GoDaddy

OVEREENKOMST PRO-PROGRAMMA

Laatst herzien: 19 februari 2018

1. OVERZICHT

Deze GoDaddy Pro-programma-servicevoorwaardenovereenkomst (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") en u, en gaat in vanaf de datum van elektronische acceptatie. Deze Overeenkomst bevat de voorwaarden voor uw gebruik van GoDaddy Pro-services ("Pro Services") en Pro Connect ("Pro Connect"), gezamenlijk aangeduid als het GoDaddy Pro-programma ("Pro-programma"). Voor deze Overeenkomst wordt een freelancer of onafhankelijke webprofessional die diensten verleent aan personen in overeenstemming met het Pro-programma, aangeduid als "Pro-programmaprovider(s)" en personen die gebruikmaken van de diensten van de Pro-programmaproviders, worden aangeduid als "Pro-programmaklant(en)".

Uw elektronische acceptatie van deze Overeenkomst houdt in dat u deze Overeenkomst, evenals de GoDaddy Universele servicevoorwaarden-overeenkomst die daarvan middels verwijzing deel uitmaakt, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn.

Met "wij", "ons" of "onze" wordt GoDaddy bedoeld. De termen "u" of "uw" verwijzen naar elke persoon of entiteit die deze Overeenkomst accepteert, of dat nu is als Pro-programmaprovider of als Pro-programmaklant. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

GoDaddy kan deze Overeenkomst, en de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de GoDaddy-website (deze "Site"). U erkent en stemt er mee in dat (i) GoDaddy u op de hoogte kan stellen van dergelijke wijzigingen of aanpassingen door deze te publiceren op deze Site en dat (ii) uw gebruik van deze Site of de Services na invoering van dergelijke wijzigingen of aanpassingen (zoals aangegeven door de datum "Laatstelijk herzien" boven aan deze pagina) inhoudt dat u deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien, dan dient u deze Site of de Services niet te gebruiken (of niet verder te gaan met het gebruik ervan). Daarnaast kan GoDaddy u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw account ("Account"), inclusief uw e-mailadres, up-to-date houdt. GoDaddy aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist of verouderd e-mailadres.

U stemt ermee in dat deze Overeenkomst geacht wordt te zijn tot stand gebracht, aangegaan, uitgevoerd en nagekomen voor alle doelen binnen de Verenigde Staten van Amerika.

2. BESCHRIJVING VAN PRO SERVICES

Pro Services biedt een gestroomlijnd platform waarmee Pro-programma providers GoDaddy-producten voor Pro-programma klanten kunnen kopen, instellen en beheren. Pro Services omvat: i) Gedeeld winkelen, waarmee u Pro-programma klanten een winkelwagen kunt sturen van waaruit ze GoDaddy-producten voor hun website kunnen kopen, ii) Accounttoegang, waarmee u het account van een Pro-program klant van GoDaddy kunt bekijken of beheren, iii) Site monitoring, waarmee u de uptime en serverrespons van de website van een Pro-programma klant kunt monitoren, en iv) directe toegang tot onze GoDaddy Pro technische supportvertegenwoordigers.

3. BESCHRIJVING VAN PRO CONNECT

Alleen Pro-programma Providers die de "Pro Plus"-status hebben behaald en zijn toegewezen voor GoDaddy ("Pro Plus Providers"), komen in aanmerking voor Pro Connect. Pro Connect biedt een plek voor het uitwisselen van informatie tussen Pro Plus provider en Pro-programma klanten. Meer specifiek:

Voor Pro Plus providers:

 1. Maak een openbaar profiel met professionele gegevens, zoals naam, locatie, biografie, vaardigheden, klantbeoordelingen, achtergrond, beschikbaarheid, verricht werk en contactgegevens;
 2. Ontvang berichten van Pro-programma klanten die het profiel van uw Pro Plus Provider via de Pro Connect gids vinden; en
 3. Bekijk de beoordelingen en reviews van vorige Pro-programma klanten en reageer op beoordelingen (Pro Plus Provider kan niet op voorgaande beoordelingen reageren).
 4. Krijg een openbaar profiel dat toegankelijk is via de Pro Connect gids en via zoekresultaten

Voor Pro-programma klanten:

 1. Dien een ondersteuningsverzoek in voor Pro Plus Provider voor het maken van een website of voor aanpassingen aan een bestaande website;
 2. Ontvang blijk van belangstelling van Pro Plus Provider;
 3. Neem contact op met Pro Plus Provider om het webontwikkelingsproject en interesses te bespreken;
 4. Geef beoordelingen voor Pro Plus Provider waarmee is gewerkt.

Via Pro Connect kunnen Pro-programma klanten eenvoudig zoeken naar een zakenrelatie, er contact mee opnemen of er een opbouwen met Pro Plus Provider. GoDaddy handelt niet als agent voor welke partij dan ook en/of faciliteert geen betalingsproces tussen de twee partijen.

4. VOORWAARDEN ACCOUNTTOEGANG

Gebruik van het Pro-programma omvat functionaliteit waarmee de Pro-programma Provider toegangsrechten kan aanvragen voor de accounts van een Pro-programma klant(en), of beperkte of volledige toegang kan verstrekken van uw GoDaddy-account tot een Pro-programma Provider met wie u een gevestigde zakelijke relatie hebt. Dergelijke toegang of toestemming is onderhevig aan en wordt streng geregeld door de voorwaarden van de Algemene voorwaarden voor Accounttoegang, die hierin als referentie zijn bijgevoegd.

Accounttoegang kan op beperkte basis worden verstrekt, in welk geval de Pro-programma Provider de GoDaddy-account van de Pro-programma klant kan inzien, of op volledige basis, in welk geval de Pro-programma Provider GoDaddy-producten namens de Pro-programma klant kan kopen middels de betalingsmethode vermeld in de account van de Pro-programma klant.

Enige overtreding van deze Overeenkomst of de Voorwaarden voor Accounttoegang, die geheel naar ons eigen inzicht en goeddunken wordt bepaald, kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot het Pro-programma, strafrechtelijke vervolging, en/of civiele rechtszaak. Als het Pro-programma wordt geannuleerd om wat voor reden dan ook, dan raakt alle inhoud of gegevens die u in het Pro-programma hebt ingevoerd verloren en kan die niet meer opgehaald worden.

5. BETA PROGRAM TERMS

GoDaddy kan ervoor kiezen een pre-release “Beta” versie van het Pro-programma uit te geven of een bepaalde functie of functies die binnen het Pro-programma worden aangeboden (het "Beta Pro-programma"). Als de diensten of functie worden aangeboden als een Beta Pro-programma, wordt u alleen op de hoogte gesteld dat de functie beschikbaar is in vorm van een pre-release en hebt u de mogelijkheid om een keuze te maken of u al dan niet wilt deelnemen. Als u ervoor kiest om deel te nemen aan het Beta Pro-programma, kunt u gebruikmaken van de pre-release versie van de diensten of functie en kunt u verschillende scenario’s en toepassingen testen binnen de diensten.

De diensten en functies in het Beta Pro-programma worden aangeboden op een ‘as is’ basis, zonder enige garantie. Door uw deelname aan het Beta Pro-programma, gaat u ermee akkoord het Beta Pro-programma niet voor productie of missiekritieke applicaties te gebruiken.

Uw keuze om aan het Beta Pro-programma deel te nemen, geeft aan dat u bereid bent feedback te verstrekken aan GoDaddy over de diensten en functies, en dat GoDaddy contact met u mag opnemen voor uw feedback en meningen over de diensten en functies.

GoDaddy kan het Beta Pro-programma of uw deelname aan het Beta Pro-programma, op elk moment of voor welke reden dan ook, stopzetten.

6. MANAGEWP SERVICES

Als Pro-programma Provider hebt u mogelijk toegang om ManageWP te gebruiken. ManageWP is een website management console waarmee gebruikers websites kunnen beheren, inclusief, maar niet beperkt tot, management, monitoring, back-ups, implementatie, publiceren en beveiligingstools. U erkent en verklaart dat uw gebruik van ManageWP onderworpen is aan de servicevoorwaarden die hier te vinden zijn en die hiervan middels verwijzing deel uitmaken.

7. BELONINGSPUNTEN EN PRO CONNECT GESCHIKTHEID VOOR PRO-PROGRAMMA PROVIDERS

7(a) Regels Beloningenprogramma

Als Pro-programma Provider hebt u de mogelijkheid om beloningspunten te verdienen wanneer u aankopen ("Punten") doet via het Pro-programma. Uw deelname aan het GoDaddy Pro-beloningen programma ("Beloningenprogramma"), is onderhevig aan de regels van het Beloningenprogramma dat hieronder staat aangegeven:

De structuur van het beloningsprogramma is onderhevig aan aanpassing, annulering of beperking naar goeddunken van GoDaddy, met of zonder kennisgeving vooraf. Beperking op het inwisselen van punten kan op elk moment geschieden.

 1. Alleen personen komen in aanmerking om deel te nemen aan het Beloningenprogramma, en elke persoon mag slechts één Beloningenprogramma-account hebben. Ondernemingen, groepen en/of geassocieerde entiteiten mogen niet aan het Beloningenprogramma deelnemen.
 2. Verzamelde punten zijn geen eigendom van de klant. Punten hebben geen monetaire waarde. Door een klant verzamelde punten zijn alleen voor de klant en kunnen niet aan iemand anders worden overgedragen.
 3. VERVALBELEID PUNTEN: Klant dient een actief account te onderhouden in het Pro-programma zodat ze de Punten die ze verzamelen kunnen behouden. Punten vervallen twee jaar nadat ze zijn verzameld.

7(b) Punten verdienen en gebruiken

 1. Punten worden verdiend door bestellingen te doen of aan te bevelen via het Pro-programma, en door bestellingen te doen in het Pros-account. U erkent en gaat ermee akkoord dat alleen aankopen die zijn voltooid via het Pro Pro-programma of via uw eigen account, in aanmerking komen voor Punten. Voltooide bestellingen 1) via de telefoon, 2) via GoDaddy's Kortingsclub voor domeinen, of 3) via GoDaddy partnerentiteit, komen niet in aanmerking voor het verdienen van Punten.

 2. GoDaddy doet al het in zakelijk opzicht redelijke om u te voorzien van nauwkeurige dagelijkse schattingen van de Punten die u hebt verzameld. U erkent en gaat ermee akkoord dat dagelijkse schattingen geen exacte bepaling van uw Punten vertegenwoordigen, en dat het exacte aantal Punten wordt vastgesteld aan het eind van de toepasselijke inkomstengenererende termijn. Daarnaast kunnen bij het berekenen van uw Punten fracties van een monetaire eenheid worden inbegrepen. We doet al het in zakelijk opzicht redelijke om deze bedragen op het dichtstbijgelegen punt af te ronden, ten gunste van u. Maar het vaststellen van de berekening van Punten door ons, is definitief en bindend.

 3. Voor bestellingen waarvoor een restitutie of terugbetaling is gedaan naar de oorspronkelijke betalingsmethode, worden de verdiende Punten van die bestelling van uw Puntensaldo afgetrokken. In aanmerking komende bestellingen zijn exclusief retourzendingen, kredieten, restituties en aanpassingen en worden gedefinieerd als aankopen die bij GoDaddy.com of haar partnersites zijn gedaan, exclusief BTW.
 4. Punten worden pas bijgeschreven na dertig (30) dagen na de aankoopdatum van de diensten. Na deze periode kunnen Punten worden ingewisseld voor winkeltegoed dat alleen op GoDaddy.com kan worden gebruikt. Dergelijke Punten worden ingewisseld per equivalent van VS dollars.
 5. Punten die als winkeltegoed op GoDaddy.com worden ingewisseld, komen niet in aanmerking om als valuta te worden opgenomen, en vervallen twee jaar na verzameling.
 6. GoDaddy behoudt zich het recht voor om Punten in te trekken als er verdachte frauduleuze of onrechtmatige activiteiten in het spel zijn.
 7. De beloningsstructuur (de “Beloningsstructuur”) van het Pro-programma is gebaseerd op het eindbedrag bij betaling, in Amerikaanse dollars in uw winkelwagen of die van de klant, na de van toepassing zijnde productkortingen of uitzonderingen. De Beloningsstructuur kan bestaan uit (i) een percentage per product of dienst, (ii) een vast bedrag per product of dienst, of (iii) een combinatie van deze twee. De huidige beloningsstructuur wordt hieronder weergegeven:
  Titel Ingangsdatum Percentage
  In aanmerking komende producten - Pro-programma provider In aanmerking komende producten - Pro Plus provider 8-2-2016
  1-9-2016
  5%
  10%

7(c) Pro Connect geschiktheid voor Pro-programma Providers

Om in aanmerking te komen voor Pro Connect, moet u een Pro Plus Provider zijn.

7(d) Pro Plus geschiktheid voor Pro-programma Providers

Alle Pro-programma Providers komen in aanmerking voor de Pro Plus status door 2.500 in aanmerking komende punten te verdienen binnen een kalenderjaar. Na het verdienen van 2.500 in aanmerking komende Punten, krijgt een Pro-programma Provider automatisch de status Pro Plus en wordt hij/zij door GoDaddy vervolgens gezien als een Pro Plus Provider.

Pro Plus Providers ontvangen voordelen die verder gaan dan die voor een Pro-programma Provider: de mogelijkheid om een profiel in Pro Connect aan te maken zoals uiteengezet in Sectie 3, en de mogelijkheid om extra Punten te verdienen, zoals beschreven als in Sectie 7(b)(vii).

Pro Plus-status eindigt automatisch op 31 december van het jaar dat volgt op de lidmaatschapspromotie van Pro Plus, tenzij u in het volgende kalenderjaar 2.500 extra kwalificatiepunten verdient.

Het inwisselen van Punten voor winkeltegoed heeft geen invloed op het aantal punten dat is verdiend voor het in aanmerking komen van het lidmaatschap voor Pro Plus.

8. RECHTSMIDDELEN EN ANNULERINGSRECHT

Zonder beperking van onze rechten en rechtsmiddelen, als:

 1. U in strijd handelt met deze Overeenkomst of een door verwijzing daarvan deel uitmakend document;
 2. GoDaddy stelt vast of uw handelingen een risico kunnen vormen voor GoDaddy of haar leden; of
 3. u als Pro-programma Provider een gemiddelde beoordeling ontvangt van minder dan 4 sterren (van de 5) bij minstens 10 reviews; of
 4. GoDaddy bepaalt of u met uw gebruik van het Pro-programma inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of wettelijke rechten van anderen.

GoDaddy kan onmiddellijk en voor onbepaalde tijd uw privileges intrekken, uw account(s) opschorten of sluiten en uw deelname aan het Pro-programma weigeren, of andere maatregelen nemen die wenselijk worden geacht (zoals door GoDaddy geheel naar eigen inzicht en goeddunken vastgesteld) om zo deze Overeenkomst na te leven of te beëindigen.

9. DISCLAIMER EN RELEASE

Hoewel GoDaddy bepaalde stappen onderneemt om de referenties van een Pro-programmaprovider te onderzoeken, begrijpt u als Pro Programmaklant dat niets in het GoDaddy Pro-programma is bedoeld om enige licentievereisten voor een onafhankelijke webprofessional te vervangen of terzijde te stellen. GoDaddy geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de vaardigheden van Pro-programmaproviders of de kwaliteit van hun services. GoDaddy geeft geen goedkeuring en doet geen aanbeveling voor de services van een bepaalde Pro-programmaprovider als u ervoor kiest om gebruik te maken van de services daarvan. Iedereen die gebruikmaakt van het Pro-programma, moet afgaan op het eigen onafhankelijke oordeel of, in voorkomend geval, advies inwinnen van een bevoegde professional om te bepalen of redelijke zorg is verstrekt in een bepaalde situatie. Het is volledig aan u om de kwalificaties van een individu te beoordelen en om een direct contract af te sluiten of anderszins tot overeenstemming te komen met een Pro-programmaprovider. Pro-programmaproviders zijn geen aannemers, medewerkers of agenten van GoDaddy.

GoDaddy is niet betrokken bij het feitelijke contract tussen een Pro-programmaklant en een Pro-programmaprovider of bij de serviceverlening. In geval van een geschil tussen de partijen moet u dit geschil rechtstreeks bespreken met de persoon met wie u een contract hebt gesloten.

U stemt er hierbij mee in dat u GoDaddy EN HAAR PARTNERAANNEMERS, AGENTEN, MEDEWERKERS, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS EN RECHTVERKRIJGENDEN VRIJWAART, BEHOEDT, SCHADELOOS STELT EN VERDEDIGT VAN EN TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, VORDERINGEN, SCHADE (INCLUSIEF GEVOLGSCHADE EN BIJKOMENDE SCHADE), KOSTEN EN UITGAVEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER GERELATEERD AAN HET GEDRAG, HANDELING OF VERZUIM VAN EEN ANDER PRO-PROGRAMMALID (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STALKEN, SEKSUELE OF ANDERSSOORTIGE PESTERIJEN, FYSIEK GEWELD EN VERNIELING VAN PERSOONLIJK EIGENDOM), GESCHILLEN TUSSEN U EN EEN ANDER PRO-PROGRAMMALID EN UW TRANSACTIES MET EEN ANDER PRO-PROGRAMMALID.

IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN GoDaddy EN HAAR PARTNERS, AANNEMERS, AGENTEN, MEDEWERKERS, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS EN RECHTVERKRIJGENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID DAARVAN OM HET BÈTA-PRO-PROGRAMMA OF HET PRO-PROGRAMMA TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT UW GEAUTORISEERDE OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT DE ACCOUNTS VAN PRO-PROGRAMMAKLANTEN, OF ENIG VERLIES VAN DATA OF INHOUD TEN GEVOLGE VAN ONZE STOPZETTING VAN HET BÈTA-PRO-PROGRAMMA OF HET PRO-PROGRAMMA, OM WELKE REDEN DAN OOK.

INDIEN, NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE UITZONDERINGEN, WORDT BEPAALD DAT GoDaddy OF HAAR PARTNERS, AANNEMERS, AGENTEN, MEDEWERKERS, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS EN RECHTVERKRIJGENDEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE, DAN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF DEZE VOORTKOMT UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, IN GEEN GEVAL DE TOTALE KOSTEN OVERSCHRIJDEN DIE DOOR U ZIJN BETAALD AAN DE PRO-PROGRAMMAPROVIDER TIJDENS DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE TIJD DAT EEN DERGELIJKE VORDERING WERD GEDAAN.

10. TITELS EN KOPPEN; ONAFHANKELIJKE CONVENANTEN; SCHEIDBAARHEID

De titels en kopjes van deze Overeenkomst zijn uitsluitend ter verhoging van het leesgemak en om verwijzingen te vergemakkelijken en zullen op geen enkele manier worden gebruikt om de overeenkomst tussen de partijen op andere manier uit te leggen of te interpreteren dan hierin uiteengezet. Alle convenanten en afspraken in deze Overeenkomst worden in alle gevallen geïnterpreteerd als afzonderlijke en onafhankelijke convenanten of afspraken. Als een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie meent dat een bepaling van deze Overeenkomst (gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, worden de overige bepalingen (of delen daarvan) daardoor niet aangetast, en blijven deze geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan.

11. DEFINITIES; GESCHILLEN

Termen met een hoofdletter die in deze Overeenkomst worden gebruikt, maar niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst. In geval van discrepantie tussen de bepalingen van deze Overeenkomst en de bepalingen van de Universele Servicevoorwaardenovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.

12. CONTACT

Voor vragen over de het GoDaddy Pro-programma of deze Overeenkomst kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Telefoon: 085 888 3143


Herzien: 19-2-2018
Copyright © 2014-2019 GoDaddy.com, LLC. Alle rechten voorbehouden.