GoDaddy zich het recht om de services van de geassocieerde Office 365 E-mail op te schorten totdat de geassocieerde domeinnaam is verlengd.

Microsoft Marks. U mag de bedrijfsnaam, technologienamen en handelsmerken (logo's, corporate identity, ontwerpen of woordmerken in gestyleerde vorm) van Microsoft niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft.

HIPAA-naleving. Als u HIPAA-naleving vereist na aankoop, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de GoDaddy Business Associate Agreement.


5. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP BACK-UP- EN MIGRATIESERVICES VOOR OFFICE 365 E-MAIL


Voorwaarden van SkyKick. Uw gebruik van back-up- en migratieservices voor Office 365 E-mail is onderworpen aan de Klantvoorwaarden, die hiervan middels verwijzing deel uitmaken. Daarnaast houdt SkyKick zich aan het EU-VS Privacy Shield Framework. Het Privacybeleid van SkyKick vindt u hier.

Communicaties van SkyKick. U stemt ermee in communicaties te ontvangen van SkyKick (via e-mail of via andere middelen) over de prestaties van de back-up- of migratieservices van SkyKick.

E-mailback-upservices. Met E-mailback-up worden regelmatig back-ups gemaakt van Uw gegevens en deze worden versleuteld en veilig opgeslagen in een online opslagruimte van gerenommeerde externe opslagproviders (momenteel Microsoft Azure). Wanneer het back-upproces is voltooid, kunt u de Gegevens controleren en herstellen met behulp van de Selfserviceportal hier.

Behalve voor het uitvoeren van E-mailback-up voor routinematig onderhoud, probleemoplossing en andere services met uw toestemming, en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, hebben SkyKick en GoDaddy geen toegang tot Uw gegevens zonder uw toestemming en worden Uw gegevens alleen ontsleuteld met uw toestemming wanneer u deze Gegevens bekijkt of herstelt. Als u een supportticket indient, houdt dit impliciet in dat u ermee instemt dat SkyKick enGoDaddy toegang hebben tot uw gegevens.

Kopieën van back-ups. Met E-mailback-up worden uw Exchange-gegevens gedurende de dag automatisch gekopieerd. De gegevens worden opgeslagen in Microsoft Azure-datacenters. U hebt toegang tot de back-ups via een met een wachtwoord beveiligde portal en u kunt gegevens herstellen. Neem rechtstreeks contact op met de klantondersteuning van GoDaddy als u vragen en/of problemen hebt.

Toegang van SkyKick voor E-mailmigratie. Hierbij machtigt u GoDaddy om SkyKick toegang te verlenen tot uw systemen en cloudcomputing-accounts en om uw informatie te delen met SkyKick, met inbegrip van, maar niet beperkt tot e-mails, gegevens, tekst, audio, video, afbeeldingen of andere content zoals nodig is voor SkyKick om migratieservices te leveren, inclusief toegang op beheerdersniveau. U stemt ermee in toestemming en autorisatie te verkrijgen van uw medewerkers, aannemers en agenten om SkyKick toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de e-mail- en systeemreferenties van deze personen, zodat SkyKick migratieservices kan leveren.


6. BEPALINGEN DIE SPECIFIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP GEAVANCEERDE E-MAILBEVEILIGING EN E-MAIL ARCHIVERINGSDIENSTEN

Voorwaarden Proofpoint. Uw gebruik van de service Geavanceerde e-mailbeveiliging is onderworpen aan de Proofpoint Essentials licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die hierin door verwijzing zijn opgenomen.

E-mail archiveren Uw gebruik van de service E-mail archiveren is onderworpen aan de Voorwaarden van het Barracuda Product, die hierin door verwijzing zijn opgenomen.

Belangrijke beperkingen betreffende activering. Het is uw recht om te bepalen welke e-mailaccounts worden gekoppeld aan welke geregistreerde domeinnamen. U kunt ook bepalen welke domeinen onderdeel gaan uitmaken van dezelfde Microsoft Office 365-organisatie/huurder. Om Geavanceerde e-mailbeveiliging, E-mail archiveren, Migratie of Back-up-services voor een geregistreerde domeinnaam te activeren, dient u de Geavanceerde e-mailbeveiliging, E-mail archiveren, Migratie of Back-up services voor elke en alle individuele e-mailaccount te kopen die geassocieerd is met die domeinnaam binnen uw Microsoft Office 365 organisatie/beheerder.

Licentievoorwaarden en updates. Voor zover dat API’s (inclusief een dataverzamelingsagent) of andere software (collectief "Software") aan u zijn verstrekt in verband met de Services, en onderhevig aan de betaling van alle Servicekosten in verband hiermee verschuldigd, voorziet GoDaddy u van een herroepbaar, niet-exclusief, niet-toewijsbaar, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar beperkt recht eb licentie voor de duur van deze Overeenkomst om de Software te downloaden, te installeren en te gebruiken, inclusief updates en/of aanpassingen daarvan ("Updates"), en meegeleverde documentatie, uitsluitend in verband met de van toepassing zijnde Services, en alleen door geautoriseerde eindgebruikers. Gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de installatie en gebruik van de Software, en GoDaddy draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid wat dit betreft. U zult bij uw gebruik van en toegang tot de Gegevens en rapporten van Analyse alle wetten en regels naleven.

GoDaddy kan (maar is niet verplicht tot) van tijd tot tijd Updates verstrekken die door de Licentiehouder geïnstalleerd moeten worden zodat de Software en alle toepasselijke Services gebruikt kunnen blijven worden. Ter verduidelijking worden alle Updates vermeld in de omschrijving "Software" onder de Voorwaarden.

Daarnaast behoudt GoDaddy het recht om het totaal aantal Microsoft Office 365 E-mail-accounts te controleren (minstens één keer per jaar) met de Geavanceerde e-mailbeveiliging, E-mail-archivering, Migratie of Back-up services tijdens de gehele duur van de Overeenkomst. Als het totaal aantal Microsoft Office 365 E-mail-accounts dat de Geavanceerde e-mailbeveiliging, E-mailarchivering, Migratie of Back-up services gebruikt, het aantal gelicentieerde accounts overschrijdt, dan zal GoDaddy de gebruiker voor het verschil een bedrag in rekening brengen.