GoDaddy

Gebruiksvoorwaarden Websitebeveiliging

Laatst herzien: 28-10-2019

Websitebeveiliging volgens deze Gebruiksvoorwaarden Websitebeveiliging ("Overeenkomst") wordt mogelijk gemaakt door Sucuri. Uw gebruik van Sucuri-producten en diensten ("Producten") is onderhevig aan de volgende voorwaarden: https://sucuri.net/terms

Wanneer u deze Overeenkomst langs elektronische weg aanvaardt, betekent dit dat u deze Overeenkomst en onze Universele servicevoorwaarden, die door verwijzing hiervan deel uitmaakt, en alle programmabeperkingen zoals vermeld op de homepagina's van het product, die eveneens door verwijzing hiervan deel uitmaken, heeft gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat en erkent daaraan gebonden te zijn.

De termen "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar GoDaddy. De termen "u", "uw", "Gebruiker" of "klant" verwijzen naar de persoon of de entiteit die deze Overeenkomst aanvaardt. Niets in deze Overeenkomst mag worden aangemerkt als het toekennen van rechten of voordelen aan derden.

Wij kunnen deze Overeenkomst, de beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, en alle limieten of beperkingen voor de Services naar eigen goeddunken en op elk moment wijzigen of aanpassen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op deze Site. Uw gebruik van deze Site of de Services na dergelijke wijzigingen of aanpassingen houdt in dat u deze Overeenkomst en eventuele beperkingen van de Service, zoals laatstelijk herzien, accepteert. Indien u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst en de beperkingen van de Service, zoals laatstelijk herzien, dan dient u niet verder te gaan met het gebruik van deze Site of de Services. We kunnen u van tijd tot tijd via e-mail informeren over wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst. Het is daarom van groot belang dat u de gegevens van uw shopper-account up-to-date houdt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als een dergelijke fout het gevolg is van een onjuist e-mailadres.

De Producten kunnen worden aangeschaft als standalone-producten. Op uw gebruik van elk van de Producten zijn de algemene bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing, alsmede de specifieke voorwaarden van de door u gebruikte Producten.